Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty

Objednávání pacientů: 532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Nemoci, které léčíme

všechny choroby z oblasti dětské oftalmologie od narození až do dospělosti, u dospělých korekce dioptrických vad - myopie, astigmatismu - Excimer laser

Jaká je podstata dioptrických vad?

Oko je optický systém, který láme světelné paprsky u zdravého oka tak, aby se sbíhaly v místě nejostřejšího viděni na sítnici. Hlavní lomivou součástí optického systému oka je přední plocha oka - průhledná rohovka. Pomocí excimeru laseru lze změnit tvar povrchu rohovky s přesnosti v tisícinách milimetrů, a tím napravit dioptrickou (refrakční vadu)- krátkozrakost (zhoršené vidění do dálky), dalekozrakost či astigmatismus.
Proto, aby rovnoběžné paprsky světla přicházející do oka dopadaly po průchodu jeho optickou soustavou přesně do místa nejostřejšího vidění na sítnici, musí být v oku zachován správný poměr jeho délky a lomivost celé optické soustavy. Řada dědičných a vývojových faktorů může vést k anatomickému nepoměru. Je-li oko příliš dlouhé nebo krátké, dopadají zaostřené sbíhající se paprsky mimo sítnici. Tato nevyváženost se může projevovat v podobě tří základních dioptrických vad.

 

Krátkozrakost

Dalekozrakost

Astigmatismus

Vetchozrakost

 

Náprava dioptrických vad excimerovým laserem (refrakční laserová chirurgie) je velmi dynamicky se rozvíjející obor očního lékařství, jehož náplní je mikrochirurgické odstraňování refrakčních vad oka jako je myopie, hypermetropie, astigmatismus či presbyopie. Z chirurgických postupů laserové korekce refrakčních vad jsou v Evropských zemích a USA nejčastěji používány  tyto metody laserové refrakční chirurgie: PRK – fotorefrakční keratektomie, LASIK, LASEK a Epi-LASIK.

Pro každého pacienta je nutné na základě typu a velikosti dioptrické vady, tloušťky rohovky, šíře zornice, stavu čočky a sítnice, věku, nároků a potřeb pacienta vybrat tu nejvhodnější operaci.  Při složitějších vadách je někdy potřebné volit kombinaci různých chirurgických postupů. V současné době je možné moderní mikrochirurgií napravit většinu typů dioptrických vad s minimálním výskytem komplikací.

 

 

 

 

 


Informace pro rodiče hospitalizovaných pacientů naleznete ZDE.

 

Ceník - ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta (poplatek za neindikovaný doprovod):

  • 440 Kč - pokoj na ubytovně se společným soc. zařízením

  • 600 Kč - pokoj na odd. se společným soc. zařízením

  • 733 Kč - samostaný pokoj na oddělení

Cena je stanovena na jeden den. Poplatek nezahrnuje cenu za stravu. 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon C1 - ambulance, patro: -1

Dětská nemocnice, pavilon B1 - lůžkové odd., patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon E - laserová ambulance, patro: přízemí

Kontakty:

Objednávání pacientů:
532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Sekretariát: 532 234 201,

Ambulantní doba:

po-pá 8:00 - 12:30

pdf Průvodce pacienta (10,2 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji