Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Cystografie, retrográdní a mikční cystouretrografie

Popis metody

Skiaskopie je zobrazovací metoda využívající rentgenové záření. Slouží na zobrazování struktur ve vnitř těla pacienta – jejich tvaru a funkce. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast nebo zobrazující její funkci. Toto vyšetření je proto spojeno s delším časem vystavení pacienta ionizujícímu záření. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření nutné a nelze jej nahradit jiným vyšetřením, při kterém není užito rengenového záření.

Při vyšetření využíváme kontrastní látku na bazi jodu, v případě přecitlivělosti na danou látku uvědomte o tom vašeho ošetřujícího lékaře.

Cystografie je vyšetření močového měchýře pomocí do něj aplikované kontrastní látky.

Mikční cystouretrografie je vyšetření močového měchýře a močové trubice včetně fáze močení - mikce.

U žen je sestrou nebo lékařem zavedena cévka do močového měchýře, močový měchýř je naplněn jodovou kontrastní látkou. Lékařem jsou provedeny snímky v standardních projekcích, při zvýšení nitrobřišního tlaku pro průkaz vezikoureterálního refluxu ( návrat moče z močového měchýře do močovodů).

Když ošetřující lékař požaduje zobratit i fázi močení – mikci, pacientka je dál vyzvána k vyprázdnění močového měchýře, snímána rengenovou lampou . V průběhu mikce je provedena snímková dokumentace.

Vyšetření trvá přibližně 15min.

U mužů je lékařem zavedena cévka do zevního ústí močové trubice. Cévka je jištěna nafouklým balónkem, který může způsobit nepříjemný tlak, ne však bolestivost. Cestou této cévky podáváme ředěnou kontrastní látku, při naplnění močové trubice provádíme standardní snímky k zobrazení průběhu, event. zúžení. Když močový měchýř je naplněn jodovou kontrastní látkou, lékařem jsou provedeny snímky v standardních projekcích, při zvýšení nitrobřišního tlaku pro průkaz vezikoureterálního refluxu ( návrat moče z močového měchýře do močovodů).

V případě, že je požadováno zobrazení i fázi močení – mikce, pacient je dál vyzván k vyprázdnění močového měchýře, snímán rengenovou lampou. V průběhu mikce je provedena snímková dokumentace dle standardů Radiologické kliniky.

Vyšetření trvá přibližně 30min.

Výsledek vyšetření bude dostupný indikujícímu lékaři do 48 hodin. V případě, že lékař není napojen na elektronický informační systém FN Brno, nutno připočíst k tomuto i čas doručení nálezu poštovní službou. O výsledku vyšetření není možné se informovat telefonicky.

Příprava

  • Není nutná jakákoliv příprava na vyšetření.
  • Lékař musí být informován o vašich alergiích.
  • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k vyšetření, volejte, prosím alespoň den předem na telefonní číslo 532233797, v opačném případě vám nemůžeme zaručit náhradní termín vyšetření.
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
MR, PET/MR - jen informace: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2870


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 23 3006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji