Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Pedagogický program

Komplexní zajištění výuky v pregraduálním i postgraduálním studiu je neoddělitelnou součástí práce kliniky.

 

Náplní pedagogické činnosti je:

 • výuka studentů Iékařské fakulty MU

 • výuka studentů bakalářského a magisterského studia optometrie při LF MU

 • lékařů oftalmologů před atestací

 • výchova a školení  doktorandů

 • výuka studentů speciální pedagogiky na pedagogické fakultě MU

 • speciální kurzy v oboru strabologie

 • kurzy v rámci IDVZP

 • výuka optometristů a optiků

 

Prioritní úkoly:

 • vydávání aktuálních učebních textů

 • aktualizace interaktivních  e-learningových materiálů

 • příprava vydání speciální moderní učebnice dětské oftalmologie

 

Program výchovný a preventivní

 • v oblasti prevence očních úrazů

 • osvětové informační brožury pro rodiče dětí s očními chorobami (např. strabologie -ortoptika, pleoptika, dětská katarakta, glaukom )

 • spolupráce se specializovanými středisky péče o zrakově postižené děti

 

Program prezentace a komunikace

prezentace výsledků vědecké práce kliniky:

 • publikační aktivita pracovníků kliniky v domácí i zahraniční odborné Iiteratuře

 • články v populárně vědeckých periodikách

 • aktivní účast na domácích i zahraničních odborných sympoziích

 • průběžná aktualizace internetové stránky kliniky

 • rozšíření působení kliniky v odborné internetové komunikační síti

 


Pregraduální

 • ortoptika -pleoptika, strabologie , dětská oftalmologie pro lékaře a SZP

 • výuka oftalmologie studentů LF MU Brno

Postgraduální

 • Dětská oftalmologie pro lékaře před I. a II. atestací

 

Zahraniční ceny

Čestná cena (2. místo) za prezentaci: Řím – ESCRS, 7.-9. 2. 2003 (Doc. MUDr. R. Autrata, CSc., Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.) 
(položka č.1 v seznamu)

Publikace v Journal of Cataract and Refractive Surgery (položka č.5) byla oceněna Získáním kreditu CME (Continual Medical Education) American Academy of Ophthalmology (Doc. MUDr. R. Autrata, CSc., Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.)

 

Domácí ceny

2. cena za poster Cytogenetické a klinické aspekty retinoblastomu (MUDr.H. Gajová, Doc. MUDr. R. Autrata, CSc., Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.) + 2. cena za původní práci publikovanou v Čs.Oftalmologii za r.2002 (Doc. MUDr. R. Autrata, CSc., Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.)

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon C1 - ambulance, patro: -1

Dětská nemocnice, pavilon B1 - lůžkové odd., patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon E - laserová ambulance, patro: přízemí

Kontakty:

Objednávání pacientů:
532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Sekretariát: 532 234 201,

Ambulantní doba:

po-pá 7:30 - 12:30

pdf Průvodce pacienta (10,2 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji