Menu
Česky English
532 23 1111

Ultrasonografie - UZ

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní bezbolestné vyšetření, bez prokázaných škodlivých účinků, lze jej provádět i u těhotných žen. Metoda je založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz. Vyšetření provádí lékař-radiolog.

Při vyšetření vám bude na vyšetřovanou oblast nanesen bezbarvý gel, který nezanechává skvrny na oblečení, samotné vyšetření se provádí přiložením sondy na povrch těla. Při vyšetření můžete být vyzvání k zadržení dechu.

Ke zvýšení kontrastu obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek. K tomu se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním.

 

Příprava

UZ břicha, UZ střev

  • Pacient může být lehce najezený, pije libovolné množství nešumivých nápojů.
  • 24 hodin před vyšetřením je vhodné omezit nadýmavou stravu.

UZ jater/žlučníku, UZ pankreatu, UZ aorty, Doppler renálních tepen

  • Pacient 6 hodin před vyšetřením nejí, pije libovolné množství nešumivých nápojů.
  • 24 hodin před vyšetřením je vhodné omezit nadýmavou stravu.

UZ ledvin a močového měchýře

  • V den vyšetření pacient pije dostatek tekutin.
  • Hodinu před vyšetřením již pokud možno nemočí, aby byl dostatečně naplněný močový měchýř. 

 

Příchod k vyšetření

UZ pracoviště se nachází v přízemí výškové budovy ve společných prostorách s RTG1. Jakmile se pacient dostaví k vyšetření, hlásí se ve společné evidenci na RTG 1, která je společná pro všechny pacienty na tomto úseku. Zde odpovědný pracovník zkontroluje zadání elektronické verze žádanky v RIS a odešle pacienta k přijímacímu pultu na UZ. Zde pacient odevzdá žádanku a vyčká v čekárně na vyšetření. Pokud nejsou právě vyšetřování žádní nemocní, tak je pacient vyšetřen ihned. Pacient přichází před vyšetřením do kabinky, kde si odloží oděv podle oblasti, která bude vyšetřována a pokračuje podle pokynů pověřeného pracovníka do vyšetřovny.

 

Po vyšetření

Pacienti objednaní z FN Brno (včetně pracoviště reprodukční medicícny a dětské nemocnice)

  • Pacient po vyšetření odchází domů. Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález, který obdrží odesílající lékař elektronicky cestou nemocničního informačního systému.

Pacienti z jiných pracovišť

  • Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález a originál nálezu obdrží pacient nebo jeho zástupce. Kopie nálezu je uložena v archivu UZ pracoviště, elektronická verze nálezu je v radiologickém informačním systému.
  • U složitějších neakutních případů může být nález zhotoven do následujícího pracovního dne.
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji