Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Operace prostaty technologií Rezūm

REZUM je metoda, která umožňuje zmenšení zbytnělých částí prostaty pomocí sterilní vodní páry. Urologická klinika byla jedním ze 3 center na světě, ve kterých probíhala pilotní klinická studie v roce 2012. Na základě dalších studií byla tato metoda v roce 2015 schválena pro použití v běžné klinické praxi v USA a od roku 2019 je dostupná i v ČR jako plně hrazená služba. Od jejího zavedení v ČR bylo na našem pracovišti do konce července 2020 provedeno přibližně 100 výkonů. Od 1.8.2020 tuto metodu léčby zbytnění prostaty na našem pracovišti neprovádíme.   

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji