Menu
Česky English
532 23 1111

Pracoviště laserové refrakční chirurgie

 

Dětská nemocnice, FN Brno

Černopolní 9

613 00  Brno

Tel: 532 234 334

www.ocnilaserbrno.cz

email:

V roce 1994 vybudovala Dětská oční klinika FN Brno (jako 2. laserové refrakční centrum v ČR) pracoviště laserové refrakční chirurgie pro nápravu dioptrických vad u dospělých a ve specifických případech i u dětských pacientů.

autrata_winner_-1st_V_600_M_120.jpg

 

Naše klinika je jediné pracoviště v ČR , které se systematicky od r.1995 zabývá složitými specifiky laserové refrakční a léčebné chirurgie rohovky excimerovým laserem v dětském věku.

U dětí ve vybraných případech velkého rozdílu dioptrické vady při nesnášenlivosti klasických korekčních pomůcek je laserová operace jedinou možností jak zajistit kvalitní binokulární vidění a zrakové funkce u dětí. Stejně tak lze laserovou léčbou odstranit povrchové defekty a/nebo zákaly rohovky u dětí a účinně obnovit vidění.

Naše pracoviště nyní disponuje zcela novým kvalitním excimerovým laserem německé výroby TENEO 370M2, patřící mězi světovou špičku. Pomocí této technologie lze velmi přesnou fotoablací (po desetinách mikronu) malé části rohovkové tkáně napravit dioptrickou vadu a tím umožnit kvalitní vidění bez klasických korekčních pomůcek brýlí a kontaktních čoček.

Lze užít tyto techniky : T- PRK (transepiteliální fotorefrakční keratektomie), LASEK (laser subepithelial keratectomy) 

R._Autrata_Certificate_M_120.jpg

Pro léčbu povrchových onemocnění rohovky, způsobujících neprůhlednost a nerovnosti povrchu rohovky se používá operační metoda Fototerapeutická keratektomie (PTK).

Pomocí této operace lze laserovým zářením - fotoablací odstranit zákaly a nerovnosti povrchových vrstev rohovky při zonulární keratopatii, povrchových dystrofiích a degeneracích rohovky, recidivující erozi epitelu, u jizev rohovky po infekcích či po traumatu apod. Metoda je efektivní a bezpečná a umožní vrátit pacientům vidění u prakticky slepých očí.

Operace excimerovým laserem se provádějí u dospělých ambulantně pouze v lokální anestesii a jsou zcela bezbolestné.

U dětí je vhodná hospitalizace 3-5 dní a u malých pacientů do 7 let věku je potřebná celková anestesie.

Excelentní výsledky operací jak u dospělých, tak i dětských pacientů v dlouhodobém sledování opravňují tvrzení o vysoké účinnosti a bezpečnosti těchto zákroků.

Naše klinika začala provádět refrakční a léčebnou chirurgii excimerovým laserem u dětí již v roce 1995, jako první v Evropě, a od té doby získaly práce kolektivu lékařů pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. R. Autraty, CSc., MBA řadu mezinárodních ocenění na světových kongresech za práce věnované této problematice:

První místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na mezinárodním kongresu Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ESCRS) v roce 2001 v Amsterdamu, 2. místo na kongresech ESCRS v roce 2003 v Římě, v roce 2004 v Paříži a v roce 2005 opět v Římě. Některé naše studie na toto téma publikované v renomovaných zahraničních časopisech byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) od Americ ké oftalmologické akademie.

Výsledky studií laserové refrakční chirurgie byly uznány odbornou komunitou - z hlediska počtu operovaných dětí a doby sledování, z hlediska inovativního přístupu – jako prioritní ve světovém měřítku.

Naprosto zásadní význam má použití této technologie u dětí se specifickou vadou – vysokou myopickou anizometropií (velkým rozdílem dioptrické vady mezi oběma očima a s tím spojenou tupozrakostí) v těch případech kdy selhávají klasické konzervativní pomůcky – brýle a kontaktní čočky. U dětí lze dosáhnout zvlášť překvapivých výsledků ve zlepšení zrakové ostrosti- kvality vidění a binokulárních funkcí. Neoddělitelnou součástí komplexní péče o děti s vysokou dioptrickou vadou a tupozrakostí je kromě laserového zákroku také dlouhodobá před a pooperační aktivní léčba tupozrakosti – pleoptika a navození nejvyšší možné kvality binokulárního vidění - ortoptika na speciálním oddělení naší kliniky (ortopticko-pleoptické oddělení ).

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji