Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Použití excimer laseru (velmi přesný mikrochirurgický skalpel)

1) Korekce dioptrických očních vad 

(myopie, hypermetropie, astigmatismus)  změnou zakřivení přední plochy rohovky řízenou fotoablací

  • Fotorefrakční keratektomie (PRK)

  • Laser In situ Keratomileusis (LASIK)

  • Laser Assisted Subepithelial Keratectomy (LASEK), EPI-LASIK

 

2) Léčba povrchu rohovky

(nehojící se defekty, povrchové opacity a nerovnosti) přesně kontrolovanou fotoablací

  • Fototerapeutická keratektomie (PTK)

 

Pro každého pacienta je nutné na základě typu a velikosti dioptrické vady, tloušťky rohovky, šíře zornice, stavu čočky a sítnice, věku, nároku a potřeb pacienta vybrat tu nejvhodnější operaci.

Při složitějších vadách je někdy potřebné volit kombinaci různých chirurgických postupů.

V současné době je možné moderní mikrochirurgií napravit většinu typu dioptrických vad s minimálním výskytem komplikací.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji