Menu
Česky English
532 23 1111

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PRO DOSPĚLÉ PACIENTY

Od kdy a jak dlouho Pracoviště očního laseru v Dětské Nemocnici působí?

Laserové pracoviště bylo založeno v roce 1994. Bylo otevřeno jako vůbec 2. centrum tohoto typu v České republice. Jako první v  Evropě začalo provádět léčebnou a refrakční laserovou léčbu specifických vad dětí od roku 1995.

Kromě dětí operujete tedy i dospělé pacienty?

Ano. V areálu Dětské nemocnice na Černopolní ulici je dlouholeté zavedené Pracoviště oční laseru, které umožňuje odstranění vad především u pacientů dospělých.

Kdo může Pracoviště očního laseru navštívit a pro koho je zákrok vhodný?

Zákrok je vhodný pro ty, kteří nosí brýle nebo kontaktní čočky a přemýšlí o změně. Mnohým překážejí brýle při sportu nebo práci, jiní již dále nechtějí opakovaně investovat do drahých brýlí či kontaktních čoček.  Pro kosmetické odstranění brýlí nebo kontaktních čoček dospělých pacientů je nejvhodnější věk 18- 45 let.

U nás lze zvažovat řešení prakticky všech dioptrických vad. Celosvětově jsou však dlouhodobě nejstabilnější výsledky u pacientů krátkozrakých event. v kombinaci s astigmatismem. Jedná se tedy o ty pacienty, kteří nosí brýle nebo kontaktní čočky s minusovou hodnotou.

Jakou laserovou metodu používáte?

Používáme kvalitní excimer laser německé výroby TENEO 317M2, pořízený v roce 2021, patřící mezi světovou špičku v oblasti této technologie. Nejčastěji je volena metoda T-PRK (transepiteliální fotorefrakční keratektomie). Zákrok je jednoduchý, neinvazivní, povrchový, bez nutnosti řezu do tkáně oční rohovky. Strukturální integrita rohovky zůstáva plně zachována.

Princip zákroku excimerovým laserem spočívá ve velmi přesném odstranění několika tisícin milimetru silné povrchové tkáně. Tím se změní i poloměr zakřivení povrchu rohovky a právě toto vede k nápravě dioptrické vady.

Je samotný zákrok bolestivý?

Operace očním laserem k nápravě dioptrické vady je zcela bezbolestná. Do očí se kapou kapky na znecitlivění a během operace je do oka vložen jemný rozvěráček, který brání mrkání. U většiny klientů se operují obě oči současně a zákrok probíhá ambulantně. Operace obou očí trvá celkově do 10 minut. Zlepšení vidění je znatelné hned o operaci.

Co zvláštního můžete klientům nabídnout?

I přes dnešní stále se zdokonalující technické vybavení je stále v refrakční laserové chirurgii základním kamene a klíčem úspěchu především manuální zručnost a osobní zkušenost operatéra. U nás operuje přednosta kliniky, profesor Rudolf Autrata, který stál u zrodu refrakčního centra. Je uznávaným odborníkem s dlouhou klinickou prací a členem vědeckých rad mnoha odborných společností.  Má na svém kontu přes 10 000 těchto operací. Pod jeho vedením získaly vědecko-výzkumné výsledky našeho centra řadu ocenění na světové úrovni.

Další výhodou je také dlouhodobé bezplatné pooperační sledování a v případě zájmu doživotní péče a preventivní kontroly.

Existují nějaká rizika?

Při pečlivém předoperačním vyšetření, precizním provedení operace a při dodržování doporučení v pooperačním období jsou rizika téměř nulová.

Co musím udělat, abych mohl přijít na vyšetření?

Jednoduše stačí zavolat a objednat se ke komplexnímu vyšetření a konzultaci. Nepotřebujete žádné doporučení. Vyšetření zabere přibližně 1 hod. 

Probereme s Vámi nejvhodnější metodu korekce dioptrické vady a detailně informujeme o povaze laserového refrakčního zákroku, o jeho průběhu a pooperační péči a mnohém dalším.

Tel. k objednání 532 234 334

Těšíme se na Vás!

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji