Menu
Česky English
532 23 1111

Historie kliniky

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína je oborem poměrně mladým, ale o to více prodělává bouřlivý rozvoj v posledních desetiletích. Stejně tomu tak bylo v rámci historického vývoje našeho pracoviště.

Anesteziologicko – resuscitační oddělení bylo ve FN Brno, Bohunice otevřeno v roce 1976. Původně malé oddělení se stalo na přelomu tisíciletí druhým největším pracovištěm v naší republice. Zpočátku zabezpečovalo anestezie pouze pro ortopedické a gynekologicko-porodnické operace, jiné operační obory totiž tehdy ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice ještě neexistovaly. Prvním primářem byl docent Lubomír Hakl, vrchní sestrou Jana Suchánková. V roce 1988 se stává primářem Ivan Čundrle, který vede oddělení až do roku 2004, tedy celých 17 let. V roce 1995 habilituje a je jmenován docentem. Pod jeho vedením se pracoviště stalo uznávaným nejen v rámci Fakultní nemocnice, ale i České republiky. Vrchní sestrou byla v letech 1985 až 2004 Hana Pitrová.

Anesteziologická část zabezpečovala v té době provoz na 21 centrálních operačních sálech a několika dalších sálech na různých pracovištích naší nemocnice. Zahrnovala v té době podávání anestezií a poskytování perioperační péče celému spektru operačních oborů s výjimkou kardiochirurgie, jež není ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice zastoupena. Jednalo se o běžné i nejnáročnější operační výkony chirurgické, ortopedické, urologické, neurochirurgické, stomatochirurgické, traumatologické, popáleninové a plastické, operace oční, ušní, nosní, krční a gynekologické včetně bezbolestných porodů. Ročně byla podávána anestezie asi u 20 tisíc operací, z toho bylo přibližně 15 a půl tisíce celkových anestezií, zbytek představovaly anestezie svodné.

Jednou ze specializací našeho oddělení bylo zaměření na bezkrevní medicínu, tedy snaha při operacích nepodávat cizí krev, jejíž podání může pro pacienty představovat významné riziko. Dalším zaměřením byla péče o pacienty s poškozením mozku.

Lůžková resuscitační část se 6 lůžky byla otevřena v roce 1992 v souvislosti se zprovozněním centrálních operačních sálů. Lůžková část ARO pracovala zprvu pod vedením MUDr. Ševčíka, od roku 1996 pod vedením MUDr. Zimové. Ročně na lůžkové části bylo léčeno zhruba 330 pacientů s chirurgickými a interními diagnózami. Převládali pacienti, kteří vyžadovali umělou plicní ventilaci.

Urgentní příjem je součástí našeho pracoviště od roku 1999. Je vysokoprahový, což znamená, že zabezpečuje zdravotní péči především o náhlé a život ohrožující poruchy zdraví, jež vznikají převážně mimo naši nemocnici. Otevření a zprovoznění urgentního příjmu výrazně zkvalitnilo péči o náhle vzniklé kritické stavy, jelikož je pacient přivezen přímo na plně vybavené resuscitační lůžko, kde je okamžitě provedena rychlá diagnostika a základní léčebná opatření. Tím jsme se dostali na úroveň vyspělých zahraničních nemocnic.

Po docentu Čundrlovi se stává v roce 2004 primářem Roman Gál, jenž habilituje v roce 2005. Vrchní sestrou v této době je Libuše Kloparová. Pod jejich vedením se připravuje přesun a významné rozšíření lůžkové části ARO. Vývoj v této době směřuje ke změně statutu tohoto oddělení v kliniku Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zásluhou dalšího přednosty profesora Pavla Ševčíka, který do této vedoucí funkce nastupuje v roce 2005.

Od roku 2012 je v čele vedení kliniky profesor MUDr. Roman Gál, Ph.D. Lůžková část kliniky zahrnuje 4 jednotky intenzivní péče (ORIM I. až IV.), kde je ročně hospitalizováno až 1000 pacientů. Oddělení urgentního příjmu ročně ošetří stovky pacientů včetně polytraumat z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Převážná většina lékařů KARIM však pracuje na operačních sálech, další zajišťují provoz anesteziologické ambulance, konzilií, resuscitace a léčbu akutní bolesti u pacientů v rámci FN Brno. Lékaři KARIM jsou také zapojeni do vědeckého výzkumu a do výuky převážně na LF MU. Klinika je též otevřena velkému počtu stážujících zdravotnických pracovníků a studentů.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:

ORIM I: 532 232 194
MUDr. Jaroslav Duba

ORIM II: 532 232 284
MUDr. Martin Slezák 

ORIM III: 532 232 305
MUDr. Eva Straževská

ORIM IV: 532 232 636
MUDr. Viktor Agalarev

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
MUDr. Martin Doleček, Ph.D., MBA
e-mail:

Anesteziologická ambulance:
532 233 716
MUDr. Martin Hlavatý, MBA
e-mail:

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance:
Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji