Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum

Hlavní témata vědecko - výzkumného programu-prioritní projekty s dlouhodobým zaměřením

 1. Fotorefrakční keratektomie excimer Iaserem při vysoké myopické anisometropii u dětí - význam pro dosažení kvalitních zrakových funkcí, včetně binokulámího vidění.

 2. Význam včasné diagnostiky a časné operace kongenitální katarakty s komplexní dlouhodobou pooperační péčí, screening vrozené  katarakty.

 3. Význam časné detekce a adekvátní Iéčby amblyogenních refrakčních vad u malých dětí (fotoscreening) pro získání kvalitních zrakových funkcí.

 4. Přínos časné diagnostiky, chemoredukce a adjuvantní kryoterapie, fotokoagulace diodovým Iaserem, transpupilární termoterapie, radioterapie v Iéčbě retinoblastomu.

 5. Implantace fakických nitroočních čoček  při vysoké anisometropii, myopii a hypermetropii v dětském věku - zařazení do mezinárodní multicentrické studie.

 6. Diagnostika, konzervativní a chirurgická Iéčba všech typů strabismu - aplikace modemích postupů - tvorba Iéčebných standardů - pre a postgraduální vzdělávání.

 7. Chirurgie dětské katarakty, výzkum optimální korekce dětské afakie a implantace měkkých nitroočních čoček.

 8. Výzkum optimálních mikrochirurgických postupů v Iéčbě dětského glaukomu.

 9. Konzervativní adjuvantní Iéčba dětského glaukomu lokálními inhibítory karboanhydrázy, kombinovanými preparáty a deriváty prostaglandinů (prioritní farmakostudie).

 10. Přínos elektrofyziologických testů v dětské neurooftalmologii.

 11. Význam fluoresceinové a ICG angiografie v diagnostice chorob sítnice a cévnatky v dětské oftalmologii.

 12. Multidisciplinární přístup u dětských uveitid.

 13. Optimalizace Iéčby ROP- srovnávací studie kryoterapie a fotokoagulace diodovým Iaserem, celonárodní screening, tvorba standardů, použití anti VEGF 

 14. Laserová refrakční chirurgie -korekce myopie, astigmatismu a hypermetropie u dospělých pacientů (PRK, LASIK, LASEK, customized ablation) - dlouhodobé sledování.

     


 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon C1 - ambulance, patro: -1

Dětská nemocnice, pavilon B1 - lůžkové odd., patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon E - laserová ambulance, patro: přízemí

Kontakty:

Objednávání pacientů:
532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Sekretariát: 532 234 201,

Ambulantní doba:

po-pá 7:30 - 12:30

pdf Průvodce pacienta (10,2 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji