Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum a vzdělávání

Klinický výzkum 

Urologická klinika se aktivně zapojuje do multicentrických studií a grantových projektů. Pracoviště dále průběžně vyhodnocuje výsledky vlastní klinické práce a referuje o nich formou sdělení na národních i mezinárodních urologických akcích a formou publikací v domácí i zahraniční odborné literatuře.  Někteří lékaři urologické kliniky jsou zapojení do vědecko-výzkumné práce v rámci Ph.D. studia v oboru Chirurgie. 

Pregraduální vzdělávání 

Urologická klinika zajišťuje výuku urologie pro české a zahraniční studenty Lékařské fakulty MU Brno v magisterských studijních programech.  

Postgraduální vzdělávání 

Urologická klinika je akreditovaným zařízením II. typu pro specializační vzdělávání v oboru Urologie, organizuje předatestační stáže lékařů, povinné předatestační kurzy, atestační test a samotné atestační zkoušky. V rámci kontinuálního vzdělávání pro svoje pracovníky organizuje klinické semináře, které jsou volně přístupné i pro privátní urology a urology z jiných pracovišť v rámci Jihomoravského kraje. 

Klinika zabezpečuje výuku urologie i pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 

Odborné akce 

Urologická klinika pořádá vzdělávací semináře s urologickou problematikou pro urology i praktické lékaře v rámci Brna a Jihomoravského kraje. Podílí se na odborných akcích pořádaných Českou urologickou společností. Lékaři se pravidelně zúčastňují výročních konferencí České urologické společnosti a Evropské urologické asociace. 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji