Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Supervize ve FN Brno

Supervizní tým je zaměřen na podporu a profesní rozvoj zaměstnanců FN Brno prostřednictvím supervize. Nedílnou náplní práce je vedení vzdělávacích akcí věnovaných supervizi.

 

První supervize pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve FN Brno byly realizovány v letech 2012-2014 v rámci grantového projektu s názvem Vytvoření metodiky supervize u NLZP s interním a chirurgickým zaměřením. Hlavními účastníky projektu byly Interní hematologická a onkologická klinika a Chirurgická klinika. Cílem projektu bylo zavést supervizi do ošetřovatelské praxe a stanovit pravidla realizace. Řešitelům projektu byla za účelem získání potřebných znalostí a dovedností umožněna účast ve výcviku „Systemická supervize a koučování“.   Výstupem projektu byla metodika Supervize pro NLZP ve FN Brno a ustanovení Supervizního týmu.

 

Supervizní tým FN Brno zahájil činnost 1. ledna 2015.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji