Menu
Česky English
532 23 1111

Výpočetní tomografie – CT

Popis metody

Výpočetní multidetektorová tomografie – multidetector computer tomoigraphy (dále MDCT) je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla Rentgenovými paprsky k vytvoření obrazů lidského těla. Vzniká zobrazení v libovolné rovině procházející lidským tělem (isotropní zobrazení), které dovoluje posuzovat změny v celém těle (odtud také celotělové CT). Zobrazení výpočetní tomografií je indikováno při akutních i chronických onemocněních. Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, páteře, hrudních orgánů, břišních a pánevních orgánů. Vznik obrazů od ulehnutí do vyšetřovací konzoly až po počítačové zpracování je rychlý, což je s výhodou mimo jiné využíváno i v traumatologii, kde časový faktor hraje významnou roli při léčbě úrazů. Mezi speciální typy vyšetření patří zobrazení cévního systému včetně srdce pomocí MDCT-angiografie, dále vyšetření tlustého střeva – virtuální CT kolonoskopie nebo tenkého střeva CT-enterografie.  Vyšetřením ve vysokém rozlišovacím modu (HR – high resolution) můžeme odhalit jemné změny např. v plicích či kostech.

 

Příprava před vyšetřením

K vyšetření se dostavte nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává. Další nutná příprava pak bude provedena v den vyšetření dle pokynů vyšetřujícího lékaře (radiologa). V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště. Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie). Dále sdělte personálu CT pracoviště, zda trpíte poruchou funkce ledvin, bronchiálním astmatem či zeleným očním zákalem. Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky.

Průběh vyšetření

Vyšetření se může provádět bez nutnosti podání kontrastní látky do žíly a jakákoli příprava ani zajištění nitrožilního přístupu tedy není nutné. V případě nutnosti podání kontrastní látky je zajištěn nitrožilní přístup zpravidla v loketní jamce (obdobný vpich jako při odběru krve). Vyšetření se provádí vleže na speciálním vyšetřovacím lůžku, které je součástí přístroje CT. Během a bezprostředně po nitrožilním podání se u Vás mohou vyskytnout průvodní jevy aplikace kontrastní látky, zejména pocit „tepla po těle", ojediněle se může dostavit nevolnost či bušení srdce. Tyto pocity za krátkou dobu odezní.

Rizika a možné komplikace výkonu

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergická reakce, ke kterým může dojít, přestože jste se s nimi ještě nesetkal/a a byl/a jste již jodovou kontrastní látkou vyšetřován/a. Při podávání moderních, tzv. neionických kontrastních látek, však k závažnějším komplikacím dochází výjimečně. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven. Při vyšetření s nutností aplikace kontrastní látky do cévního systému je zvláště u starších nemocných již s poškozenou funkcí ledvin tuto ještě zhoršit. Proto je nutné před vyšetřením předložit vyšetřujícímu personálu aktuální hodnoty kreatininu v krvi (séru).

Intervenční výkony prováděné pod CT

Díky novým postupům a minimalizaci instrumentaria je možné dnes provádět na CT pracovišti i tzv. intervenční výkony. Ty se dělí na diagnostické a léčebné. Mezi diagnostické výkony řadíme nejčastěji výkony, pomocí nichž můžeme odebrat vzorek tkáně či tekutiny (punkce-biopsie). Příprava k těmto výkonům, které jsou prováděny za krátké hospitalizace, výjimečně i ambulantně je přibližně stejná, před těmito výkony však musí být pečlivě vyšetřena krvácivost a srážlivost. Většina těchto výkonů se provádí v lokálním znecitlivění. Léčebné výkony mohou být i složitější, provádí se za hospitalizace a příprava k nim je o něco náročnější. Tyto výkony mohou probíhat rovněž jen v lokální anestezii, nicméně některé z nich i v analgosedaci (stav kdy vědomí je obleněné a pacient necítí bolest). V celkové narkóze provádíme  výkony jen ty nejsložitější a výjimečně. Výhodou všech těchto výkonů je menší zatížení nemocného včetně snížení rizika komplikací. 

Videa byla natočena portálem MojeMedicina (www.mojemedicina.cz).

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji