Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace

2020

Fedorko M. Selected Chapters in Adult Urology. Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines: Portal of MU’s Faculty of Medicine [online], [cit. 04. 09. 2020]. Available from www: https://portal.med.muni.cz/article-700-selected-chapters-in-adult-urology.html. ISSN 1801-6103. 

Fedorko M, Pacík D: Vyšetření urologického pacienta. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], [cit. 28. 07. 2020]. Dostupný z www: https://portal.med.muni.cz/clanek-698-vysetreni-urologickeho-pacienta.html. ISSN 1801-6103. 

Fedorko M, Bohošová J, Poprach A, Pacík D. Dlouhé nekódující RNA a karcinom z renálních buněk. Klin Onkol 2020; 33(5): 340-349. 

Fedorko M. Komplikace uroonkologické operativy. In: Matoušková M, ed. Léčba urogenitálních malignit, její nežádoucí účinky a možnosti řešení. Olomouc, Česká republika: Solen, 2020. s. 49–58. ISBN:978-80-7471-309-5. 

Varga G. Role urologa v léčbě komplikací roztroušené sklerózy. Ces Urol 2020; 24(3): 173-182. 

2019 

Michálek J., Hanzlíková P., Trinh T., Pacík D.: Fast and accurate compensation of signal offset for T2 mapping. Magn Reson Mater Phy; DOI 10.1007/s10334-019-00737-3; ISSN 0968-5243 

Strmiska V., Michálek P., Lacková,Z., Guran R., Křížkova S., Vaníčková L., Zítka O.,  Stiborová M., Eckschlager T., Klejduš B., Pacík D., Tvrdíková E., Keil C., Haase H, Adam V., Heger Z.:  Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis. Molecular Oncology (2019); doi:10.1002/1878-0261.12439. 

Adedokun B. O.: Sebepoškozování urogenitálního traktu – je řešení pouze na urologovi?; Ces Urol 2019; 23(1): 63–66.   

2018 

Juracek J., Peltanová B., Doležel J., Fedorko M., Pacík D., Radová L., Veselá P., Svoboda M, Slabý O., Staník M.:  Genome-wide identification of urinary cell-free microRNAs for non-invasive detection of bladder cancer.  J Cell Mol Med 2018; 22(3): 2033-2038.  IF 4,499.  

Pacík D., Plevová M., Urbanová L., Lacková Z., Strmiska V., Nečas A., Heger Z., Adam V. Identification of sarcosine as a target molecule for the canine olfactory detection of prostate carcinoma. Scientific Reports 2018; 8: 4958. 

Gumulec J., Raudenská M., Pacík D., Plevová M., Sorokač-Kubolková A., Lacková Z., Cernei N., Strmiska V., Zítka O., Heger Z., Adam V. Post-treatment urinary sarcosine as a predictor of recurrent relapses in patients with prostate cancer. Cancer Medicine 2018, 7 (11): 5411-5419. 

Christian S., Sero A., Pacík D., Marcin P., Antonio C., Noor B. et al.: Worldwide Use of Antiretropulsive Techniques: Observations from the Clinical Research Office of the Endourological Society Ureteroscopy Global Study. Journal of endourology 2018; 32(4): 297-303. 

Tvrdíková E., Mazanec J., Plevová M., Čermák A., Sedmík J.: Splenogonadální fúze - rarita pro patologa a urologa. Ces Urol 2018; 22(3): 203-208.  

2017 

Fedorko M., Juráček J, Staník M., Svoboda M., Poprach A., Buchler T., Pacík D., Doležel J., Slabý O.: Detection of let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Biochemia Medica 2017; 27(2): 411-417. IF 3,051. 

Pacik D, Fedorko M. Literature review of factors affecting continence after radical prostatectomy. Saudi Medical Journal. 2017; 38(1): 9-17. IF 0,562. 

Krhut J, Zapletalová O, Zachoval R, Meluzínová E,  Zámečník L, Vachová, Houžvičková E, Varga G.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice – mezioborový konsenzus expertů dle metodiky DELPHI. Cesk Slov Neurol N 2017; 113(2): 233–237  IF: 0.368. 

Krhut J, Zapletalová O, Zachoval R, Meluzínová E,  Zámečník L, Vachová, Houžvičková E, Varga G. Doporučení pro diagnostiku a léčbu symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice – mezioborový konsenzus expertů dle metodiky DELPHI. Ces Urol 2017; 21(1): 20–28. 

Fedorko M., Juráček J., Pacík D., Slabý O.: Urinary let-7 miRNAs as possible diagnostic biomarkers of renal cancer. In EAU 17th Central European Meeting, Plzeň. 2017.    European Urology Supplements 2017: 16(11); e2844.  IF 3,462. 

Varga G., Klebanová S., Flídrová P., Wasserbauer R., Praksová P., Pacík D., Adedokun B.: Evaluation of urological infections in patients with multiple sclerosis – a prospective study. Eur Urol Suppl 2017; 16(11); e2903. 

 Adedokun BO.: Hydronephrosis associated with the use of menstrual cup. Eur Urol Suppl 2017; 16(11); e2865. 

2016 

Fedorko M, Pacik D, Wasserbauer R, Juracek J, Varga G, Ghazal M, Nussir MI.: MicroRNAs in the pathogenesis of renal cell carcinoma and their diagnostic and prognostic utility as cancer biomarkers. Int J Biol Markers 2016; 31(1): 26-37.  IF 1,371. 

Dixon Ch.M., Cedano E.R., Pacik D., Vit V., Varga G., Wagrell L., Larson T.R.,                    Mynderse L.A.: Two-year results after convective radiofrequency water vapor thermal therapy of symptomatic benign prostatic hyperplasia. Research and Reports in Urology 2016; 8: 207–216. 

Heger Z., Merlos Rodrigo MA., Michálek P., Polanska H., Masařík M., Vit V., Plevová M., Pacík D., Eckschlager T., Stiborová M., Adam V.: Sarcosine Up-Regulates Expression of Genes Involved in Cell Cycle Progression of Metastatic Models of Prostate Cancer.                            PLoS ONE 2016, 11(11): e0165830. IF: 3.057. 

Iliev R., Staník M., Fedorko M., Poprach A., Vychytilová-Faltejsková P., Slabá K., Svoboda M., Fabián P., Pacik D., Doležel J., Slabý O.: Decreased expression levels of PIWIL1, PIWIL2, and PIWIL4 are associated with worse survival in renal cell carcinoma patients.                                                                                                  OncoTargets and Therapy. 2016; 9: 217-222. IF 2,311. 

Adam Z., Pourová E., Pour L., Michalková E., Krejčí M., Koukalová R., Řehák Z., Vaníček J., Nebeský T., Petrášová H., Ševčíková S., Mašek M., Král Z., Čermák A.: Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství 2016; 62 (2): 114-124. 

Adam Z., Starý K., Kubinyi J., Zajíčková K., Řehák Z., Koukalová R., Tomíška M., Doubková M., Prášek J., Pourová E., Čermáková Z., Pour L. Krejčí M., Sandecká V., Ševčíková E., Ševčíková S., Král Z., Čermák A.: Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství 2016, 62 (5): 370-383.  

Iliev R., Faltejsková-Vychytilová P., Ožanová Z., Rybecká S., Juráček J., Mlčochová J., Radová L., Staník M., Doležel J., Fedorko M., Pacík D., Slabý O.: MiRNA and piRNA expression profiles in renal cell carcinoma tissue detected by next generation sequencing. Cancer Research. 2016; 76(14 Supplement): 1953. IF 8,556. 

Iliev R., Fedorko M., Macháčková T., Mlčochová H., Svoboda M., Pacík D., Doležel J., Staník M., Slabý O.: Expression Levels of PIWI-interacting RNA, piR-823, are Deregulated in Tumor Tissue, Blood Serum and Urine of Patients with Renal Cell Carcinoma.  Anticancer Research. 2016; 36 (12): 6419-6424. IF 1,895. 

Iliev R., Kleinová R., Juráček J., Doležel J., Ožanová Z., Fedorko M., Pacik D., Svoboda M., Staník M., Slabý O.: Overexpression of long non-coding RNA TUG1 predicts poor prognosis and promotes cancer cell proliferation and migration in high-grade muscle-invasive bladder cancer. Tumor Biology. 2016; 37(10): 13385-13390. IF 2,926. 

Macháčková T., Mlčochová H., Staník M., Doležel J., Fedorko M., Pacík D., Poprach A., Svoboda M., Slabý O.: MiR-429 in linked to metastasis and poor prognosis in renal cell carcinoma by affecting epithelial-mesenchymal transition. Tumor Biology 2016; 37(11): 14653-14658. IF 2,926 

2015 

Fedorko M., Staník M., Iliev R., Redová-Lojová M., Macháčková T., Svoboda M.,  

Pacík D., Doležel J., Slabý O.: Combination of MiR-378 and MiR-210 Serum Levels Enables Sensitive Detection of Renal Cell Carcinoma. Int. J. Mol. Sci. 2015, 16(10), 23382-23389.          IF 2.862. 

Dixon CH., Rijo Cedano E., Pacík D., Vít V., Varga G., Wagrell L., Tornblom M,  

Mynderse L. and others:Efficacy and Safety of Rezūm System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia. Urology 2015; 86 (5):1042-1047. IF 2.187. 

Urbanová L., Vyhnánková V., Krisová Š., Pacík D., Nečas A.: Intensive training technique utilizing the dog’s olfactory abilities to diagnose prostate cancer in men. Acta Vet. Brno 2015, 84 (1): 77-82. IF 0,442. 

Novotný T., Krejčí J., Malíková J., Švehlík V., Wasserbauer R., Uhlík J., Vajner L.:  
Mast cell stabilization with sodium cromoglycate modulates pulmonary vessel wall remodeling during four-day hypoxia in rats. Experimental Lung Research 2015; 41(5): 283-292.  

Mynderse LA., Hanson D., Robb RA., Pacik D., Vit V, Varga G., Wagrell L.,Tornblom M., Cedano E.R., Woodrum D.A., Dixon Ch.M., Larson T.R.:.  Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Validation of Convective Thermal Energy Transfer and Characterization With Magnetic Resonance Imaging and 3-Dimensional Renderings. Urology 2015; 86 (1): 122–127. 

Ghazal M.: Sexuální funkce po transuretrální resekci prostaty. Urologické listy 2015; 13(3):  32-34. 

Plevová M.: Karcinom prostaty – diagnóza s multidisciplinárním přístupem k léčbě aneb bez spolupráce to nejde. Urologické listy 2015; 13(3): 45-46. 

Fedorko M., Kiss I., Pacík D.:  Nádory ledvin. In: Matějovská-Kubešová H., Kiss I.,eds                                 Geriatrická onkologie. Praha, Česká republika: Mladá fronta, 2015. s. 120-124. 

Varga G., Pacík D.: Nádory močového měchýře a urotelu, In: Matějovská-Kubešová H., Kiss I.,eds  Geriatrická onkologie. Praha, Česká republika: Mladá fronta, 2015. s. 124-132. 

Vít V., Pacík D., Kocák I., Kocáková I., Špelda S.: Nádory prostaty. In: Matějovská Kubešová H, Kiss I, eds. Geriatrická onkologie. Praha, Česká republika: Mladá fronta, 2015. s. 132-141. 

Čermák A., Pacík D.: Zhoubné nádory penisu. In: Matějovská Kubešová H, Kiss I., eds. Geriatrická onkologie. Praha, Česká republika: Mladá fronta, 2015. s. 141-147. 

Čermák A., Marečková N., Pacík D., Wasserbauer R.: Infectious complications of prostate biopsy: The changes in antibiotics resistence patterns – the Review of 10-years period.  Journal of Urology 2015; 193 (4): 1075.  

Iliev R., Vychytilová P., Juráček J., Mlčochová H., Staník M., Doležel J., Fedorko M., Pacík D., Svoboda M., Slabý O.: Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. Cancer Research 2015; 75 (15 Supplement): 237. IF 9,329. 

Fedorko M., Staník M., Mlčochová H., Macháčková T., Pacík D., Doležel J., Slabý O.: MikroRNA jako neinvazivní biomarkery renálního karcinomu. Klinická urológia. 2015; 11(2): 15-16. 

Nussir M., Pacík D., Čemák A.: Operace varikokély a její dopad na kvalitu spermiogramu Urologické listy 2015; 13(1): 32-35. 

Balajková T., Pacík D., Čermák A., Pavlovský Z.: Solitární metastáza karcinomu prostaty do penisu. Urologické listy 2015; 13(1): 41-43. 

Fedorko M, Pacík D.: Zánětlivá onemocnění močových cest v geriatrické populaci. Geriatrie a gerontologie. 2015; 4(4): 181-186.     

Fedorko M., Staník M., Iliev R., Mlčochová H., Macháčková T., Pacík D., Doležel J., Slabý O.: Circulating    miRNA-378 and miRNA-210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour. European Urology Suppl. 2015; 14(2): e861. IF 3,370. 

Varga G., Krupa P., Šlampa P., Pacík D.: Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty z pohledu urologa a radiačního onkologa. Česká Urologie 2015; 19,(4): 256-269. 

Vyhnánková V., Pacík D., Urbanová L., Nečas A., Tučková M.: Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči. Urologické listy 2015; 13(1): 23-26. 

Fedorko M., Pacík D., Varga G., Wasserbauer R., Ghazal M., Nussir M.: MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC. Urologické listy 2015; 13(1): 27-31. 

Sanalla T., Lousová E.: Infertilita při azoospermii a dosažení gravidity. Urologické listy 2015; 13(1): 36-37. 

Wasserbauer R., Ivičič J.: Leiomyosarkom ledviny u gravidní pacientky – kazuistika. Urologické listy 2015; 13(1): 38-40. 

Adedokun B.: Nové poznatky v oblasti urolitiázy – zajímavosti z 30. výročního kongresu Evropské urologické asociace 2015. Urologické listy 2015; 13(2): 22-30. 

Fedorko M., Poláková L., Vít V., Pacík D.: Zpráva z 30. Výroční konference Evropské urologické asociace Španělsko, Madrid, 20. – 24. března 2015. Urologické listy 2015; 13(2):  47-52. 

Vít V., Pacík D., Varga G., Čermák A.: Technologie "The RezumTM system" v léčbě BPH - klinické výsledky střednědobého sledování. Urologické listy 2015; 13(3): 27-31. 

2014 

Pacík D.: Inkontinence: Má hned několik inovativních řešení. Zdraví, 2014; 62 (1): 18-20.  

Vyhnánková V., Pacík D., Čermák A.: Vývoj medikamentózní terapie ED – minulost, současnost, budoucnost. Urologické listy 2014; 12 (1): 19-23. 

Knedlík T., Navrátil V., Vik V., Pacík D., Šacha P., Konvalinka J.: Detection and Quantitation of Glutamate Carboxypeptidase II in Human Blood. The Prostate 2014, 74(7): 768-780.              IF 3,843. 

Poláková L., Pacík D., Čermák A.: Karcinom prostaty – od hormonální závislosti po kastračně rezistentní nádor. Urologické listy 2014; 12(2): 29-39. 

Žáková J., Lousová E., Ventruba P., Crha I., Pochopová H., Vinklárková J., Tesalová E.,  Nussir M.:  Sperm Cryopreservation before Testicular Cancer Treatment and Its Subsequent Utilization for the Treatment of Infertility. Scientific World Journal 2014; Article ID 575978, 1-5. IF 1.219.   

Cathomas R., Bajory Z., Bouzid M., El Ghoneimy A., Gillessen S., Goncalves F., Kacso G., Kramer G., Milecki P., Pacik D., Tantawy W., Lesniewski-Kmak K.: Management of Bone Metastases in Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer. Urol Int 2014; 92 (4):377–386. IF: 1,426. 

Nussir M.: Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce – dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy 2014; 12(1): 24–28. 

Petrík M., Čermák A.: Erektilní dysfunkce – patofyziologické mechanizmy vzniku. Urologické listy 2014; 12 (1): 1-5. 

Pacík D, Varga G.:  EAU – Léčba LUTS u mužů by měla být především kombinační. Urologické listy 2014; 12(3): 6–8. 

Varga G., Pacík D., Wasserbauer R., Pavlík T., Janoušová E., Praksová P.: Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy? Urologické listy 2014; 12(3): 21–31. 

Vít V., Čermák A., Pacík D.: Radikální operace a radioterapie – jaký smysl a výsledky mají tyto modality u pacientů s karcinomem prostaty vyšších stadií. Urologické listy 2014; 12(3): 32–39. 

2013 

Ghazal M.: Zpráva z konference Eurofora 2013 Itálie, Milano, 13. – 14. září 2013. Urologické listy 2013; 11 (4): 49–57. 

Poláková L.: Zpráva z kongresu ECCO v Amsterdamu 17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO. Urologické listy 2013; 11 (4): 59–63. 

Fedorko M., Linhartová M., Pacík D., Němcová E.: Pyeloduodenal fistula due to proximal ureterolithiasis and its successful conservative management. Urolithiasis 2013; 41(6): 541-544.  IF 1,591 

Ghazal M.: Farmakoterapie LUTS/BPH v každodenní klinické praxi. Jak vybrat optimální alternativu? Urologické listy 2013; 11(2): 12–24. 

Pacík D.: Jaký prospěch přináší denosumab (XGEVA®) pacientům s kostními metastázami solidních nádorů? Urologické listy 2013; 11(3): 22–24. 

Fedorko M.: Možnosti léčby a profylaxe recidivujících infekcí dolních močových cest. Urologické listy 2013; 11(2): 33–37. 

Fedorko M.: Patofyziologie vzniku BPH – vývoj hypotéz a teorií, současnost a perspektivy. Urologické listy 2013; 11(2): 6–11. 

Wasserbauer R., Varga G., Pacík D., Čermák A.: Současná realita a budoucí možné výhledy méně invazivních technologií v léčbě BPH. Urologické listy 2013; 11(2): 25–32. 

Vyhnánková V., Pacík D.: Tadalafil v léčbě LUTS/BPH a ED. Urologické listy 2013; 11(1): 11–14. 

Nussir M., Pacík D.: Varikokéla a smysl jejího řešení. Urologické listy 2013; 11(1): 18–22. 

Vít V., Nussir M., Varga G., Fedorko M., Wasserbauer R., Vyhnánková V, Pacík D.: Zpráva z 28. výroční konference Evropské urologické asociace Itálie, Milano, 15. – 19. březen 2013. Urologické listy 2013; 11(2): 44–53. 

Geryk E., Kozel J., Pacík D., Štampach R., Horváth T.: Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi 2013; 14 (1): 284-288. 

Dixon C., Cedano ER., Pacik D., Vit V., Varga G., Mynderse L., Hanson D., Larson T.: Transurethral water vapor therapy for BPH. Initial clinical results of the first in man trial and  the Rezum I pilot study. Eur Urol Suppl 2013; 12: 631. IF 1,590. 

Dixon C., Rijo Cedano E., Pacik D., Vit V., Varga G., Mynderse L., Hanson D., Larson T.: Transurethral high energy water vapor therapy for BPH: initial clinical results of the first in man trial and Rezum™ I clinical study using the Rezum system. J Endourol Suppl. 2013; 27 (1): a340. IF 2,07. 

Dixon C., Rijo Cedano E., Pacik D., Vit V., Varga G., Mynderse L., Hanson D., Larson T.: Serial MRI And 3D Rendering Following Treatment Of Bph Using High Energy Water Vapor Therapy And The Rezumtm System; Initial Results From The First-In-Man And Rezum 1 Clinical Trials. J Endourol Suppl. 2013; 27 (1): a69. IF 2,07. 

Pacík D.: Laboratorní diagnostika karcinomu prostaty. In Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013: 556-559.  

2012 

Geryk E., Svoboda B., Kubecová M., Kubíček P., Líbalová P., Pacík D.: Epidemiologie nádorů děložního hrdla, děložního těla a vaječníků u světové populace. Onkologie 2012; 6 (2): 74-78. 

Geryk E., Pacík D., Čermák A., Konečný M.: Nádory prostaty a varlat u české a světové populace. Urologické listy 2012; 10 (1): 19-25. 

Geryk E., Pacík D., Kozel J., Čermák A.: Nádory penisu spojené s výskytem dalších novotvarů. Urologické listy 2012; 10(4): 6–11. 

Xue W., Pacík D., Boellard W., Breda A., Botoca M., Rassweiler J., Van Cleynenbreugel B., De la Rosette J.: CROES PCNL Study Group: Management of Single Large Nonstaghorn Renal Stones in the CROES PCNL Global Study. Journal of Urology 2012; 187 (4): 1293-1297.   

Pacík D.: Konvenční a roboticky asistovaný přístup k radikální prostatektomii – realita medicíny založené na důkazech. Je oprávněné platit vyšší cenu? Klinická urológia 2012; 8: 14-20.  

Pacík D.: Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? Urologické listy 2012; 10 (1): 6-12. 

Čermák A., Pacík D.: Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin. Urologické listy 2012; 10 (1): 31-35. 

Varga G., Pacík D.: Roztroušená skleróza a dysfunkce dolních močových cest. Možnosti diagnostiky, potřeba léčby, sledování. Urologické listy 2012; 10 (1): 56-62. 

Karmašová K.: Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné? Urologické listy 2012; 10 (1): 63-68. 

Křen L., Valkovský I., Doležel J., Čapák I., Pacík D., Poprach A., Lakomý R., Redová M., Fabian P., Křenová Z., Slabý O.: HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite         prognostic significance in renal cell carcinoma. Diagnostic Pathology 2012; 7 (1): 58-65.       IF 1,850.  

Leichman J., Kořistková T., Zeman J., Pacík D.: Microstructural analysis of a urinary stone as evidence of experimentally observed processes of their formation. Urological Research 2012; 40 (6): 791-792. IF: 1.591. 

Čermák A., Pacík D., Vít V.: Současný pohled na léčbu malých nádorů ledvin. Urologické listy 2012; 10(3): 6-15. 

Čermák A., Pacík D.: Minimálně invazivní, ablační techniky při léčbě malých renálních tumorů. Urologické listy 2012; 10(3): 16-23. 

Čermák A., Pacík D., Vít V.: Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy. Urologické listy 2012; 10(3): 34-43. 

Varga G., Pacík D., Mechl M.: Kompletní duplikace měchýře a uretry jako organická příčina dysfunkce dolních močových cest. Urologické listy 2012; 10(3): 51-55. 

Pacík D.: Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty. Urologické listy 2012; 10(2): 11–14. 

Karmašová K.: Etiologie a diagnostika nádorů horních močových cest. Urologické listy 2012; 10(2): 24–25. 

Varga G.: Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové postupy. Urologické listy 2012; 10(2): 46–49. 

Karmašová K., Čermák A.: Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře. Urologické listy 2012; 10(2): 43–45. 

2011 

Čermák A., Pacík D.: Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukání sliznice – zlatý standard. Urologické listy 2011, 9 (1): 11-19. 

Pacík D., Vít V., Katolická J., Jarkovský J.: Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační           terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty – naše zkušenosti.Urologické listy 2011; 9 (1): 60-64. 

Geryk E., Kozel J., Štampach R., Pacík D., Dítě P., Kubíček P., Konečný M.: Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie 2011; 5 (3): 175-180. 

Vít V.: Možnosti primární prevence karcinomu prostaty – běžná klinická praxe, nereálná fikce nebo blízká budoucnost? Urologické listy 2011; 9 (2): 7-11. 

Geryk E., Pacík D., Horváth T., Konečný M.: Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře? Urologické listy 2011; 9 (2): 38-43. 

Vít V., Čermák A., Varga G., Balajková T.: Zpráva z konference AUA Annual Meeting          2011, Washington,D.C. USA. Urologické listy 2011; 9 (2):  68-74.  

Vít V., Pacík D.: Možnosti neinvazivní diagnostiky a monitorace karcinomů močového měchýře. Urologické listy 2011; 9 (3): 7-14. 

Varga G.: Možnosti a místo chirurgické léčby superficiálního karcinomu močového měchýře.                                                                                                  Urologické listy 2011; 9 (3): 16-21. 

Karmašová K., Vít V., Pacík D.: Intravezikální instalační terapie povrchového karcinomu močového měchýře. Urologické listy 2011; 9 (3): 22-26.  

Pacík D.: Management of large renal stones in the CROES percutaneous nephrolithotomy global study. Journal of Endourology, 2011; 25 (1): A141. 

Malý R., Gál R., Sas I., Ševčík P., Pacík D.: Užití trombelastografie při monitorování změn          koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících          operaci radikální prostatektomie. Anesteziologie-intenzivní medicína 2011; 6: 366. 

Vyhnánková V, Fedorko M, Král M, Študent V, Jamaspishvili M.: Možnosti predikce karcinomu prostaty pomocí PCA3. Urologickélisty 2011; 9(4): 43-48.   

Fedorko M.: Možnosti klinické aplikace kombinované léčby benigní hyperplazie prostaty.        Urologické listy 2011; 9(4): 49-53.  

Fedorko M.: Diagnostické možnosti časného zjištění nádorů ledvin, role nádorových markerů při stanovení dalšího postupu. Urologické listy 2011; 9(4): 7-11.  

Buchler T., Čermák A.:  Nádorové markery. In Obecná onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011: 63-69. 

2010 

Katolická J., Vít V., Bolčák K.: Kazuistika pacienta s metastázami do skeletu u  

 karcinomu prostaty. Farmakoterapie  2010, 2: 120-122. 

Geryk E., Dítě P., Pacík D., Kozel J., Štampach R.: Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007. Urologie pro praxi 2010; 5: 273-277.    

Čermák A., Marečková N., Pacík D.: Evaluation of an additive effect of an anesthetic suppository to injection anesthesia in transrectal ultrasoun-guided prostate biopsy.  
European Urology Supplements 2010; 9 (6): 654-655. IF: 2.139 

Čermák A., Marečková N., Karmašová K., Pacík D.: Antibiotic resistence changes in infection following transrectal ultrasound quided prostate biopsy – review of 5 year period. Eur Urol  Suppl 2010, 9 (2): 82. IF: 2.139 

Čermák A., Marečková N., Pacík D.: Infectious Complications of Prostate Biopsy: The Changes in Antibiotics resistance Patterns – the Review of 5 year period. Journal of Urology, Suppl 2010, 183 (4): 817.  

Pacík D., Slíva J.: Bezpečnost a účinnost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním           močovým měchýřem. Farmakoterapie 2010; 4: 377-378. 

Marečková N., Pacík D., Čermák A., Křen L., Pavlovský Z.: Post prostatectomy in-vitro 

biopsy findings in patients with a clinically significant cancer: How reliable are the 

results of Vienna nomogram biopsy? European Urology Supplements, 2010; 9: 655. 

Vít V., Pacík D., Čermák A., Pavlovský Z., Kroupová I., Šmardová J., Hrabálková R.,    Svitáková M., Dvořák K., Votava M.: Detekce ureteliálního karcinomu pomocí  

fluorescenční in situ hybridizace – vlastní zkušenosti. Vybrané otázky onkologie XIV., Galén 2010; 19-20. 

Vít V.: Nádorové markery u renálního karcinomu: pomoc při diagnostice, prognóze, léčbě a sledování. Urologické listy 2010; 2: 11–15. 

Čermák A.: Léčba lokoregionálního onemocnění karcinomu penisu. Urologické listy 2010; 4 (8): 5-16. 

Adedokun B.: Karcinom penisu v populaci nigeriských mužů. Urologické listy 2010; 4 (8): 22-24. 

Pacík D.: Význam inhibice RANK ligandu v léčbě kostních komplikací u pacientů 

s metastazujícím karcinomem prostaty. Urologické listy 2010; 4 (8): 58-61. 

Chamzin A., Pacík D.,Varga G., Hajný M.:The efficiency of urolithiasis treatment with          extracorporeal lithotrypsy in relation to the shock waves frequency.                       Bratislavské lekárské listy 2010; 12: 644-646.   

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji