Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Primář Oddělení urgentního příjmu MUDr. Martin Doleček, Ph.D.: Z hlediska vybavení a personálu jsme na špičce

Začátkem prosince 2018 jsme si připomněli 10 let existence Traumacentra FN Brno. Nejkomplexnější a nejvíce specializované centrum propojující špičkovou odbornost týmu lékařů a nelékařského zdravotnického personálu různých klinik a oddělení FN Brno zajišťuje péči na nejvyšší úrovni. Bližní informace o fungování Traumacentra FN Brno se dozvíte v následujícím rozhovoru od primáře Oddělení urgentního příjmu KARIM FN Brno a LF MU MUDr. Martina Dolečka, Ph.D. 

 

Co se se vznikem traumacentra v roce 2008 pro Fakultní nemocnici Brno změnilo nebo zlepšilo?

Tak hlavně došlo k nárůstu počtu pacientů, a to zejména těch, kteří z traumatologického hlediska potřebují tu nejnáročnější péči. Se vznikem traumacentra došlo k zásadnímu zvýšení rozsahu a kvality péče, kterou jsme schopni poraněnému pacientovi poskytnout. Máme k dispozici nejmodernější zobrazovací metody, moderní bedside laboratorní techniku a přístrojové vybavení, které se průběžně obnovuje. Ale hlavně máme k dispozici širokou škálu oborů, bez kterých se při komplexní péči o poraněného pacienta neobejdeme. Díky traumacentru ve FN Brno vznikla například i moderní spinální jednotka, která se stará o pacienty s poúrazovým postižením míchy. Traumacentrum není jen o zdravotnické části provozu a běžných situacích. Musíme být připraveni i na mimořádné události, což se neobejdeme bez našeho perfektně fungujícího Oddělení krizové připravenosti a dalších pracovníků a techniků HTS. Musíme mít samozřejmě nadstandardní vztahy a vazbu na Zdravotnickou záchrannou službu.

Oddělení urgentního příjmu 2

Je možné odhadnout, kolik pacientů jste v traumacentru za dobu jeho existence ošetřili?

Přes vysokoprahovou část Oddělení urgentního příjmu projde ročně kolem 2 000 pacientů. Z toho je zhruba 900 pacientů s nejrůznějšími závažnými poraněními. Z nich asi 300 je toho nejzávažnějšího druhu přímo ohrožujících život – polytrauma. Přes traumatologickou ambulanci dále projde ročně 10-12 tisíc pacientů s méně závažnými úrazy. Navíc musíme počítat s dalšími pacienty, kteří jsou přímo ošetřeni na dalších ambulancích s drobnými úrazy jako je ORL, oční, stomatochirurgie atd. Absolutní většina těchto pacientů se nadále opakovaně vrací na kontroly, extrakce fixačních materiálů, na rehabilitaci atd.

Lze říci, jakými změnami centrum za deset let prošlo?

Průběžně dochází k zavádění nových technologií a metod. Řada operačních postupů byla v rámci ČR použita poprvé u nás. Troufnu si říct, že stran vybavení traumacentra a kvality ošetřujícího personálu jsme na špičce. Dále průběžně dochází k rekonstrukci stávajících prostor. V prosinci 2018 skončila velmi nákladná rekonstrukce centrálních operačních sálů, která probíhala za plného provozu. Dovedete si jistě představit, jak to pro personál bylo zatěžující, a přesto to skvěle zvládli.

Oddělení urgentního příjmu

S jakými poraněními záchranáři pacienty do traumacentra nejčastěji přivážejí?

Nejčastěji se jedná o různá končetinová poranění. Pokud se jedná o sdružené poranění nebo přímo polytrauma (život ohrožující stav), tak končetiny jsou poraněné v 70-80 % případů. Dále následuje poranění hlavy, včetně závažných kraniotraumat. Méně často se jedná o poranění hrudníku a břicha, pánve a nejméně často jde o těžké poranění páteře s neurologickým postižením.

Jaké kliniky se na chodu traumacentra dominantně podílejí? Kolik lůžek má traumacentrum k dispozici?

Nosnou klinikou je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, jejíž součástí je i Oddělení urgentního příjmu, přes které se do nemocnice dostávají pacienti v nejzávažnějším stavu, Klinika úrazové chirurgie a Klinika radiologie a nukleární medicíny. Další kliniky jsou neméně důležité. Není snad klinika, kterou bychom někdy nevyužili při zajištění péče o poraněného pacienta. Nejčastěji se u nás využijí konziliáři z neurologie, neurochirurgie, ORL a stomatochirurgie. Dále využíváme konziliáře z očního, chirurgie, gynekologie, urologie, ortopedie a plastické či popáleninové chirurgie. Využíváme ale také interní obory, jelikož příčinou úrazu může být nějaké interní onemocnění, jako například infarkt myokardu atd. Neobjedeme se samozřejmě bez centrálních operačních sálů, laboratorních oborů a transfuzního oddělení nebo velmi kvalitní rehabilitační péče. Jinými slovy, na chodu traumacentra se podílejí všechny kliniky a oddělení FN Brno. Hlavní lůžkový fond je na Klinice úrazové chirurgie, kde je 75 standardních lůžek a 11 JIP lůžek. Další lůžka (118) včetně těch intenzivních (24) se využívají i na dalších chirurgických klinikách. Nejvyšší typ intenzivní a resuscitační péče je poskytován na minimálně 5 vyčleněných lůžkách z 24lůžkového fondu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji