Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Magnetická rezonance - MR

Popis metody

Magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Její velkou výhodou  je výrazný tkáňový kontrast -  schopnost odlišení jednotlivých tkání i s podobnou strukturou. Tohoto se využívá při odlišení normální tkáně od tkáně patologické. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.

Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén).

Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus.

Vyšetřovací postup

Před vlastním vyšetřením se nejprve obsluhující personál ujistí, že neexistují žádné kontraindikace k vyšetření. Vlastní vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. V naší nemocnici jsou instalovány uzavřené přístroje, kde vlastní vyšetřovací prostor je poměrně těsný a může být  pro pacienta  s klaustrofobií velmi nepříjemný. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem.

Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód.

Doba MR vyšetření je různá, podle vyšetřované oblasti, většinou kolem 30 – 60 minut.

 

Příprava k vyšetření

Přípravanení prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme konzultovat lékaře, který jim žádanku vystavil a zvážit  podání lehkého sedativa před vyšetřením. V tomto  případě je vhodné  se dostavit  na vyšetření s doprovodem (po  aplikaci  sedativa nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění).

Výjimku tvoří pouze MR enteroklýza, na vyšetření je nutné se dostavit na lačno hodinu předem (4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit). Přibližně 45minut před vyšetřením je potřeba popíjet kontrastní látku (roztok manitolu v celkovém množství 1,5l). Samotné vyšetření MR trvá přibližně 30min.

Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

 

Využití metody (indikace)

Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév (MR angiografie), kloubů, orgánů hrudníku (srdce) a břicha či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difůze atd.

Na našem pracovišti se můžete objednat na  specializované vyšetření  -MR traktografii mozku či míchy, což je metoda sloužící ke zobrazení drah bílé hmoty. Toto vyšetření může být přínosné při plánování neurochirurgického operačního výkonu z hlediska ochrany funkčně významných mozkových drah, případně může mít význam pro bližší specifikaci nejasného nálezu v oblasti mozku či krční míchy. Dalším z této skupiny speciálních vyšetření je funkční MR vyšetření mozku, které slouží pro lokalizaci mozkových center, což má rovněž význam pro plánování neurochirurgického výkonu například při operaci mozkového nádoru.

Dalším specializovaným vyšetřením je MR artrografie, jejíž  výsledek má význam jednak pro diagnostiku některých patologických stavů kloubů – poškození labra ramenního kloubu,  kyčelního kloubu, triangulárního fibrokartilaginozního komplexu zápěstí, poškození drobných vazů zápěstí a další . Dále  může mít toto vyšetření  zásadní význam pro  plánování ortopedického operačního přístupu.

 

Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace)

Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. 

Videa byla natočena portálem MojeMedicina (www.mojemedicina.cz).

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
MR, PET/MR - jen informace: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2870


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Zastupující přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Zastupující primářka: MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji