Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika radiologie a nukleární medicíny

2016

 

1. ARBET, Martin Jakub, Tomáš JŮZA, Tomáš ANDRAŠINA a Josef JAROŠ. AKUMULACE LIPOSOMÁLNÍHO DOXORUBICINU V JATERNÍ TKÁNI OŠETŘENÉ RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ A IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACÍ V PORCINNÍM MODELU. In 60. studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1. cze

2. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní biopsie ze žlučových cest. In CSIR 2016. 2016. ISSN 1210-7883. cze

3. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Tomáš ROHAN, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty. Česká radiologie, Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 207-213. ISSN 1210-7883. cze

4. KOPŘIVOVÁ, Tereza, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jan BERÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Syndrom invazivního jaterního abscesu u muže vietnamského původu vyvolaný Klebsiella pneumoniae. Česká radiologie, Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 215-219. ISSN 1210-7883. cze

5. ŠMAJEROVÁ, Miriama a Šárka BOHATÁ. Incidentalomy jater. In 14. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2016. cze

6. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Ivana ČERVINKOVÁ, Barbora JUROVÁ, Václav VYBÍHAL a Marek MECHL. Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 213-217. ISSN 1213-1814. cze

7. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Diagnostika nádorových lézí ve skeletu páteře - základní přehled. In Metastatické postižení skeletu u onkologických diagnóz. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 16-20, 5 s. ISBN 978-80-88129-05-9. cze

8. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, George HANOUN, Marek SOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Management hydrocefalu u pacientek s implantovaným shutem během gravidity a porodu. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-1814. cze

9. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky. Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 18, č. 1, s. 43-45. ISSN 1212-7299. cze

10. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. Semiautomatická segmentace MR obrazu krční míchy a její aplikace při analýze parametrůtenzoru difúze u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XL. český radiologický kongres. 2016. cze

11. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PŘI SEGMENTACI KRČNÍ MÍCHY A JEJÍ APLIKACE PŘI ANALÝZE PARAMETRŮ TENZORU DIFÚZE. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9. cze

12. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Jiří KUCHARSKÝ, Jan NOVÁK a Petr VALIŠ. Zobrazování scapholunátního vazu. Česká radiologie, Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 1, s. 32-39. ISSN 1210-7883. cze

13. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dana NOVOTNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Hypofosfatázie - vzácné onemocnění s možností nové terapie. Pediatria, Bratislava: A-medi management, 2016, roč. 11, č. 5, s. 271-274. ISSN 1336-863X. - URL cze

14. MORNSTEIN, Vojtěch a Marek DOSTÁL. Výuka radiologických asistentů jako výzva. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9. cze

15. NĚMCOVÁ, Eva a Alena ŠTOURAČOVÁ. Incidentalomy nadledvin. 2016. cze

16. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X. cze

17. ADAMOVÁ, Blanka, Iva ŠROTOVÁ a Jakub STULÍK. Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza? Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 117-122. ISSN 1213-1814. cze

18. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jakub STULÍK, J. BECK, Karel STARÝ, Stanislav VOHÁŇKA a Z. BÁLINTOVÁ. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 93-99. ISSN 1210-7859. cze

19. FILIPOVIČ, Milan, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jan CIENCIALA a Radim GROSMAN. Agresivní hemangiom páteře. In Metastatické postižení skeletu u onkologických diagnóz. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 45-50, 6 s. ISBN 978-80-88129-05-9. cze

20. OTAŠEVIČ, T., P. VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a M. KRBEC. Léčba osteochondrálních lézí hlezenního kloubu metodou implantace autologních chondrocytů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha: Galen, 2016, roč. 83, č. 3, s. 169-174. ISSN 0001-5415. cze

21. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, I. ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Petr VALIŠ. MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 5, s. 327-331. ISSN 0001-5415. cze

22. VÁLEK, Vlastimil, Monika Justýna POLÁČKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Zobrazovací metody v diagnostice nemalobuněčného karcinomu plic. In L. Petruželka. Nemalobuněčný karcinom plic. 1. vydání. : Farmakon Press, 2016. s. 36-43, 8 s. ISBN 978-80-906589-1-2. cze Angličtina:

23. NBSP, M, Miriama ŠMAJEROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Hana PETRÁŠOVÁ. Contrast-enhaced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: a cost-effective study forthree years. In Robert Hermans. ESGAR 2016 Book of Abstracts. Volume 7, Supplement 2. Berlin: SpringerOpen, 2016. s. S603, 1 s. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-016-0502-9. - URL eng

24. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Jiřina LITTLE, Petra OVESNÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Eva NĚMCOVÁ a Barbora MIKLOŠOVÁ. Contrast-enhanced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: A cost-effectiveness analysis. World Journal of Gastroenterology, Pleasanton: WJG Press, 2016, roč. 22, č. 38, s. 8605-8614. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v22.i38.8605. - URL eng

25. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of hilarcholangiocarcinoma. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9. - ESGAR Book of abstracts 2016 eng

26. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ a Martin Jakub ARBET. Irreversible electroporation with endoluminal balloon catheterin perihilar region: preliminary results. In CIRSE 2016. 2016. ISSN 0174-1551. eng

27. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno, Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+". ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133. eng

28. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Volumetric analysis versus response evaluation criteria in solid tumors and modified response evaluation criteria in solid tumors in the evaluation of HCC after transarterial chemoembolization. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9. - ESGAR Book of abstracts 2016 eng

29. ČERNÝ, Igor, Jiří PRÁŠEK a Helena KAŠPÁRKOVÁ. Superiority of SPECT/CT over planar I-123-mIBG images in neuroblastoma patients with impact on Curie and SIOPEN score values. Nuklearmedizin, Stuttgart: Schattauer GmbH, 2016, roč. 55, č. 4, s. 151-157. ISSN 0029-5566. doi:10.3413/Nukmed-0743-15-05. - URL eng

30. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JUROVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. Journal of Neuroimaging, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12372. eng

31. NĚMCOVÁ, Eva, Monika POLÁČKOVÁ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Ultrasonography of adrenal glands. 2016. eng

32. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.

33. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Předoperační posouzení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.

34. VALKOVIČOVÁ, Jiřina a Vladan BERNARD. Inovace vzdělávací činnosti:biofyzika v oblasti fyzioterapie. In XXXIX Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.

 35. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016. ISSN 2336-520X.

36. PETRÁŠOVÁ, Hana a Jakub FOUKAL. Fusion of real-time ultrasonography with CECT by navigation system for CECT indeterminate focal liver lesions. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9. - URL

37. PETRÁŠOVÁ, Hana a Jakub FOUKAL. Ultrazvukový navigační systém – fúze UZ a CT vyšetření – zkušenosti pracoviště FN Brno. Česká radiologie, Galén, 2016, roč. 2016, č. 4. ISSN 1210-7883. - URL

38. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

39. NEUMAN, Eduard, Pavel MATONOHA, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Stereoskopická neuoanatomická fotografie s jednoduchými prostředky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

40. VYBÍHAL, Václav, Marián FELŠŐCI, George HANOUN, Marek SOVA, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Ventrikuloatriální shunty v terapii hydrocefalu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

41. PETRÁŠOVÁ, Hana. Běžné klinické problémy – trauma: Role RTG a MR zobrazení. In XL. Český radiologický kongres. 2016. - URL

42. PETRÁŠOVÁ, Hana. Lymfom střevních kliček. In Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2016. - URL 68. PETRÁŠOVÁ, Hana. Neurovaskulární konflikty. In XX. zasedání MR sekce 2016. 2016. - URL

43. PETRÁŠOVÁ, Hana. Ultrazvuková diagnostika tříselné krajiny. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2016. 2016. ISBN 978-80-906087-1-9. - URL

44. PETRÁŠOVÁ, Hana. Zobrazovací metody na urgentním příjmu. In Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie. 2016.

45. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Ondřej NAVRÁTIL, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Komplikace ventrikuloperitoneálních shuntů po abdominálních operacích - kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

46. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Marián SANDECKÝ, A DOLEŽALOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Resekce difuzního low grade gliomu mozku v awake kraniotomii s ohledem na funkční hranici danou průběhem fasciculus fronto-occipitalis inferior. Anatomicko funkční korelace poruch řeči. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

 

2015

1. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Kontrastní ultrasonografie v hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí – ekonomická analýza. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 42-47. ISSN 1210-7883. cze

2. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Petr POSPÍŠIL, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří TOMÁŠEK. Léčba nádorů trávicího traktu u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 92-119, 28 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. cze

3. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie. Onkologie, Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN 1802-4475. cze

4. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. Slovenská rádiológia, Bratislava: Nadácia Lúče života, 2015, roč. 22, č. 1, s. 29-33. ISSN 1335-0625. cze

5. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK, Petra SCHUSTEROVÁ, Ladislav MITÁŠ a Tomáš ROHAN. Perkutánní drenáž žlučových cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 s. ISBN 978-80-210-8150-5. cze

6. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Přežívání pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací s drug-eluting beads. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 106-115. ISSN 1210-7883. cze

7. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace jater - Technické problémy a komplikace výkonu. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 129-136. ISSN 1210-7883. cze

8. BARTUŠEK, Daniel a Barbora JAKUBCOVÁ. CT kolografie. In Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektiv. Koloskopie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. s. 288-296, 9 s. ISBN 978-80-247-5284-6. cze

9. PURMOVÁ, Soňa, Pavel WEBER, Šárka BOHATÁ, Renata ŠREFLOVÁ a Pavel TRČKA. Atypický průběh disekce hrudní aorty u 80leté ženy. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 2, s. 103-108. ISSN 1805-4684. cze

10. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Šárka BOHATÁ. Osteomyelitida baze lební mylně léčená jako neuroborrelióza - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 5, s. 576-579. ISSN 1210-7859. cze

11. PETRÁŠOVÁ, Hana, Radka ŠLAISOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Světlana DUJSÍKOVÁ a Karel DVOŘÁK. Ultrasonograficky a stereotakticky navigované core-cut biopsie prsu – retrospektivní analýza dat pracoviště FN Brno. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 142-147. ISSN 1210-7883. cze

12. NĚMCOVÁ, Eva, Lucie KŘIKAVOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANDÁKOVÁ a Karel DVOŘÁK. Význam kvantitativní analýzy kontrastní ultrasonografie (CEUS) v diferenciální diagnostice ložiskových lézí prsu. Česká radiologie, Galén, 2015, roč. 69, č. 3, s. 201-206. ISSN 1210-7883. - URL cze

13. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Blanka ADAMOVÁ a Zdeněk KADAŇKA. Asymp¬tomatická spondylogenní komprese krční míchy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 24-33. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201524. - URL cze

14. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan KOCANDA, René JURA, Tomáš SVOBODA a Radek PEJČOCH. Kraniocervikální pneumatizace provázená neurologickou symptomatikou - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 700-704. ISSN 1210-7859. cze

15. KAŠPÁREK, Tomáš, Martin HÝŽA, Miloš SEDLÁČEK, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Radovan PŘIKRYL. Příčiny změn morfologie hipokampu u schizofrenie. 2015. ISSN 1211-7579. cze

16. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Studium struktury míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí zobrazení tenzorů difuze. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1. cze

17. ADAMOVÁ, Blanka, Marek MECHL, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 2, s. 139-147. ISSN 1210-7859. cze

18. STULÍK, Jakub, Monika Justýna POLÁČKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Marek MECHL. Současný pohled na diagnostiku difuzního axonálního poranění zobrazovacími metodami. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-7883. cze

19. NĚMCOVÁ, Eva, Aleš NEUMANN, Richard SOUČEK a Marek MECHL. Ultrasonografie periferních žil, indikace. In Ultrazvukový kurz - Čejkovice. 2015. cze

20. NĚMCOVÁ, Eva, Aleš NEUMANN, Marek MECHL a Richard SOUČEK. Ultrasonografie periferních žil, indikace. In Ultrazvukový kurz - Čejkovice, 2015. 2015. ISBN 978-80-905078-8-3. cze

21. ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela, Petr ŠTOURAČ, Olga SMÉKALOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Martin REPKO a Michal MAŠEK. Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha: Galén, 2015, roč. 82, č. 4, s. 288-292. ISSN 0001-5415. cze

22. ŠMAJEROVÁ, Miriama a Hana PETRÁŠOVÁ. Tenké střevo - kazuistiky. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015. - URL cze

23. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zdeněk ŘEHÁK, Jakub STULÍK, Jiří PRÁŠEK a Jiří MAYER. Raritní případ mnohočetného myelomu: vícečetný solitární plazmocytom kostí bérců a předloktí. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 161-165. ISSN 0042-773X. cze

24. ŠMAJEROVÁ, Miriama. Náhlé příhody břišní v těhotenství. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2015. 2015. ISBN 978-80-905078-8-3. cze 28. ŠMAJEROVÁ, Miriama. Pneumoperitoneum. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015. - URL cze

25. SOVA, M., E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tumorů periferních nervů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 694-698. ISSN 1210-7859. cze

26. JURA, R., Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr JANKŮ a Josef BEDNAŘÍK. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvoj četným těhotenstvím - kazuistika. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 156-160. ISSN 1214-2158. cze

Angličtina:

27. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of malignant biliary stenoses. In European Congress of Radiology 2015. 2015. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-015-0387-z. eng

28. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hilar cholangiocarcinoma: palliation strategies. In CIRSE 2015. 2015. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-015-1173-5. eng

29. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X. eng

30. ANDRAŠINA, Tomáš, Sung Kwon KANG, Jong Ho MOON, Tomáš GROLICH a Michal CRHA. Partially covered, self-expandable metal stents with anti-reflux valves for malignancies comprising hilar region. In 9th Meeting of the Society of Gastrointestinal Intervention. 2015. eng

31. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology, Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219". ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324. eng

32. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1. eng

33. ANDRAŠINA, Tomáš. The possibilities of endoluminal ablation techniques. In 27th International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology. 2015. eng

34. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Michal JABORNÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Does lumbar spinal stenosis increase the risk of spondylotic cervical spinal cord compression? European Spine Journal, New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 12, s. 2946-2953. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-015-4049-0. eng

35. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jana ZITTERBARTOVÁ, Luděk POUR, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Diffusion Tensor Imaging in Radiation-Induced Myelopathy. Journal of Neuroimaging, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 25, č. 5, s. 836-840. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12187. eng

36. VANECKOVA, M., M. HERMAN, M.P. SMITH, Marek MECHL, K.R. MARAVILLA, J. WEICHET, M.V. SPAMPINATO, J. ŽIŽKA, F.J. WIPPOLD II, J.J. BAIMA, R. BABBEL, E. BÜLTMANN, R.Y. HUANG, J.-H. BUHK, A. BONAFÉ, C. COLOSIMO, S. LUI, M.A. KIRCHIN, N. SHEN, G. PIROVANO a A. SPINAZZI. The Benefits of High Relaxivity for Brain Tumor Imaging: Results of a Multicenter Intraindividual Crossover Comparison of Gadobenate Dimeglumine with Gadoterate Meglumine (The BENEFIT Study). American Journal of Neuroradiology, Denville: American Society of Neuroradiology, 2015, roč. 36, č. 9, s. 1589-1598. ISSN 0195-6108. doi:10.3174/ajnr.A4468. eng

37. ANDRAŠINA, Tomáš. HCC a cholangioca. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015.

38. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hodnocení léčebné odpovědi po ablačních metodách. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015. 43. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Infrared camera as a tool for study of radiofrequency ablation. In SMIT2015. 2015.

39. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Infrared camera as a tool for study of radiofrequency ablation. In SMIT2015. 2015.  

40. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.

41. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.

42. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.

43. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. In XXXIX. Slovenský rádiologický kongres. 2015.

44. ANDRAŠINA, Tomáš. Peritoneální karcinomatóza. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015.

45. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní cholangioskopie 8F systémem – první zkušenosti. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015.

46. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ, Katarína GAŠPAROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.

47. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

48. KALA, Zdeněk, Tomáš GROLICH a Šárka BOHATÁ. Kazuistiky KRK. In VII. ročník Pracovního multidisciplinárního setkání. 2015.

49. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.

50. NĚMCOVÁ, Eva, Andrea JANÍKOVÁ, Jiřina LITTLE, Hana ČUČKOVÁ a Karel DVOŘÁK. Kazuistika lymfomu prsu. Česká radiologie, Galén, 2015. ISSN 1210-7883. - URL

51. FOUKAL, Jakub. Intervenční výkony navigované UZ. 2015. ISBN 978-80-905078-8-3.

52. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence a zobrazovací charakteristiky asymptomatické a symptomatické spondylogenní komprese krční míchy v populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.

53. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Riziko spondylogenní komprese krční míchy u pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.

54. ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin BAREŠ. Abnormal movement sequencing in schizophrenia and related cortical activation patterns. In 15th International Congress on Schizophrenia Research (ICOSR). 2015. ISSN 0586-7614.

55. VYBÍHAL, Václav, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN a Miloš KEŘKOVSKÝ. Chirurgická léčba difuzních nízkostupňových gliomů. In Klinikcká onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-133, 1 s. ISSN 1802-5307.

56. HANOUN, George, Václav VYBÍHAL, Ondřej NAVRÁTIL, P POKORNÝ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Kranionazální komunikace u frontobazálního poranění, naše zkušenosti, kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 88-88, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.

57. ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin BAREŠ. Movement sequencing abnormalities in schizophrenia: Changes in cortical activity during finger-tapping task. 2015. doi:10.1016/j.clinph.2014.10.179.

58. ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování - pokročilé techniky. první. Praha: Galen, 2015. 163 s. ISBN 978-80-7492-179-7.

59. SOVA, Marek, Miloš DUBA, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, P SMEJKAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Foudroyantní klinický průběh maligního melanomu u pacienta s diseminací do mozku při vrozené koagulopatii s deficitem koagulačního faktoru VII. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2015.

60. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.

61. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.

62. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.

63. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga. In Onkologie v praxi. 2015.

 

2014

Článek v časopise

ADAM, Z., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., BORTLÍČEK, Z., KREJČÍ, M., POUR, L., SZTURZ, P., PRÁŠEK, J., NEBESKÝ, T., ADAMOVÁ, Z., KRÁL, Z., MAYER, J. PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 499-511. ISSN 0042-773X.

ANDRAŠINOVÁ, T., ADAMOVÁ, B., KRAJINA, A., ANDRAŠINA, T. Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 505-509. ISSN 1210-7859.

BERNARD, V., ANDRAŠINA, T., MORNSTEIN, V., VÁLEK, V. Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographic study. IRBM. 2014, 35(3), 164-169. ISSN 1959-0318.

ČIŽMÁŘ, I., DRÁČ, P., ŠTOURAČOVÁ, A., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A. Scapho-trapezio-trapezoidnf artróza jako důsledek midkarpalní nestability. Ortopedie. 2014, 8(6), 296-299. ISSN 1802-1727.

FELŠÖCI, M., NEHYBA, S., ANDRAŠINA, T., NĚMEC, P. Ruptured aneurysm of non-coronary sinus of valsalva as a rare cause of chest pain. European Heart Journal. 2014, 35(31), 2123-2123. ISSN 0195-668X.

FOUKAL, J., MECHL, M., JANOUŠOVÁ, E. Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v klasifikaci cystických lézí ledvin. Česká radiologie. 2014, 68(1), 30-39. ISSN 1210-7883.

HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., MAZANEC, J., HAUSNEROVÁ, J., PAVLÍK, T., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I., PENKA, I., KALA, Z. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 132-138. ISSN 0035-9351.

HÜTTLOVÁ, J., KIKINIS, Z., KEŘKOVSKÝ, M., BOUIX, S., VU, M., MAKRIS, N., SHENTON, M., KAŠPÁREK, T. Abnormalities in Myelination of the Superior Cerebellar Peduncle in Patients with Schizophrenia and Deficits in Movement Sequencing. Cerebellum. 2014, 13(4), 415-424. ISSN 1473-4222.

HÝŽA, M., HÜTTLOVÁ, J., KEŘKOVSKÝ, M., KAŠPÁREK, T. Psychosis effect on hippocampal reduction in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2014, 48(January), 186-192. ISSN 0278-5846.

KALA, Z., MAREK, F., VÁLEK, V., BARTUŠEK, D. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství. 2014, 60(7-8), 617-623. ISSN 0042-773X.

KALA, Z., TOMÁŠEK, J., ŠLAMPA, P., BOHATÁ, Š., VÁLEK, V. Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína. 2014, 16(3), 256-264. ISSN 1212-4184.

MIKOLÁŠKOVÁ, M., LUDKA, O., HOLICKÁ, M., FOUKAL, J., ŠEBO, M., NIČOVSKÝ, J., ŠPINAR, J. Ruptura aneuryzmatu nekoronárního Valsalvova sinu jako raritní příčina bolesti na hrudi – kazuistika. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(5), 391-394. ISSN 2336-288X.

PAI, M., VÁLEK, V., ANDRAŠINA, T., DOROS, A., QUARETTI, P., GOLFIERI, R., MOSCONI, C., HABIB, N. Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation for Clearance of Occluded Metal Stent in Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. Cardiovascular and Interventional Radiology. 2014, 37(1), 235-240. ISSN 0174-1551.

PEREGRIN, JH., KOVÁČ, J., KAUTZNEROVÁ, D., HONSOVÁ, E., KÖCHER, M., ČERNÁ, M., VÁLEK, V., ANDRAŠINA, T., PŘÁDNÝ, M., MICHÁLEK, J. Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií. Česká radiologie. 2014, 68(2), 113-119. ISSN 1210-7883.

SEDLÁKOVÁ, J., KEŘKOVSKÝ, M., PAVLÍK, T., MECHL, M. Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie. 2014, 68(1), 16-21. ISSN 1210-7883.

SZTURZ, P., PLANK, L., KŘÍSTEK, J., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., PÍPAL, R., TESAŘ, J., ČERMÁKOVÁ, Z., GOTTWALDOVÁ, J., VANÍČEK, J., ŠLAISOVÁ, R., ŠKORPÍK, J., ADAM, Z., ŠMARDOVÁ, L., MAYER, J. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. 2014, 16(1), 81-88. ISSN 1212-4184.

VETEŠKOVÁ, L., KYSELA, P., BOHATÁ, Š., PAŘENICA, J. Ruptura jater s hemoperitoneem jako vzácná komplikace kardiopulmonální resuscitace u mladé pacientky s akutním infarktem myokardu. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 527-530. ISSN 0042-773X.

VYBÍHAL, V., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., HANOUN, G., SOVA, M., FADRUS, P., SMRČKA, M., KEŘKOVSKÝ, M. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie. 2014, 79(4), 309-313. ISSN 1210-7832.

VYBÍHAL, V., MRLIAN, A., NEUMAN, E., UHMANNOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SMRČKA, M. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(2), 82-86. ISSN 0035-9351.

Kapitola v odborné knize

BRANČÍKOVÁ, D., JANDÁKOVÁ, E., PROTIVÁNKOVÁ, M., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P., MECHL, Z. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. In: Léčba pokročilého karcinomu prsu. Praha: Farmakon Press, 2014, s. 31-33.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., CHALOUPKA, R., KREJČÍ, M., POUR, L., KRÁL, Z., MAYER, J.  Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 1, s. 1022-1026.

BOHATÁ, Š., BARTUŠEK, D., HEMNELOVÁ, B., VÁLEK, V.  Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 12-18.

CHARVÁTOVÁ, M., FABEROVÁ, R.,  PLÁNKA, L., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SKOTÁKOVÁ, J.  Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302.

FEDORKO, M., LINHARTOVÁ, M., PACÍK, D., EVA, N.  Pyeloduodenal fistula due to proximal ureterolithiasis and its successful conservative management. Urolithiasis, 2013, roč. 41, č. 6, s. 541-544.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., VENTRUBA, P., GERYCHOVÁ, R., WEINBERGER, V., PASTORČÁKOVÁ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A.  Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie, 2013, roč. 78, č. 5, s. 427-431.

KEŘKOVSKÝ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., MECHL, M.  Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481.

KOŠŤÁLOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J.  Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618.

MIZANDARI, M., PAI, M., XI, F., VÁLEK, V., ANDRAŠINA, T., QUARETTI, P., GOLFIERI, R., MOSCONI, C., GUOKUN, A., KYRIAKIDES, C., DICKINSON, R., NICHOLLS, J., HABIB, N.  Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation is a Safe Treatment for Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. Cardiovascular and Interventional Radiology, 2013, roč. 36, č. 3, s. 814-819.

OKÁČOVÁ, I., BENEŠOVÁ, Y., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., PRAKSOVÁ, P., HLADÍKOVÁ, M., KOSÍK, J., ULDRIJANOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647.

OKÁČOVÁ, I., PRAKSOVÁ, P., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., BENEŠOVÁ, Y., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Koincidence diabetes mellitus I. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. Suppl. 1, s. 27-31.

PAVLUŠOVÁ, M., MIKLÍK, R., ŠPINAR, J., BOHATÁ, Š., PAŘENICA, J.  Léčba levosimendanem jako „bridge therapy“ u pacienta s metastatickým tumorem varlete a těžkým systolickým srdečním selháním – soutěžní kazuistika. Kardiologická revue, 2013, roč. 15, č. 4, s. 240-246.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

SMRČKA, M., JURÁŇ, V., NAVRÁTIL, O., SEDMÍK, J., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A.  Arteriovenózní malformace conus medullaris - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 508-511.

SZTURZ, P., ADAM, Z., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., MICHALKA, J., ŠMARDOVÁ, L., VOLFOVÁ, P., LENGEROVÁ, M., MAYER, J.  Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134.

VENCLÍČEK, O., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., NEBESKÝ, T., MOULIS, M.  Karcinoidový syndrom - kazuistika. Kazuistiky, 2013, roč. 10, č. 1, s. 11-13.

VYBÍHAL, V., HANOUN, G., SOVA, M., SMRČKA, M., BORTLÍČEK, Z., KEŘKOVSKÝ, M.  Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 2, s. 217-220.

Odborná kniha

HORÁK, L., SKŘIČKA, T., ŠLAUF, P., ÖRHALMI, J., BARTUŠEK, D., DOLINA, J., HEMMELOVÁ, B., PENKA, I., PETRÁŠOVÁ, H., SMĚLÁ, M., KACHLÍK, D., MÁLEK, J., SANKOT, J., ŠATNÍK, J., SUCHÁNEK, Š., VÁVRA, P., VEDRA, P., VEPŘEKOVÁ, G., VOŠKA, M.  Praktická proktologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Chlupová, G., Neumann, A., Jakubcová, B., Simonides, Z., Adamová, Z., König, J., Krupa, P., Szturz, P., Pour, L., Krejčí, M., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica - syndrom Osler-Weber Rendu. Popis případu a zkušenosti s léčbou. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 6, s. 477-489.

Adam, Z., Matýšková, M., Tomíška, M., Řehák, Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Pour, L., Krejčí, M., Szturz, P., Zahradová, L., Mechl, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neuman, Č., Navrátil, M., Veselý, K., Hájek, R., Mayer, J.  Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 1, s. 47-62.

Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Szturz, P., Koukalová, R., Řehák, Z., Nebeský, T., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Účinnost lenalidomidu u vzácných krevních chorob: u histiocytózy z Langerhansových buněk, multicentrické Castlemanovy choroby, POMS syndromu, Erdheimovy-Chesterovy choroby a angiomatozy. Popis případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 11, s. 856-866.

Adam, Z., Pour, L., Matýšková, M., Krejčí, M., Tomiška, M.,  Szturz , P.,  Řehák , Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Nebeský, T., Navrátil, M., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J., Neuman, Č.  Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem α, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 145-153.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R.,  Szturz , P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Kodet, R., Nebeský, T., Brejcha, M., Adamová, Z., Hájek, R., Mayer, J.  Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 1, s. 62-71.

Adam, Z., Veselý, K., Motyčková, I.,  Szturz, P.,  Koukalová, R., Řehák, Z., Štouracová, A., Vaníček, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Oční víčka se žlutými granulomy a kašel – periokulární xantogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377.

Bartušek, D., Petrášová, H., Vavříková, M., Šindelková, I.  Zobrazovací metody v diagnostice anorektálních dysfunkcí. Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 1, s. 5-9.

Brančíková, D., Minář, L., Weinberger, V., Dvořák, K.  Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutica, 2012, roč. 21, č. 1-3, s. 152-155.

Černá, M., Thomas, R., Köcher, M., Peregrin, J., Válek, V., Havlík, R., Froňková, S., Kozák, J., Pánek, J.  Manometric Perfusion Test in Biliary Strictures Treatment. Hepato-Gastroenterology, 2012, roč. 59, č. 117, s. 1354-1358.

Dvořák, M., Štouračová, A., Hustý, J., Mechl, M.  Synoviální sarkom jako příčina ileofemorální trombózy. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 420-423.

Hustý, J.  Trombóza hlubokých žil dolních končetin a možnosti intervenční radiologie. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 313-315.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Šprláková Puková, A., Mechl, M., Mikl, M.  Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry, 2012, roč. 12, č. 17, s. 1-9.

Keřkovský, M., Bednařík, J., Dušek, L., Šprláková-Puková, A., Urbánek, I., Mechl, M., Válek, V., Kadaňka, Z.  Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression: Correlations Between Clinical and Electrophysiological findings. Spine, 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Balabánová, P., Voháňka, S.  Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury, 2012, roč. 26, č. 7-8, s. 962-971.

Mechl, M., Šprláková-Puková, A., Keřkovský, M.  Tumory páteře v CT a MR obraze - přehled a diferenciální diagnostika nejčastějších postižení. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 369-378.

Mechl, M., Šprláková-Puková, A., Válek, V., Bohatá, Š., Foukal, J.  Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou - indikace a klinické zkušenosti. Slovenská rádiológia, 2012, roč. 19, č. 2, s. 5-9.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Štourač, P., Bednařík, P., Vlčková, E.  Diagnostické možnosti zobrazovacích metod v hodnocení morfologického korelátu kognitivních změn u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 170-178.

Okáčová, I., Benešová, Y., Štourač, P., Pikulová, H., Praksová, P., Mitášová, A., Skutilová, S., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 637-640.

Okáčová, I., Mičánková, B., Lukáš, Z., Souček, O., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Lewisův-Sumnerův syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 498-502.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Procházka, V., Kala, Z., Jíra, M., Starý, K., Bohatá, Š., Penka, I.  Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekční kritéria. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234.

Procházka, V., Kala, Z., Svoboda, T., Mašek, M., Andrašina, T.  Pozdně rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114.

Seidl, Z., Vymazal, J., Mechl, M.,  Goyal, M., Heřman, M., Colosimo, C., Pasowicz, M., Yeung, B., Paraniak-Gieszczyk, B., Yemen, B., Anzalone, A., Citterio, A.  Does Higher Gadolinium Concentration Play a Role in the Morphologic Assessment of Brain Tumors? Results of a Multicenter Intraindividual Crossover Comparison of Gadobutrol versus Gadobenate Dimeglumine (the MERIT Study).AJNR: American Journal of Neuroradiology, 2012, roč. 33, č. 6, s. 1050-1058.

Šprláková -Puková, A., Štouračová, A., Keřkovský, M., Liberda, O., Peřina, V., Bartušek, K., Smékal, Z., Šmirg, O.  Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 424-429.

Šprláková-Puková, A., Štouračová, A., Keřkovský, M., Fojtík, Z., Obrovská, M., Pavlík, T.  Odlišení degenerativních změn od počínající fáze revmatoidní artritidy a stanovení aktivity choroby pomocí ultrazvukového vyšetření s kontrastní látkou. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 394-402.

Szturz, P., Adam, Z., Moulis, M., Šmardová, L., Klincová, M., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Chovancová, J., Stehlíková, O., Mayer, J.  Naše zkušenosti s léčbou multicentrické plazmocelulární Castlemanovy choroby s projevy vaskulitidy – popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 679-690.

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Šlaisová, R., Stehlíková, O., Chovancová, J., Klabusay, M., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R., Mayer, J.  Lenalidomide proved effective in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Acta Oncologica, 2012, roč. 51, č. 3, s. 412-415.

Szturz, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Vaníček, J., Nebeský, T., Hájek, R., Mayer, J.  Measuring diffuse metabolic activity on FDG-PET/CT: new method for evaluating Langerhans cell histiocytosis aktivity in pulmonary parenchyma. Nuclear Medicine and Biology, 2012, roč. 39, č. 3, s. 429-436.

Varga, G., Pacík, D., Mechl, M.  Kompletní duplikace měchýře a uretry jako organická příčina dysfunkce dolních močových cest. Urologické listy, 2012, roč. 10, č. 3, s. 51-55.

Vlček, P., Korbička, J., Veverková, L., Čapov, I., Dolina, J., Bartušek, D.  Chirurgická léčba anorektální dysfunkce.Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Procházka, V., Benda, P., Hanoun, G., Smrčka, M., Kala, Z., Budinská, E., Bohatá, Š.  Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310.

Odborná kniha

Kala, Z., Válek, V., Vyzula, R., Kysela, P., Tomášek, J.  Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby. 1. vyd. Praha : KAP CZ, 2012. 75 s. 978-80-905210-0-1.

Mechl, M., Bilický, J.  Rádiologia XI.: MR – základy, hardware, sekvence, speciální techniky. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2012. 125 s. 978-80-224-1260-5.

Příspěvek do odborné knihy

Mechl, M.  Zobrazovací metody LSS. In Mičánková Adamová, B., et al.  Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 95-103.

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Nebeský, T.  Histiocytóza X. In Skřičková, J., Kolek, V., a kol.  Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. s. 311-322.

 

2011

Abstrakt v časopise

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Dušek, L. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl. , s. 39-39.

Gerychová, R., Frank, K., Vlašínová, I., Šprláková, A., Janků, P. Diagnosis of placenta acreta - comparing ultrasound and MRI techniques. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2011, roč. 38, č. S1, s. 91.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M. Multimodal analysis (DTI, fMRI) neurobiological substrates of neurological soft signs in schizophrenia. ACS Chemistry Neuroscience, 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Bednařík, P. Multimodal analysis (DTI, fMRI) neurobiological substrates of neurological soft signs in schizophrenia. European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience, 2011, roč. 261, č. vol.3, s. 47-47.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Šprláková, A., Mechl, M., Mikl, M. Kortiko-cerebelární funkční konektivita a řazení pohybů u schizofrenie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. 110-110.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I. A predictive statistical model for post-stroke delirium. Journal of Neurology, 2011, roč. 258, č. suppl 1, s. 240-240.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychologický profil a "voxel-based" diffusion tensor analýza pacientů s iniciálními stádii roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. 80-80.

Ťoukálková, M., Trávníček, F., Štourač, P., Křikava, I., Štouračová, A., Ševčík, P. Páteřní hematom po subarachnoidální blokádě - anesteziologická nebo hemodialyzační komplikace? Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 47-48.

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. Neurologie pro prax, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 13-14.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Šprláková - Puková, A., Křen, L. Problematika mnohočetných gliomů mozku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 12-12.

Abstrakt ve sborníku

Fadrus, P., Svoboda, T., Vybíhal, V., Neuman, E., Kryštofová, S., Sova, M., Smrčka, M., Keřkovský, M. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 232-232.

Gerychová, R., Vlašínová, I., Šprláková, A., Frank, K., Janků, P. Možnosti zobrazovacích metod v diagnostice placenta acreta. In Sborník přednášek - 1. Konference SNG. Praha : 2011.

Hanoun, G., Polák, P., Boudný, J., Svoboda, T. Absces mozku - první klinická manifestace hereditární hemoragické teleangiektázie (HHT). In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 113-113.

Hemmelová, B., Kala, Z., Penka, I., Protivánková, M., Ostřížková, L., Andrašina, T. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov : 2011. s. 3.

Hemmelová, B., Válek, V., Penka, I. Porovnání vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In Konferenční abstrakta. VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. V. interaktivní kongres hojení ran. Brno : 2011.

Hemmelová, B., Vavříková, M., Penka, I., Robek, O., Ostřížková, L. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. Nové Město na Moravě : 2011. s. A3.

Kala, Z., Kysela, P., Válek, V., Ostřížková, L. Synchronní metastázy kolorektálního karcinomu - volba optimálního postupu. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. Sborník přednášek. Brno : 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Bednařík, P., Keřkovský, M. Konektivita mozku u schizofrenie. In Sborník abstrakt: I. konference neuropsychiatrického fóra. Praha : 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Bednařík, P. Konektivita mozku a schizofrenie. In Sborník abstrakt 87. fyziologické dni. Bratislava : SAV, 2011. s. 49-49.

Keřkovský, M., Kašpárek, T., Bednařík, P., Řehulová, J., Šprláková-Puková, A., Mechl, M. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In Sborník abstrakt: Interactive Programme Planner (ECR 2011). Vídeň : 2011. s. C1946-C1946.

Keřkovský, M., Kašpárek, T., Bednařík, P., Řehulová, J., Šprláková Puková, A., Mechl, M. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In Book abstracts: European Congress of Radiology. Vídeň : 2011. s. 1946-1946.

Křen, L., Slabý, O., Lakomý, R., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova, M., Vybíhal, V., Svoboda, T., Fadrus, P., Smrčka, M., Vaňhara, P., Michálek, J. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor nádorovými buňkami u glioblastomů: neočekávaný prognostický význam? In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 315-317.

Obhlidalova, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychological testing and "voxel-based" diffusion tensor analyses of patients with initial stages of multiple sclerosis. In Multiple sclerosis journal. London : SAGE Publications, 2011. s. 173-173.

Šána, J., Lakomý, R., Hankeová, S., Lžičařová, E., Křen, L., Fadrus, P., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Slabý, O. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 236-236.

Starý, K., Munteanu, H., Prášek, J., Neubauer, J., Tůmová, J. Primární hyperparatyreóza, současné diagnostické a léčebné postupy. In Endokrinologické dny - sborník abstrakt. : 2011. s. 59-60.

Vališ, P., Chaloupka, R., Repko, M., Šprláková-Puková, A. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverozního štěpu. In Sborník abstrakt III. celostátní konferehnce Bioimplantologie. Brno : 2011. s. 40.

Vítková, I., Polák, P., Drábková, L., Šnelerová, M., Freibergerová, M., Kocmanová, I., Bohatá, Š., Štouračová, A. Absces mozku způsobený Aggregatibacter aphrophilus, Fusobacterium spp., Streptococcus constellatus - první manifestace morbus Rendu-Osler-Weber. In Sborník abstraktů přednášek, kongres Klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. Plzeň : 2011. s. 94.

Vybíhal, V., Duba, M., Sova, M., Fadrus, P., Mužík, V., Šprláková-Puková, A. Poúrazový hydrocefalus s komplikovaným průběhem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 109-109.

Vybíhal, V., Fadrus, P., Svoboda, T., Neuman, E., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6.

Vybíhal, V., Hanoun, G., Fadrus, P., Svoboda, K., Keřkovský, M. Nazální meningoencefalokéla - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 108-108.

Vybíhal, V., Smrčka, M., Fadrus, P., Svoboda, K., Keřkovský, M. Clinical experience with a monostep valve and a dualswitch (Miethke) valve in the case of elevated cerebrospinal fluid levels of red blood cells and proteins. In Hydrocephalus 2011. Abstracts. Copenhagen : International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders, 2011. s. 4-4.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Andrašina, T., Hlavsa, J., Válek, V., Procházka, V. Complications of radiofrequency ablation of pancreatic tumors. ESGAR 2011, Benátky, 20.04.2011.

Hemmelová, B., Procházka, V., Hansliánová, M., Novotný, I., Andrašina, T. Infekční pooperační komplikace pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Mitášová, A., Bednařík, J., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I., Voháňka, S. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. III. neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny, Brno, 28.01.2011.

Svatoň, R., Procházka, V., Kala, Z., Válek, V. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punkátu. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Článek v časopise

Adam, Z., Koukalová, R., Šprláková, A., Řehák, Z., Červinek, L., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Prášek, J., Chaloupka, R., Hájek, R., Mayer, J. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589.

Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Neubauer, J., Prášek, J., Hájek, R. Schnitzlerův syndrom = chronická urtika + monoklonální gamapatie typu IgM + osteolytické-osteosklerotické kostní změny. Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 1, s. 28-31.

Adam, Z., Šprláková, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Červinek, L., Křen, L., Moulis, M., Hermanová, M., Mechl, M., Prášek, J., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381.

Andrašina, T., Válek, V., Kiss, I., Neumann, A. Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu včetně intervenčních metod. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 5, s. 266-269.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M. Are subjects with spondlotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 2011, roč. 82, č. 7, s. 779-781.

Černá, M., Köcher, M., Válek, V., Aujeský, R., Andrašina, T., Pánek, J. Léčba benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty - první výsledky. Česká radiologie, 2011, roč. 65, č. 2, s. 112-116.

Černá, M., Köcher, M., Válek, V., Aujeský, R., Neoral, Č., Andrašina, T., Pánek, J. Covered Biodegradable Stent: New Therapeutic Option for the Management of Esophageal Perforation or Anastomotic Leak. CardioVascular and Interventional Radiology, 2011, roč. 34, č. 6, s. 1267-1271.

Crha, M., Hlavsa, J., Procházka, V., Andrašina, T., Svobodová, I., Urbanová, L., Pavlík, T., Raušer, P., Lorenzová, J., Kala, Z., Nečas, A. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413.

Havlíčková, K., Snopková, S., Polák, P., Bohatá, Š., Holčíková, A., Svobodová, J., Macháček, C., Husa, P. Diseminovaná infekce Mycobacterium avium u pacienta s nově zjištěnou HIV infekcí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2011, roč. 17, č. 3, s. 92-95.

Hlavsa, J., Procházka, V., Kala, Z., Man, M., Andrašina, T., Číhalová, M., Válek, V., Crha, M., Svobodová, I., Urbanová, L. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního tumoru pankreatu. Klinická Onkologie, 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215.

Hlavsa, J., Procházka, V., Penka, I., Andrašina, T., Starý, K., Kala, Z. Chirurgická léčba neuroendokrinních gastroenteropankreatických nádorů. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. Příl., s. 19-22.

Kala, Z., Kysela, P., Ostřížková, L., Kiss, I., Válek, V., Andrašina, T. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272.

Kala, Z., Kysela, P., Penka, I., Procházka, V., Válek, V., Andrašina, T., Kiss, I., Ostřížková, L. Hepatocelulární karcinom - možnosti radikální léčby. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. speciální, s. 11-19.

Köcher, M., Válek, V., Černá, M., Kozák, J., Neoral, Č., Aujeský, R., Andrašina, T. Léčba benigních striktur jícnu rezistentních na balónkovou dilataci biodegradabilními stenty. Česká radiologie, 2011, roč. 65, č. 2, s. 131-136.

Navrátil, O., Lehecka, M., Juráň, V., Mrlian, A., Boudný, J., Smrčka, M. Giant intranidal aneurysm associated with the arteriovenous malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2011, roč. 113, č. 9, s. 813-815.

Neuman, E., Svoboda, T., Fadrus, P., Keřkovský, M., Šprláková Puková, A. Využití traktografie začleněné do neuronavigace při operacích intraaxiálních tumorů mozku uložených v těsné blízkosti kortikospinální dráhy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 675-680.

Procházka, V., Marek, F., Válek, V., Hermanová, M., Kala, Z. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242.

Štouračová, A., Mechl, M., Šprláková-Puková, A., Schwarz, D., Burda, J. Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumetrických měření. Česká radiologie, 2011, roč. 65, č. 1, s. 61-69.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Szturz, P., Adam, Z., Šedivá, A., Fojtík, Z., Čorbová, D., Neubauer, J., Prášek, J., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 4, s. 271-277.

Szturz, P., Jakubcová, R., Adam, Z., Klincová, M., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Mayer, J. Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem. Klinická Onkologie, 2011, roč. 24, č. 3, s. 216-220.

Szturz, P., Moulis, M., Adam, Z., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Hájek, R., Mayer, J. Castlemanova choroba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 424-434.

Tomášek, J., Tuček, Š., Andrašina, T. Hepatocelulární karcinom - diagnostika a terapie z pohledu klinického onkologa. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65, č. 3, s. 149-153.

Vališ, P., Komárek, J. Aseptická nekróza hlavičky humeru (Morbus Panner) řešená implantací solidního chondrograftu. Acta Chirurgiae Ortopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 4, s. 373-376.

Příspěvek do odborné knihy

Halámková, J., Tomášek, J., Kala, Z., Tuček, Š., Válek, V., Penka, I. Hepatocelulární karcinom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 85-89.

Halámková, J., Tomášek, J., Kiss, I., Penka, I., Kala, Z., Válek, V. Karcinom pankreatu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 81-84.

Kiss, I., Penka, I., Tomášek, J., Halámková, J., Válek, V., Kala, Z. Karcinom žlučníku a žlučových cest. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 91-95.

Příspěvek do sborníku

Ostřížková, L., Brančíková, D., Bednařík, O., Mechl, Z., Kala, Z., Válek, V. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. In XXXV.Brněnské onkologické dny a XXV.Konference pronelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 177-177.

Řehulová, J., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Bednařík, P. Integrita traktů bílé hmoty a sekvencování pohybů u schizofrenie. In Sborník příspěvků 15. Česko slovenský psychiatrický sjezd. Brno : knihovnicka.cz, 2011. s. 227-233.

Řehulová, J., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Bednařík, P. Integrita traktů bílé hmoty a sekvencování pohybů u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : EU Tribun, 2011. s. 227-233.

Vališ, P., Chaloupka, R., Repko, M., Šprláková-Puková, A., Kubešová, B., Pavlovský, Z. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie. : 2011.

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. 13-14.

 

2010

Abstrakt v časopise

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Sládková, D., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after mino trauma? European Journal of Neurology, 2010, roč. 17, č. suppl 3, s. 315- 315.

Bednařík, J., Keřkovský, M., Dušek, L., Šprláková-Puková, A., Kadaňka, Z., Urbánek, I. Zobrazení tenzorů difuze v magnetické rezonanci u pacientů se spondylogennní kompresí krční míchy a jejich korelace s rozvojem klinicky manifestní kompresivní myelopatie. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. suppl. 2, s. 99-100.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M. Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy? Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. suppl 2, s. 100-100.

Hustý, J., Boudný, J., Ludka, O. Catheter directed thrombolysis in iliofemoral deep vein thrombosis. Cardiovascular and interventional radiology, 2010, roč. 33, č. suppl. 2, s. 315-315.

Jura, R., Peška, S., Boudný, J. Multimodální terapeutický intervenční přístup a akutního ischemického iktu. Neurologie pro praxi, 2010, roč. 11, č. suppl. A, s. 13-13.

Jura, R., Peška, S., Boudný, J. Multimodální terapeutický intervenční přístup u akutního ischemického iktu - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. suppl 1, s. 40-40.

Szturz, P., Adam, Z., Čorbová, D., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Mayer, J. Schnitzlerův syndrom a naše zkušenosti s léčbou Anakinrou u dvou pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2010, roč. 16, č. suppl. 2, s. 99-99.

Szturz, P., Adam, Z., Čorbová, D., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Mayer, J. Schnitzler syndrome and our experience with anakinra 191 (Kineret) therapy in two patients. Onkologie, 2010, roč. 33, č. Suppl. 6, s. 246-246.

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Nebeský, T., Neubauer, J., Moulis, M., Mayer, J. Lymfomu podobný průběh histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti: popis případu. Transfuze a hematologie dnes, 2010, roč. 16, č. suppl. 2, s. 106-106.

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Nebeský, T., Neubauer, J., Moulis, M., Mayer, J. Lymphoma-like course of aggressive multisystem Langerhans cell histiocytosis in an adult patient: Case report. Onkologie, 2010, roč. 33, č. Suppl. 6, s. 257-258.

Štourač, P., Smutná, J., Turčáni, P., Skřičková, J., Štouračová, A. Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high frequency jet ventilation. European Journal of Anaesthesiology, 2010, roč. 27, č. 47, s. 96-96.

Vybíhal, V., Fardus, P., Duba, M., Vidlák, M., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. 5, s. 563-567. “

Abstrakt ve sborníku Kala, Z., Procházka, V., Starý, K., Penka, I., Kysela, P., Novotný, I., Válek, V. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. Sborník abstrakt s programem. Olomouc : Solen, 2010. s. 10.

Pánek, J., Válek, V. Intervenční metody u nádorů gastrointestinálního traktu - přehled metod. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno : 2010.

Ťoukálková, M., Trávníček, F., Štourač, P., Křikava, I., Štouračová, A., Ševčík, P. Páteřní hematom po subarachnoidální blokádě - anesteziologická nebo hemodialyzační komplikace?. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Sborník abstrakt. Praha : 2010. s. 75-75.

Článek v časopise

Adam, Z., Balšíková, K., Krejčí, M., Pour, L., Štěpánková, S., Svačina, P., Hermanová, M., Vaníček, J., Krupa, P., Staníček, J., Koukalová, R., Neubauer, J., Křivanová, A., Mayer, J., Hájek, R. Centrální diabetes insipidus u dospělých osob-prvním příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy -Chesterovy choroby. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 2, s. 138-148.

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Szturz, P., Neubauer, J., Nebeský, T., Řehák, Z., Koukalová, R., Mayer, J., Vorlíček, J. Odlišné průběhy recidivující anebo multisystémové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob - popis 22 případů z jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 6, s. 542-556.

Adam, Z., Nebesky, T., Szturz, P., Neubauer, J., Krejčí, M., Pour, L., Hanke, I., Doubková, M., Merta, Z., Hájek, R., Řehák, Z., Koukalová, R., Mayer, J. Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. suppl. 2, s. S105-S122.

Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Pourová, E., Synek, O., Zahradová, L., Navrátil, M., Mechl, M., Nebeský, T., Neubauer, J., Feit, J., Vokurková, J., Král, Z., Bednařík, O., Šlampa, P., Doležalová, H., Hájek, R., Mayer, J. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem a. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Nebeský, T., Neubauer, J., Krejčí, M., Pour, L., Hanke, I., Doubková, M., Merta, Z., Hájek, R., Mayer, J. Plicní forma histiocytózy z Langerhansových buněk - hodnocení aktivity nemoci a léčebné odpovědi pomocí PRT-CT (indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar). Popis vlastních zkušeností a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 12, s. 1228-1250.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Pour, L., Krejčí, M., Nebeský, T., Vaníček, J., Hájek, R., Mayer, J. Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. suppl. 2, s. S94-S104.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Pour, L., Krejčí, M., Krupa, P., Nebeský, T., Adamová, Z., Mayer, J. Přínos PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. suppl. 2, s. S123-S130.

Adam, Z., Szturz, P., Pour, L., Krejčí, M., Neubauer, J., Nebeský, T., Vaníček, J., Vašků, V., Řehák, Z., Koukalová, R., Hájek, R., Mayer, J. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína, 2010, roč. 6/2010, č. 12, s. 704-711.

Adam, Z., Zahradová, L., Krejčí, M., Pour, L., Koukalová, R., Řehák, Z., Feit, J., Křen, L., Mechl, M., Vašků, V., Sirotková, A., Hájek, R., Mayer, J. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET- CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168.

Andrašina, T., Válek, V., Pánek, J., Kala, Z., Kiss, I., Tuček, Š., Šlampa, P. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver, 2010, roč. 4, č.. Suppl. 1, s. S82-88.

Bohatá, Š., Pavlík, T., Chlumská, D., Válek, V. Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č. 1, s. 11-19.

Bower, M., Metzger, T., Robbins, K., Tomalty, D., Válek, V., Boudný, J., Andrašina, T., Tatum, C., Martin, R. Surgical downstaging and neo-adjuvant therapy in metastatic colorectal carcinoma with irinotecan drug-eluting beads: a multi-institutional study. HPB, 2010, roč. 12, č. 1, s. 31-36.

Fadrus, P., Lakomý, R., Hübnerová, P., Slabý, O., Keřkovský, M., Svoboda, T., Vybíhal, V., Neuman, E., Kryštofová, S., Sova, M., Smrčka, M. Intrakraniální nádory - diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi, 2010, roč. 12, č. 7-8, s. 376-381.

Hustý, J. Tumory GIT a role UZ vč. CEUS. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č. 1, s. 1.

Hustý, J., Boudný, J., Sedmík, J., Neumann, A. Kongenitální absence dolní duté žíly. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č. 2, s. 174.

Jakubcová, R., Moulis, M., Šálek, D., Foukal, J. Kontrastní ultrazvukové vyšetření periferních lymfatických uzlin - radiologicko-patologická korelace. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č. 1, s. 20-27.

Jakubcová, R., Vavříková, M., Marek, F., Moulis, M. Maligní melanom tenkého střeva jako příčina subileózního stavu. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č.1, s. 64-68.

Keřkovský, M., Šprláková Puková, A., Kašpárek, T. Diffusion tensor imaging - současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. 2, s. 136-142.

Nebeský, T., Tošková, M. Tenkojehlová biopsie pod CT kontrolou pro diferenciální diagnostiku plicních infiltrátů se zaměřením na mykotické infiltráty. Postgraduální Medicina, 2010, roč. 12, č. 5, s. 32-35.

Polák, P., Pernicová, E., Husa, P., Bohatá, Š., Štouračová, A. Spondylodiscitida - známá a neznámá. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 9, s. 519-524.

Polák, P., Snopková, S., Husa, P., Havlíčková, K., Bohatá, Š., Moulis, M. Kaposiho sarkom. Klinická mikrobiologier a infekční lékařství, 2010, roč. 16, č. 5, s. 172-178.

Smrčka, M., Přibáň, V., Kryštofová, S., Křen, L., Šprláková-Puková, A. Schwannoma of the third ventricle - a case report. Asian Journal of Neurosurgery, 2010, s. 83-86.

Smrčka, M., Šprláková-Puková, A., Smrčka, V., Keřkovský, M. Problematika indikace operační léčby u intramedulárních lézí. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. suppl. 2, s. 393-397.

Szturz, P., Adam, Z., Koukalová, R., Řehák, Z., Neubauer, J., Prášek, J., Doubek, M., Hájek, R., Mayer, J. Erdheimova-Chesterova nemoc v obrazech. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. suppl. 2, s. S170-S178.

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Kodet, R., Nebeský, T., Neubauer, J., Moulis, M., Šmardová, L., Mayer, J. Lymfomu podobný průběh agresivní multisystémové histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti a přínos PET/ CT yšetření při hodnocení difuzní metabolické aktivity v plicním parenchymu. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 11, s. 1177-1193.

Tomášek, J., Andrašina, T. Aktuální trendy léčby hepatocelulárního karcinomu. Zdravotnické noviny, 2010, roč. 4, s. 6-7.

Tuček, Š., Tomášek, J., Halámková, J., Kiss, I., Andrašina, T., Hemmelová, B., Adámková Krákorová, D., Vyzula, R. Bile Duct Malignancies. Klinická onkologie, 2010, roč. 23, č. 4, s. 231-241.

Tuček, Š., Tomášek, J., Halámková, J., Kiss, I., Andrašina, T., Hemmelová, B., Adámková-Krákorová, D., Vyzula, R. Malignity žlučových cest. Klinická onkologie, 2010, roč. 23, č. 4, s. 231-241.

Válek, V., Andrašina, T., Kala, Z., Kiss, I., Tomášek, J., Ostřížková, L. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Česká radiologie, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102.

Válek, V., Kala, Z., Dítě, P. Role of Imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis. Digestive Diseases, 2010, roč. 28, č. 2, s. 317-323.

Vybíhal, V., Hanoun, G., Sova, M., Fadrus, P., Keřkovský, M. Duplicita primárních mozkových nádorů. Onkologie, 2010, roč. 4, č. 1, s. 46-50. 14. 4 Odborná kniha

14. 5 Příspěvek do sborníku „Fadrus, P., Lakomý, R., Slabý, O., Vybíhal, V., Svoboda, T., Šlampa, P., Keřkovský, M., Michálek, J., Smrčka, M. Terapie high grade gliomu mozku. In Neuro Ski Harrachov. Harrachov : 2010.

Fadrus, P., Vybíhal, V., Lakomý, R., Slabý, O., Svoboda, T., Šlampa, P., Keřkovský, M., Michálek, J., Smrčka, M., Neuman, E., Šiková, I. Současné možnosti v terapii high grade gliomu mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.: 2010. s. 89-89.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O., Boudný, J., Sedmík, J. Hemoragické cévní mozkové příhody - současné možnosti terapie. In VI. Anesteziologické dny Vysočiny - Sborník přednášek a abstrakt. Jihlava : EKON, družstvo, 2010. s. 63-65.

Štourač, P., Malý, R., Křikava, I., Štoudek, R., Ševčík, P., Skřičková, J., Hrazdirová, A., Turčáni, P., Štouračová, A., Smutná, J. Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. : 2010.

Vybíhal, V., Fadrus, P., Svoboda, T., Neuman, E., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Mnohočetné gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 74-75. 

Příspěvek do odborné knihy

Babičková, L., Skřičková, J., Křikavová, L. Nádory mediastina. In Jurga, Ľ. Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2010. s. 917-920.

Halámková, J., Tomášek, J., Kala, Z., Tuček, Š., Válek, V., Penka, I. Hepatocelulární karcinom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie : příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galen, 2010. s. 85-88.

Halámková, J., Tomášek, J., Kiss, I., Penka, I., Kala, Z., Válek, V. Karcinom pankreatu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie: příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. s. 81-84.

Kala, Z., Tomášek, J., Šlampa, P., Pánek, J., Hlavsa, J., Válek, V., Kiss, I., Hermanová, M. Karcinomy žaludku. In Jurga, Ľ. Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2010. s. 933-937.

Kiss, I., Procházka, V., Kala, Z., Pánek, J., Válek, V., Tuček, Š., Hemmelová, B., Šlampa, P., Sedmík, J., Tomášek, J., Hlavsa, J., Hermanová, M. Karcinomy jater a žlučových cest. In Jurga, Ľ. Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2010. s. 955-967.

Kiss, I., Procházka, V., Šlampa, P., Pánek, J., Kala, Z., Hermanová, M., Válek, V. Nádory jícnu. In Jurga, Ľ. Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2010. s. 928-932.

Kiss, I., Tomášek, J., Penka, I., Šlampa, P., Válek, V. Karcinom ezofagu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie: příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. s. 59-63.

Kiss, I., Tomášek, J., Penka, I., Válek, V. Kolorektální karcinom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie: příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. s. 71-80.

Kiss, I., Tomášek, J., Robek, O., Doleželová, H., Procházka, V., Válek, V., Kala, Z., Šlampa, P., Man, M., Hynková, L., Hermanová, M. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Jurga, Ľ. Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2010. s. 938-951.

Němečel, S., Cerman, J., Bednařík, J., Štourač, P., Látr, I., Náhlovský, J., Česák, T., Hobza, V., Němečková, J., Eliáš, P., Mechl, M., Vymazal, J. Nádory nervového systému a hypofýzy. In Bednařík, J., Ambler, Z., Růžička, E. Klinická neurologie. Část speciální. 1. vyd. Praha : Triton, 2010. s. 127-232.

Tomášek, J., Halámková, J., Penka, I., Válek, V., Kala, Z. Metastázy v játrech. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Speciální onkologie : příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. s. 251-254.

Voháňka, S., Smrčka, M., Bednařík, J., Mechl, M. Úrazy CNS. In Bednařík, J., Ambler, Z., Růžička, E. Klinická neurologie. Část speciální. 1. vyd. Praha : Triton, 2010. s. 233-281.

 

 

 
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
CT: 532 23 3548
MR, PET/MR: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie: 532 23 2870
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 23 3006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji