Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika radiologie a nukleární medicíny

2019

Články

ANDRAŠINA, Tomáš, Josef JAROŠ, Tomáš JŮZA, Tomáš ROHAN, Dalibor ČERVINKA, Michal CRHA, Vlastimil VÁLEK a Nahum S. GOLDBERG. The Accumulation and Effects of Liposomal Doxorubicin in Tissues Treated by Radiofrequency Ablation and Irreversible Electroporation in Liver: In Vivo Experimental Study on Porcine Models. Cardiovascular and Interventional Radiology, NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 42, č. 5, s. 751-762. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-019-02175-z.


 

ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Monika STAŇKOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu – analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Suppl 1, s. 160-163. ISSN 0862-495X.


 

ZAVADIL, Jan, Jaroslav JURÁČEK, Barbora ČECHOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ondřej SLABÝ a N. GOLDBERG. Změny hladin cirkulujících mikroRNA u pacientů s nádory jater podstupujících termální ablaci a transarteriální chemoembolizaci. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Suppl 1, s. 164-166. ISSN 0862-495X.


 

VAGASKÁ, Eva, Alexandra LITAVCOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Do lumbar magnetic resonance imaging changes predict neuropathic pain in patients with chronic non-specific low back pain? Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 98, č. 17, s. 1-9. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000015377.


 

HOPE, Tuva R., Per SELNES, Irena REKTOROVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Anders DALE, Atle BJORNERUD a Tormod FLADBY. Diffusion tensor and restriction spectrum imaging reflect different aspects of neurodegeneration in Parkinson's disease. Plos one, San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 5, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0217922.


 

BALÁŽOVÁ, Zuzana, Marie NOVÁKOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ a Irena REKTOROVÁ. Structural and Functional Magnetic Resonance Imaging of Dementia With Lewy Bodies. International Review of Neurobiology, SAN DIEGO: ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 2019, roč. 144, č. 2019, s. 95-141. ISSN 0074-7742. doi:10.1016/bs.irn.2018.10.005.


 

GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Petr RAUŠER, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Duodenum sparing technique of preventive stenting of biliary tract anastomosis in pigs. Acta Veterinaria Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 3, s. 287-290. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988030287.


 

ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš GROLICH, Michal CRHA, Ladislav STEHLIK, Tomáš ROHAN, Červinka DALIBOR, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. The Methodology for Endoluminal Irreversible Electroporation in Porcine Models. Acta Veterinaria Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 2, s. 201-205. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988020201.


 

PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X.


 

ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1214-4088.


 

SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Karolina POREDSKÁ, Jana STRENKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Gastrointestinální stromální tumory rekta - hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 117-123. ISSN 0862-495X.


 

SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-26. ISSN 0035-9351.


 

MAREK, Filip, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Beáta HEMMELOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Daniel BARTUŠEK a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 31-34. ISSN 0035-9351.


 

PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.


 

DITE, Petr, Ivo NOVOTNY, Jana DVORACKOVA, Bohuslav KIANIČKA, Martin BLAHO, Pavel SVOBODA, Magdalena UVIROVA, Tomáš ROHAN, Hana MAŠKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases, BASEL: KARGER, 2019, roč. 37, č. 5, s. 416-421. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000499762.


 

MITÁŠ, Ladislav, Tomáš NEVRTAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Jan KAMELANDER, Vladimír ČAN, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav PENKA a Igor PENKA. Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii, 2019, roč. 98, č. 1, s. 23-26. ISSN 1803-6597.


 

POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Petr JABANDŽIEV, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology, London: BioMed Central, 2019, roč. 14, č. 77, s. 1-4. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-019-0848-7.


 

PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii, 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213. ISSN 0035-9351. doi:10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.


 

FARKAŠOVÁ, Martina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petr HUSA, J BLAŽEK, Karolina POREDSKÁ, Jan MAZANEC, A. VOJVODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol., Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 2, s. 126-131. ISSN 1213-323X.


 

KROUPA, Radek, Monika BLAŽKOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Viewpoints of the target population regarding barriers and facilitators of colorectal cancer screening in the Czech Republic. World Journal of Gastroenterology, Beijing, China: Baishideng, 2019, roč. 25, č. 9, s. 1132-1141. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v25.i9.1132.


 

ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Jiří PÁNEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Percutaneous Endoluminal Forceps Biopsy in Cholangiocellular Carcinoma – A Perspective Approach to Timeliness of Diagnostic Confirmation Using Two Scenarios. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2019, roč. 3, Jun 2019, s. 1-8. ISSN 2435-1210.


 

POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Milan DASTYCH, Svatopluk RICHTER, Petra PRAKSOVÁ, Jiří DOLINA a Lumír KUNOVSKÝ. Epidurální absces páteře – raritní komplikace Crohnovy choroby: kazuistika. Vnitřní lékařství, Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 11, s. 712 - 714. ISSN 1801-7592.


 

KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission, WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y.


 

ŠMAJEROVÁ, Miriama, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Diagnostika kolorektálního karcinomu. Onkologická revue, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 1-5. ISSN 2464-7195.


 

STRAKA, Matej a Tomáš ANDRAŠINA. Ageneze dolní duté žíly s přidruženýmikomplikacemi. Česká radiologie, Galén, 2019, roč. 73, č. 4, s. 231 -234. ISSN 1210-7883.


 

VAGASKÁ, Eva, Tomáš ANDRAŠINA, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Změna struktury paraspinálních svalů u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 505-512. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019505.


 

POLÁK, Pavel, Jan KAMELANDER, Jana MICHALCOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Libor ČERVINEK, Tomáš ROHAN, Zuzana PAZDIČOVÁ, Václav ODSTRČILÍK a Miroslav PENKA. Pancytopenie, panhypopituitarizmus a jaterní cirhóza: rozbor složité kazuistiky. Vnitřní lékařství, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 715-720. ISSN 0042-773X.


 

DANHOFER, Pavlína, Michaela HABALOVÁ, Dáša ČERNÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Ondřej HORÁK, Štefánia AULICKÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ, Jiří DOMANSKÝ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prognostic factors and seizure outcome in posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) in children with hematological malignancies and bone marrow failure: A retrospective monocentric study. Seizure-European journal of epilepsy, London: W.B. Saunders Ltd., 2019, roč. 72, NOV 2019, s. 1-10. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2019.08.007.


 

KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology, New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-019-06268-8.

 

2018

PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA, Filip MAREK, Andrea ZETELOVÁ a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize. In Jiří Hoch, František Antoš et al.. Koloproktologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 74-81, 8 s. Edice Postgraduální vzdělávání. ISBN 978-80-204-4625-1.


 

DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jakub STULÍK, Monika STAŇKOVÁ a Vladan BERNARD. Analysis of diffusion tensor measurements of the human cervical spinal cord based on semiautomatic segmentation of the white and gray matter. Journal of Magnetic Resonance Imaging, Hoboken: Wiley, 2018, roč. 48, č. 5, s. 1217-1227. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.26166.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Ladislav MITÁŠ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Zdeněk KALA. Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 4, s. 347-354. ISSN 0042-773X.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology, Mexico City: Ediciones Medicina y Cultura, 2018, roč. 17, č. 3, s. 519-524. ISSN 1665-2681. doi:10.5604/01.3001.0011.7397.


 

SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESARIKOVA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Jiří DOLINA a Jan TRNA. The Use of Biomarkers in Early Diagnostics of Pancreatic Cancer. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 5389820, s. 1-10. ISSN 2291-2797.


 

ROHAN, Tomáš a Monika Justýna POLÁČKOVÁ. Zobrazovací metody v těhotenství – indikace a kontraindikace a použití kontrastních látek. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 98, č. 4, s. 166-169. ISSN 0032-6739.


 

ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Terapie nádorů postihujících játra metodami intervenční radiologie. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 4, s. 195-202. ISSN 0008-7335.


 

KOVÁČOVÁ, Júlia, Jaroslav JURÁČEK, A. POPRACH, T. BÜCHLER, J. KOPECKÝ, O. FIALA, Marek SVOBODA, Martina LOJOVÁ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako biomarkery odpovědi na léčbu sunitinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin – pilotní studie. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2018, roč. 31, S1, s. 161-162. ISSN 0862-495X.


 

BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Marcela VLKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří SOPOUŠEK. AgCu bimetallic nanoparticles modified by polyvinyl alcohol - the cells viability study in vitro. Lékař a technika, Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2018, roč. 48, č. 1, s. 5-10. ISSN 0301-5491.


 

KARÁSEK, Petr, Natalia Anna GABŁO, Jan HLAVSA, Igor KISS, Petra VYCHYTILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Pre-operative Plasma miR-21-5p Is a Sensitive Biomarker and Independent Prognostic Factor in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Surgical Resection. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS, ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2018, roč. 15, č. 4, s. 321-327. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20090.


 

ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BUSKOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Is there a Correlation Between Degree of Radiologic Lumbar Spinal Stenosis and its Clinical Manifestation? CLINICAL SPINE SURGERY, PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2018, roč. 31, č. 8, s. "E403"-"E408". ISSN 2380-0186. doi:10.1097/BSD.0000000000000681.


 

PAŠA, Libor, J. KUZMA, R. HERUFEK, J. PROKES a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Artroskopická terapie chronické retrokalkaneární burzitidy - endoskopická kalkaneoplastika. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 3, s. 209-215. ISSN 0001-5415.


 

REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, Martin PRÝMEK, M. LATALSKI, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jan HOŘÁK. Systémy usměrňovaného růstu v léčbě raných dětských skolióz. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 2, s. 89-93. ISSN 0001-5415.


 

DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ a Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 3, s. 362-363. ISSN 1210-7859.


 

DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ a Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 2, s. 235-237. ISSN 1210-7859.


 

ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Richard CHALOUPKA a Tomáš ANDRAŠINA. Spondylodiscitida z pohledu neurologa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 1, s. 86-92. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201786.


 

KLUČKA, Jozef, Jan ŠENKYŘÍK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Lukáš MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology, London: BMC, 2018, roč. 18, č. 153, s. 1-6. ISSN 1471-2253. doi:10.1186/s12871-018-0617-2.


 

PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Petr MORAVČÍK, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND, LONDON: ROYAL COLL SURGEONS ENGLAND, 2018, roč. 100, č. 7, s. 509-514. ISSN 0035-8843. doi:10.1308/rcsann.2018.0066.


 

ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Martin REPKO. Současné možnosti a význam zobrazování hyalinní chrupavky kolenního kloubu před operačním zákrokem - rozdílný pohled ortopeda a radiologa. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 5, s. 366-369. ISSN 0001-5415.


 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Ladislav BARTOŠ, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a Hepatologie, Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 4, s. 320-328. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018320.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie, Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.


 

KUČEROVÁ, Lenka, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Daniel BARTUŠEK, Tomáš HONZÍK, Jan MAZANEC a Lumír KUNOVSKÝ. Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy Imitating Crohn's Disease: A Rare Cause of Malnutrition. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2018, roč. 27, č. 3, s. 321-325. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/jgld.2014.1121.273.kuc.


 

MACÍČEK, Ondřej, Radovan JIŘÍK, Jan MIKULKA, Michal BARTOŠ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zenon STARČUK, Karel BARTUŠEK a Torfinn TAXT. Time-Efficient Perfusion Imaging Using DCE- and DSC-MRI. Measurement Science Review, WARSAW: UM SAV, 2018, roč. 18, č. 6, s. 262-271. ISSN 1335-8871. doi:10.1515/msr-2018-0036.


 

KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Roman SVATOŇ, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní Lékařství, 2018, roč. 64, č. 10, s. 966-969. ISSN 1801-7592.


 

OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu. Ortopedie, Praha: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 5, s. 210-216. ISSN 1802-1727.


 

VYCHYTILOVÁ, Petra, Karolína ŠTÍTKOVCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Zdeňka HERUDKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Rostislav VYZULA, William C. CHO a Ondřej SLABÝ. Circulating PIWI-Interacting RNAs piR-5937 and piR-28876 Are Promising Diagnostic Biomarkers of Colon Cancer. CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION, PHILADELPHIA: AMER ASSOC CANCER RESEARCH, 2018, roč. 27, č. 9, s. 1019-1028. ISSN 1055-9965. doi:10.1158/1055-9965.EPI-18-0318.


 

DOUBKOVÁ, Martina, Jitka HAUSNEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Svatopluk RICHTER a Zdeněk MERTA. NECROTISING SARCOID GRANULOMATOSIS. A RARE GRANULOMATOUS DISEASE. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases, Fidenza: Mattioli 1885, 2018, roč. 35, č. 4, s. 395-398. ISSN 1124-0490.


 

ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.


 

KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální angíny s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 4, č. 3, s. 148-149. ISSN 2336-4998.


 

REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s využitím Smith-Petersenových osteotomií. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 6, s. 392-397. ISSN 0001-5415.


 

HLAVSA, Jan, F. CECKA, P. ZARUBA, J. ZAJAK, R. GURLICH, R. STRNAD, Tomáš PAVLÍK, Zdeněk KALA a M. LOVECEK. Tumor grade as significant prognostic factor in pancreatic cancer: validation of a novel TNMG staging system. Neoplasma, Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 637-643. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_171012N650.


 

NĚMEC, Petr, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Polymyalgia rheumatica. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 2, s. 173-183. ISSN 0042-773X.


 

REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, M. LEZNAR, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jan HEGER. S2 alar-iliac šrouby při fixaci a korekci kombinovaných neuromuskulárních deformit páteře a pánve. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 3, s. 194-198. ISSN 0001-5415.

 

 
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji