Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Linka naděje

KONTAKT NA LINKU NADĚJE při KC: +420 547 212 333

Budova Psychiatrické kliniky FN Brno byla postavena v roce 1965 podle projektu, který byl „ušit na míru“ pro potřeby moderní ústavní péče o psychicky nemocné. Krátce po zahájení provozu začala na PK pracovat Linka naděje (LN) jako druhá (po Praze) v tehdejším Československu a v nezměněné formě trvá doposud.

Linka naděje je psychologická první pomoc po telefonu, její provoz je nepřetržitý – 24 hodin denně a to po celý rok. Na LN pracují psychologové a školené zdravotní sestry, v minulosti rovněž psychiatři.

Původní cíl LN – předcházet suicidálnímu jednání - platí doposud. Časem se ukázalo, že velká většina hovorů plyne z aktuální potřeby klientů sdělit svoje problémy, pomoci je řešit a ujasnit si, jak se zachovat v té či oné situaci. Cílem rozhovoru je redukovat klientovu tenzi a zabránit případné zkratkovité reakci, jíž může být v krajním případě sebevražedné jednání. Klient není jen vyslechnut, ale pracovník LN mu pomáhá orientovat se v dané situaci, probere možné příčiny vzniku potíží a navrhne možná řešení. Direktivnější přístup uplatňuje pracovník LN tam, kde se jedná o těžké deprese, alkoholismus či drogovou závislost, nebo kdy bylo započato sebevražedné jednání. Poté, co bylo v roce 1989 otevřeno Krizové centrum Psychiatrické kliniky, je možné klienty LN pozvat k osobní návštěvě do ambulance Krizového centra.

Okruh problémů, pro které se klienti obrací na LN, je po celou dobu trvání více méně stejný: vztahové problémy-manželské, partnerské, rodinné. Dále potíže související s tělesným či duševním onemocněním a problematika závislostí-alkohol,drogy. Po revoluci v roce 1989 se objevily nové problémy-patologické hráčství a nezaměstnanost.

Od samého počátku je Linka naděje přístupná pro celou populaci, tzn., že se na ni mohou obracet i děti se svými problémy.

Linka naděje spolupracuje s tísňovou linkou 112, která LN předává hovory, a to v případech, kdy je nutná krizová intervence psychologa.

Přesto, že hovory na LN jsou anonymní, je jejich obsah stručně zaznamenán pro účely statistického zpracování. Z této statistiky vyplývá, že zhruba 2 % z celého počtu volajících jsou ohroženi sebevražedným jednáním. Telefonická pomoc v těchto případech slouží jako prevence sebevražedného pokusu a případně má zabránit následkům již probíhajícího suicidia.

Za dobu své 48 leté existence se na Linku naděje obrátilo přes 200 000 klientů, nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Brněnská Linka naděje má výjimečné postavení v systému telefonické pomoci v ČR. Je provozována zdravotnickým zařízením s možností návazné psychiatrické péče a její pracovníci jsou erudovaní psychologové-psychoterapeuti se znalostí psychiatrické problematiky.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Šmejkalová,
MUDr. Hořínková (Po-St), Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Ida Kupcová (Čt)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-14:30)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji