Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Jícen, žaludek a dvanáctník

Popis metody

Skiaskopie je zobrazovací metoda využívající rentgenové záření. Slouží na zobrazování struktur ve vnitř těla pacienta – jejich tvaru a funkce. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast nebo zobrazující její funkci. Toto vyšetření je proto spojeno s delším časem vystavení pacienta ionizujícímu záření. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření nutné a nelze jej nahradit jiným vyšetřením, při kterém není užito rentgenového záření.

Při vyšetření využíváme kontrastní látku na bázi jodu nebo bária, v případě přecitlivělosti na dané látky uvědomte o tom vašeho ošetřujícího lékaře.

Při vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku pacient polyká kontrastní látku na pokyny lékaře. Připravte se na opakované pití malých porcí kontrastní látky a rovněž na polohování. Cílem je zachytit všechny sledované struktury pokryté tekutou kontrastní látkou. V průběhu vyšetření je provedena snímková dokumentace dle standardů Radiologické kliniky.Vyšetření trvá 15-30minut.

Před vyšetřením vám může být podána látka na vytvoření vzduchového obsahu v žaludku – šumící prášek. Před podáním tohoto uvědomte lékaře v případě, že při polykání se vám dostává sousto nebo tekutina do dýchacích cest.

Před vyšetřením vám může být podáná látka na zabránění křečovitých stavů hladké svaloviny trávícího ústrojí – (butylscopolaminii bromidum), informujte vašeho ošetřujícího lékaře pokud trpíte myastenii gravis (onemocnění provázené výraznou svalovou slabostí až neschopnosti pohybu), dále jestliže vaše srdce tluče příliš rychle, jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal s úzkým úhlem), který není léčen, jestliže trpíte střevní obstrukcí a jestliže máte zvětšenou prostatu a máte problémy s močením.

Po podání tohoto přípravku neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje až do obnovení normálního vidění. Přípravek může způsobit poruchy akomodace (problémy zaostřit).

Výsledek vyšetření bude dostupný indikujícímu lékaři do 48 hodin. V případě, že lékař není napojen na elektronický informační systém FN Brno, nutno připočíst k tomuto i čas doručení nálezu poštovní službou. O výsledku vyšetření není možné se informovat telefonicky.

Příprava

  • Před vyšetřením pacient šest hodin nejí, nepije, nekouří.
  • Pokud se léčíte s cukrovkou, oznamte toto již při objednávání a vyžadujte brzký ranní termín vyšetření.
  • Kontrastní látka v zažívacím traktu bude přetrvávat 1-2dny, při běžném stravování její přítomnost není nebezpečná, může však zhoršit kvalitu dalších vašich vyšetření využívajících rentgenové záření (RTG, CT).
  • Lékař musí být informován o vašich alergiích.
  • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k vyšetření, volejte, prosím alespoň den předem na telefonní číslo 532233797, v opačném případě vám nemůžeme zaručit náhradní termín vyšetření.
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
MR, PET/MR - jen informace: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2870


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 23 3006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji