Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pro pacienty

Nemoci, které léčíme

Na naší klinice léčíme nemoci močového systému u obou pohlaví a nemoci mužského pohlavního systému. Kromě toho provádíme operace nadledvin (laparoskopická adrenalektomie).   

 

Slovníček pojmů

 

  • Urologie = chirurgický obor, který léčí nemoci močového a mužského pohlavního ústrojí.
  • Urolitiáza = onemocnění močovými kameny
  • Karcinom prostaty = zhoubný nádor prostaty
  • Karcinom močového měchýře = zhoubný nádor močového měchýře
  • Obstrukce močových cest = překážka v odtoku močových cest
  • Erektilní dysfunkce = porucha ztopoření penisu
  • Infertilita = neplodnost
  • Inkontinence moči = mimovolný únik moči

 

Informace k nejčastějším urologickým nemocem

 

Informované souhlasy

 

Informační publikace pro pacienty Centrálních operačních sálů ke stažení zde:

Urologická stanice

 

Odborné konzultace

Klinika poskytuje odborné konzultace na ambulanci kliniky po předchozím objednání. Telefonické konzultace a konzultace mimo pracovní dobu ambulance neposkytujeme. Kromě zcela výjimečných případů klinika nepřebírá do péče pacienty “rozléčené” na jiném urologickém pracovišti, pokud o to nepožádá dosavadní ošetřující lékař (urolog) s tím, že se jedná o konkrétní postup, který může být zajištěn pouze v rámci superkonziliární služby klinického pracoviště.  

 

Pobyt v nemocnici

Pobyt v nemocnici je plánován vzhledem ke zdravotnímu stavu a průběhu léčby pacienta na co nejkratší dobu, potřebnou k vyšetření a léčení nemocného. Před přijetím na naši kliniku obdrží každý pacient Všeobecnou informaci FN Brno na ambulanci kliniky. Dále jsou na klinice k dispozici publikace - brožury o nemocech močového a mužského pohlavního ústrojí. Před operačním výkonem obdrží každý pacient informovaný souhlas s popisem plánovaného operačního zákroku.

 

Klinické studie 

Naše pracoviště provádí v rámci vědecko-výzkumné činnosti vlastní studie a je zařazeno i do mezinárodních multicentrických klinických studií s cílem posouvat úroveň vědění dále. Pacientům proto může být navržena účast v některé z těchto studií. Tato účast je zcela dobrovolná, na základě důkladného poučení a podepsaní informovaného souhlasu. Případné odmítnutí ze strany pacienta nemá žádný vliv na kvalitu poskytované péče.  

Ke stažení
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji