Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pokyny pro urologická pracoviště

IMPLANTACE UMĚLÉHO SVĚRAČE U MUŽŮ 

Informace pro lékaře  

 

Implantace arteficiálního svěrače AUS AMS 800 představuje zlatý standard léčby středně těžké až těžké močové inkontinence, vznikající zejména po operačních výkonech na prostatě (radikální prostatektomie, TURP, TVPE). Efekt této léčebné metody je dlouhodobý a vede ke zvýšení kvality života. Pooperační kontinence se pohybuje nad 80%.   

Pro správnou indikaci je nezbytné komplexní urologické vyšetření, včetně urodynamického a cystoskopického vyšetření. Úhrada AUS vyžaduje schvalovací proces revizní komisí jednotlivých ZP, kdy musejí být naplněny indikační kritéria. 

Indikační kritéria  

 • Inkontinence III. stupně trvající alespoň 6 měsíců a nereagující na konzervativní léčbu 

 • Motivovaný pacient, který pochopil princip deaktivace svěrače a prokázal na modelu, že je schopen svěrač ovládat 

 • Cystoskopické vyšetření s vyloučením neprůchodnosti uretry a jiné závažné nemoci dolních močových cest. Uretra volně průchodná pro 18F 

 • Urodynamické vyšetření k potvrzení stresové inkontinence a stabilního detruzoru   

 • Neurologické a psychiatrické vyšetření, která prokazují, že pacient je mentálně i motoricky schopen svěrač ovládat 

 • Kapacita močového měchýře alespoň 200 ml, prokázaná UD vyšetřením, Qmax alespoň 10 ml/s  

 • Sterilní moč,  

 • Vyloučena jiná patologie dolních močových cest (konkrementy, divertikly, maligní onemocnění, obstrukce; případná striktura uretry musí být předem vyřešena a stabilita stavu bez intervencí musí trvat alespoň 3 měsíce) 

 • Absence významného postmikčního rezidua  

 • Absence patologie horních močových cest (vyloučen vezikoureterální reflux a obstrukce horních močových cest) 

 • Vyloučeno jakékoliv zánětlivé nebo nádorové onemocnění chronické nebo akutní, oslabující imunitní systém nebo vyvolávající celkovou reakci organizmu 

 • U pacientů s karcinomem prostaty potvrzená remise  

 • Absence krevních poruch s krvácivými projevy 

 • Interní předoperační vyšetření uschopňující podstoupit výkon v narkóze   

 

Po splnění všech kritérií je možné objednávat pacienty ke zhodnocení a zařazení na čekací listinu Urologické kliniky FN Brno, tel.: 532 233 860, případně mailem:  

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji