Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pracoviště laserové refrakční chirurgie

 

Dětská nemocnice, FN Brno

Černopolní 9

613 00  Brno

Tel: 532 234 334

www.ocnilaserbrno.cz

email:

V roce 1993 vybudovala Dětská oční klinika FN Brno (jako 2. laserové refrakční centrum v ČR) pracoviště laserové refrakční chirurgie pro nápravu dioptrických vad u dospělých a ve specifických případech i u dětských pacientů.

autrata_winner_-1st_V_600_M_120.jpg

 

Naše klinika je jediné pracoviště v ČR , které se systematicky od r.1995 zabývá složitými specifiky laserové refrakční a léčebné chirurgie rohovky excimerovým laserem v dětském věku.

U dětí ve vybraných případech velkého rozdílu dioptrické vady při nesnášenlivosti klasických korekčních pomůcek je laserová operace jedinou možností jak zajistit kvalitní binokulární vidění a zrakové funkce u dětí. Stejně tak lze laserovou léčbou odstranit povrchové defekty a/nebo zákaly rohovky u dětí a účinně obnovit vidění.

Naše pracoviště disponuje kvalitním excimerovým laserem japonské výroby. Pomocí této technologie lze velmi přesnou fotoablací (po desetinách mikronu) malé části rohovkové tkáně napravit dioptrickou vadu a tím umožnit kvalitní vidění bez klasických korekčních pomůcek brýlí a kontaktních čoček.

Lze užít tyto techniky : fotorefrakční keratektomie (PRK), Laser in situ keratomileusis (LASIK) Laser subepithelial keratectomy (LASEK) a Epi-LASIK.

R._Autrata_Certificate_M_120.jpg

Pro léčbu povrchových onemocnění rohovky, způsobujících neprůhlednost a nerovnosti povrchu rohovky se používá operační metoda Fototerapeutická keratektomie (PTK).

Pomocí této operace lze laserovým zářením - fotoablací odstranit zákaly a nerovnosti povrchových vrstev rohovky při zonulární keratopatii, povrchových dystrofiích a degeneracích rohovky, recidivující erozi epitelu, u jizev rohovky po infekcích či po traumatu apod. Metoda je efektivní a bezpečná a umožní vrátit pacientům vidění u prakticky slepých očí.

Operace excimerovým laserem se provádějí u dospělých ambulantně pouze v lokální anestesii a jsou zcela bezbolestné.

U dětí je vhodná hospitalizace 3-5 dní a u malých pacientů do 7 let věku je potřebná celková anestesie.

Excelentní výsledky operací jak u dospělých, tak i dětských pacientů v dlouhodobém sledování opravňují tvrzení o vysoké účinnosti a bezpečnosti těchto zákroků.

Naše klinika začala provádět refrakční a léčebnou chirurgii excimerovým laserem u dětí již v roce 1995, jako první v Evropě, a od té doby získaly práce kolektivu lékařů pod vedením přednosty kliniky Prof. MUDr. R. Autraty, CSc., MBA řadu mezinárodních ocenění na světových kongresech za práce věnované této problematice:

První místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na mezinárodním kongresu Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ESCRS) v roce 2001 v Amsterdamu, 2. místo na kongresech ESCRS v roce 2003 v Římě, v roce 2004 v Paříži a v roce 2005 opět v Římě. Některé naše studie na toto téma publikované v renomovaných zahraničních časopisech byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) od Americ ké oftalmologické akademie.

Výsledky studií laserové refrakční chirurgie byly uznány odbornou komunitou - z hlediska počtu operovaných dětí a doby sledování, z hlediska inovativního přístupu – jako prioritní ve světovém měřítku.

Naprosto zásadní význam má použití této technologie u dětí se specifickou vadou – vysokou myopickou anizometropií (velkým rozdílem dioptrické vady mezi oběma očima a s tím spojenou tupozrakostí) v těch případech kdy selhávají klasické konzervativní pomůcky – brýle a kontaktní čočky. U dětí lze dosáhnout zvlášť překvapivých výsledků ve zlepšení zrakové ostrosti- kvality vidění a binokulárních funkcí. Neoddělitelnou součástí komplexní péče o děti s vysokou dioptrickou vadou a tupozrakostí je kromě laserového zákroku také dlouhodobá před a pooperační aktivní léčba tupozrakosti – pleoptika a navození nejvyšší možné kvality binokulárního vidění - ortoptika na speciálním oddělení naší kliniky (ortopticko-pleoptické oddělení ).

Princip funkce Excimer laseru naleznete ZDE.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji