Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace

  • JEŽOVÁ, Miroslava a Jana ŠPAČKOVÁ. Ohlédnutí za supervizním rokem 2017. Nemocniční listy, 2018, 19(2), 22-23. ISSN 1802-0224. Dostupné také z: http://www.fnbrno.cz/nemocnicni-listy/t1130

 

  • JEŽOVÁ, Miroslava, Jana ŠPAČKOVÁ a Irena OSVALOVÁ. Supervize ve FN Brno pro NLZP pokračuje. Nemocniční listy. 2017, 18(1), 20-21. ISSN 1802-0224. Dostupné také z: http://www.fnbrno.cz/nemocnicni-listy/t1130

 

  • JEŽOVÁ, Miroslava a Jana ŠPAČKOVÁ. Supervize ve fakultní nemocnici brno - zkušenosti a výzvy. Supervision in the university hospital brno - experience and challenge. Logos Polytechnikos, 2017, 8(2), 100-107. ISSN 1804-3682 (PRINT), ISSN 2464-7551 (ONLINE).  Dostupné také z: https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos

 

  • ZÍTKOVÁ, Marie, Miroslava JEŽOVÁ a Jana ŠPAČKOVÁ. Klinická supervize očima účastníků – zkušenost z prostředí onkologického ošetřovatelství. Psychologie pro praxi. 2016, 51(1-2), 35-46. ISSN 1803-8670. Dostupné také z: http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&zalozka=0&id=561&casopis=561

 

  • JEŽOVÁ, Miroslava, ZÍTKOVÁ Marie, ŠPAČKOVÁ Jana a Zdeňka SURÁ. Supervizní zkušenost v ošetřovatelské praxi. Nemocniční listy, 2014, 15(4), 6-7. ISSN: 1802-0224. Dostupné také z: http://www.fnbrno.cz/nemocnicni-listy/t1130

 

  • ŠPAČKOVÁ, Jana a Marie ZÍTKOVÁ. Projekt supervizní práce se sestrami v oboru hematoonkologie - první zkušenosti. Prague ONCO journal. 2014, 2014(5), 78-79. ISSN 1804-2252.

 

  • ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Projekt supervizní práce se sestrami v oboru hematoonkologie - první zkušenosti. In: Edukační sborník. 2014, s. 43-44.Dostupné také z: http://www.linkos.cz/files/akce/2014/bod/Sbornik_BOD_a_KNZP_2014_final_locked.pdf

 

  • JEŽOVÁ, Miroslava a Zdeňka SURÁ. Supervizní zkušenost v ošetřovatelské praxi. (Konferenční abstrakta) Letovice: Letovice Care, 30.05.2014.

 

  • ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ a Erna MIČUDOVÁ. Supervize u nelékařských zdravotnických pracovníků. Sestra. 2014, 24(6), 24-26. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/sestra/covers

 

  • ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Supervizní program pro NLZP v adaptačním procesu. In: OHD olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013, s. 11. ISBN 978-80-244-3480-3.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji