Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro lékaře

Návody a protokoly 

Diagnostické a léčebné postupy probíhají na základě nejnovějších doporučení České urologické společnosti a Evropské urologické asociace. Ve všech případech je však nutné postupovat individuálně, s respektováním aktuálního stavu pacienta, přidružených onemocnění, očekávaného přínosu léčby a možných komplikacích a v neposlední řadě podle preference pacienta. 

Pracovní skupiny 

Týmová práce lékařů urologické kliniky zahrnuje i jejich další specializaci na odborně užší problematiku, což umožňuje poskytovat specializovanou a individualizovanou péči např. pro pacienty s nádory, neurogenními poruchami močení, litiázou či neplodností.  

Jak k nám odesílat pacienty 

Pacienti jsou odesláni k vyšetření na doporučení praktického lékaře či jiného specialisty. V naléhavých případech se můžou dostavit i bez doporučení.  

V případě nutnosti konzultovat léčebný postup u pacienta již urologicky léčeného jinde se obracejte na sekretariát Urologické kliniky (tel. 532 233 860, ). 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji