Menu
Česky English
532 23 1111

Indikace k excimer laseru u dětských pacientů

1) KOREKCE DIOPTRICKÝCH OČNÍCH VAD 

(myopie, hypermetropie, astigmatismus)

změnou zakřivení přední plochy rohovky

  • OBLIGATORNÍ:  děti do 7 roků věku s amblyopií při jednostranné anizometropii (rozdíl v diotpriích obou očí), intolerance kontaktních čoček a plné brýlové korekce.

  • FUNKČNÍ:  starší děti nad 7 roků věku, úspěšně vyléčená tupozrakost, vysoká anizometropie, rozvoj nesnášenlivosti kontaktních čoček.

Cílem je umožnit zachování získaných zrakových funkcí bez nutnosti optické korekce nebo se snesitelnou plnou brýlovou korekcí po redukci anizometropie.

Další možnost chirurgické korekce vysoké anizometropie u dětí mimo zákrok excimerovým laserem přestavuje implantace fakické nitrooční čočky Verisyse.

 

 2) LÉČBA POVRCHU ROHOVKY METODOU PTK

(fototerapeutická keratektomie)

  • Zonulární keratopatie

  • Syndrom recidivující eroze epitelu

  • Přední dystrofie rohovky (epitel, BM, přední stroma): dystrofie Coganova, Meesmannova, Reisova-Bücklersova, granulární, makulární, mřížková

  • Centrální postinfekční povrchové jizvy rohovky

  • Centrální posttraumatické povrchové jizvy rohovky

  • Expoziční keratopatie - torpidní defekty, nesmáčivé léze

Naše klinika začala provádět refrakční a léčebnou chirurgii excimerovým laserem u dětí již v roce 1995, jako první v Evropě, a od té doby získaly práce kolektivu lékařů pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. R. Autraty, CSc., MBA řadu mezinárodních ocenění na světových kongresech za práce věnované této problematice:

První místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na mezinárodním kongresu Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ESCRS) v roce 2001 v Amsterdamu, 2. místo na kongresech ESCRS v roce 2003 v Římě, v roce 2004 v Paříži a v roce 2005 opět v Římě. Některé naše studie na toto téma publikované v renomovaných zahraničních časopisech byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) od Americ ké oftalmologické akademie.

Výsledky studií laserové refrakční chirurgie byly uznány odbornou komunitou - z hlediska počtu operovaných dětí a doby sledování, z hlediska inovativního přístupu – jako prioritní ve světovém měřítku.

Naprosto zásadní význam má použití této technologie u dětí se specifickou vadou – vysokou myopickou anizometropií (velkým rozdílem dioptrické vady mezi oběma očima a s tím spojenou tupozrakostí) v těch případech kdy selhávají klasické konzervativní pomůcky – brýle a kontaktní čočky. U dětí lze dosáhnout zvlášť překvapivých výsledků ve zlepšení zrakové ostrosti- kvality vidění a binokulárních funkcí. Neoddělitelnou součástí komplexní péče o děti s vysokou dioptrickou vadou a tupozrakostí je kromě laserového zákroku také dlouhodobá před a pooperační aktivní léčba tupozrakosti – pleoptika a navození nejvyšší možné kvality binokulárního vidění - ortoptika na speciálním oddělení naší kliniky (ortopticko-pleoptické oddělení ).

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji