Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Cena operace pro dospělé pacienty

Laserová operace jednoho oka (LASEK)

8.500,- Kč

Laserová operace jednoho oka (PRK)

7.500,- Kč

PTK (fototerapeutická keratektomie)

5.000,- Kč

Předoperační vyšetření1.000,- Kč

 

Cena výkonu zahrnuje:

  • Příslušný podíl hodnoty sestavy přístrojů použitých při zákroku na jednom oku

  • Mzdy lékařů a středních zdravotnických pracovníků provádějících vyšetření, vlastní zákrok, pooperaní kontroly a práce s tímto bezprostředně související

  • Vlastní režii oční kliniky a správní režii FN Brno

  • Použité léky a speciální zdravotnický materiál

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu přímo na pokladně Fakultní dětské nemocnice.

 

U specifických indikovaných vad u dětských pacientů se refrakční laserový zákrok nehradí

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji