Menu
Česky English
532 23 1111

Cena operace pro dospělé pacienty

LASEROVÁ OPERACE 1 oka

(metoda LASEK), včetně vyšetření

 

   9 500,- Kč

 

 

LASEROVÁ OPERACE 1 oka

(metoda T-PRK), včetně vyšetření

 

          

 9 500,- Kč

 

 

Léčebná operace rohovky 1 oka

(PTK) – laserová operace, vč. vyšetření

 

 

 6 000,- Kč

 

Vyšetření optickým koherentním tomografem – OCT (1 oko)

 

 

 300,- Kč

 

Vyšetření na přístroji PENTACAM (1 oko)

 

           

 500,- Kč

 

 

 

Cena výkonu zahrnuje:

  • Příslušný podíl hodnoty sestavy přístrojů použitých při zákroku na jednom oku

  • Mzdy lékařů a středních zdravotnických pracovníků provádějících vyšetření, vlastní zákrok, pooperaní kontroly a práce s tímto bezprostředně související

  • Vlastní režii oční kliniky a správní režii FN Brno

  • Použité léky a speciální zdravotnický materiál

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu přímo na pokladně Fakultní dětské nemocnice.

 

U specifických indikovaných vad u dětských pacientů se refrakční laserový zákrok nehradí

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji