Menu
Česky English
532 23 1111

Práce nebo jiná obdobná činnost

Prací nebo jinou obdobnou činností se tak rozumí:

  • zaměstnání,
  • služba,
  • samostatná výdělečná činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
  • správa svěřenského fondu,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž, nebo
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji