Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Intenzivní péče

Charakteristika lůžkové části

Na lůžkových odděleních  KARIM je poskytována nejnáročnější intenzivní péče, péče resuscitační. Jsou zde přijímáni nemocní s hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí nebo orgánových systémů tj. nejčastěji vědomí, dýchání, oběhu nebo ledvin. Je prováděna podpora těchto orgánů a jejich funkcí, ať už pomocí léků nebo přístrojů jako jsou ventilátory, přístroje pro dialýzu apod.

Je poskytována intenzivní péče multidisciplinárního charakteru, tzn. péče o nemocné s širokým spektrem onemocnění. K dispozici je celá škála nejmodernější techniky, opominout nelze ani vysokou úroveň ošetřujícího perzonálu.

V současné době jsou v provozu 4 oddělení (ORIM I-IV), která poskytují péči multioborového charakteru o pacienty jak přijímané přes Oddělení urgentního příjmu, tak z ostatních klinik FN Brno a konziliárně také z ostatních pracovišť našeho regionu. Důležitou roli hraje skutečnost ustanovení Traumacentra v naší nemocnici  s nutností zajištění péče o poměrně velký počet zejména polytraumatizovaných nemocných a stálé připravenosti oddělení na akutní příjmy.

Lékaři i sestry lůžkových oddělení KARIM se významně podílí na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů i NLZP a je akreditovaným pracovištěm pro výuku intenzivní péče.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji