Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika radiologie a nukleární medicíny (oddělení Dětské radiologie)


 

Přednosta:

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 532 233 008

Zástupce přednosty KRNM pro dětskou radiologii:

doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

532 234 231

Vedoucí radiologická asistentka:

Anna Burešová

532 234 471

Sekretariát: 

Dagmar Němečková

532 234 543


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji