Menu
Česky English
532 23 1111

PET/MR

Informace pro pacienta - vyšetření na PET/MR ( pozitronové emisní tomografii s magnetickou rezonancí)

Co to je PET/MR?

PET/MR patří mezi nejnovější metody, které umožňují zobrazení na molekulární úrovni. Zahrnuje unikátní kombinaci metod magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie, díky níž je možné získat nejen detailní informace o strukturálních změnách v lidském těle, ale i důležité informace o látkové výměně ve vyšetřovaných tkáních.

 

Jak se chovat před vyšetřením?

Aby byla zajištěna co největší výtěžnost takovéhoto vyšetření, je nutné dodržet několik pokynů před vlastním vyšetřením a rovněž během jeho průběhu:

1) 1 den před vyšetřením je nutné zachovat tělesný klid – nesportovat, nezvyšovat tělesnou námahu, (v případě nedodržení může být výsledek vyšetření ovlivněn a zkreslen)

2) 6 hodin před vlastním vyšetřením je nutné nejíst a nepít slazené tekutiny, naopak je nutné vypít alespoň 0,5-1 litr neslazené tekutiny.

3) k vyšetření je nutné se dostavit bez nalíčení obsahujícího kovové částice a příměsi

4) ženy v reprodukčním věku musí sdělit informaci o případném těhotenství či podezření na těhotenství, event. kojení.

 

Co se bude dít po příchodu na pracoviště PET/MR?

Počítejte prosím s tím, že se na našem pracovišti zdržíte delší dobu, asi 3-4 hodiny, proto je nutné se této skutečnosti přizpůsobit. Po příchodu do čekárny budete vyzváni k vyplnění informovaného souhlasu a dotazníku. Pokud nebudete některým dotazům rozumět, personál pracoviště vám jej vysvětlí a dotazník vám pomůže vyplnit.

 

Co se bude dít během vyšetření?

Uvědomte si prosím, že důležitá je nejen fáze pobytu ve vyšetřovacím prostoru, ale i doba i před vlastním vyšetřením, kterou strávíte jednak ve společné čekárně a po aplikaci radiofarmaka také v čekacím boxu. Po tento čas je nutné zachovat absolutní tělesný klid. Berte prosím na vědomí, že budete monitorováni vnitřním kamerovým systémem z důvodu kontroly vašeho stavu po dobu akumulace radiofarmaka. Data získaná po dobu monitorace se neuchovávají. Součástí výkonu je nitrožilní aplikace radiofarmaka – radioaktivní látky značené radionuklidem a rovněž vám během vyšetření může být aplikována gadoliniová kontrastní látka jakou součást MR vyšetření. Podání gadoliniové kontrastní látky zvyšuje v některých případech výtěžnost vyšetření a je jeho nezbytnou součástí. Po vyplnění informovaného souhlasu budete v doprovodu zdravotní sestry vyzváni ke vstupu do kontrolovaného pásma. Nejprve vám bude změřena hladina cukru v krvi z kapky krve z prstu. Poté vám bude zavedena nitrožilní kanyla a aplikována radioaktivní látka. Sestra vás doprovodí do vašeho čekacího boxu, kde v klidu (vleže či vsedě) strávíte fázi akumulace, která trvá kolem 1 hodiny. Před uvedením do vyšetřovacího prostoru budete vyzván (a) k převlečení a odložení všech kovových částic, a k vymočení na toaletě pro naaplikované pacienty (sestra vás doprovodí) Délka vlastního PET/MR vyšetření se liší, je nutné počítat s tím, že může trvat i 90 minut. Během vyšetření je nutné ležet klidně, pravidelně dýchat a dodržovat pokyny obsluhujícího personálu. Během celého vyšetření budete ve spojení s personálem pomocí zvukové signalizace – balonku, v případě náhlé nevolnosti či nemožnosti pokračovat ve vyšetření tak můžete tímto způsobem přivolat pomoc personálu. Během vlastního vyšetření s vámi budeme mezi jednotlivými měřeními v kontaktu, budeme vás informovat o zbývajícím čase vyšetření a ptát se na váš stav. Navíc budete stále pod zrakovou kontrolou personálu. Po vyšetření vás sestra opět doprovodí do kabinky, odstraní nitrožilní kanylu, doprovodí vás na toaletu pro naaplikované pacienty a posléze vás vyvede z kontrolovaného pásma.

 

Jak se chovat po vyšetření?

Aplikovaná radioaktivní látka se vyloučí během několika hodin po aplikaci, po tuto dobu je vhodné omezit kontakt s malými dětmi a s těhotnými ženami, Váš kontakt s dospělými osobami však pro ně není nebezpečný. Aplikace gadoliniové kontrastní látky nevyžaduje žádné následné opatření. Po vyšetření je však vhodné opět zvýšit příjem tekutin, aby se aplikované látky snadněji vyloučily. Jestliže používáte jednorázové pleny či vložky, je nutné je po dobu jednoho dne ponechat v igelitovém sáčku doma (či nemocničním oddělení) odděleně od ostatního odpadu a až po uplynutí této doby zlikvidovat běžným způsobem. V případě potřísnění oděvu čí prádla močí (během prvního dne po aplikaci radiofarmaka) skladujte toto odděleně po dobu 24 hodin a následně samostatně vyperte. Kojícím matkám je doporučeno přerušit kontakt s kojencem po dobu 24 hodin a na stejnou dobu přerušit kojení. Zařízení pro zjišťování úrovně a měření radiačního pozadí mohou zachytit u vás zvýšené hodnoty vzhledem k aplikaci radiofarmaka. Pokud tedy bezprostředně po vyšetření hodláte cestovat letadlem, vystavíme vám lékařské potvrzení. Výsledek vyšetření bude zaslán lékaři, který vás na vyšetření odeslal. Zpracování naměřených dat je časově náročné a vyhodnocení nálezu, prosím, neočekávejte bezprostředně po vyšetření. Nález lékař obdrží do týdne od vyšetření.

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji