Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ortopedická klinika

Nádory páteře primární a metastázy - operační léčení: Ortopedická klinika
přednosta:doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., e-mail

Ortopedická klinika se od svého vzniku  věnuje operačnímu léčení nádorů páteře ve všech etážích. Podle věku, stavu pacienta a rozsahu postižení indikujeme přední, zadní nebo kombinované výkony. Indikací operačního léčení jsou především přítomný nebo hrozící nervový deficit, přítomná či hrozící patologická zlomenina obratle. Při rychlém nástupu nervového nálezu (vzniku těžké parézy nebo plegie) je operace nutná do 24 hodin od vzniku těžkého postižení. Jen při dodržení tohoto časového intervalu je naděje na zlepšení nervového nálezu. Při pomalém rozvoji nervových příznaků pacienty operujeme po podrobném došetření. Při předních výkonech po uvolnění nervových struktur nahrazujeme těla obratle kostními štěpy,  speciálními náhradami těl obratlů (mezitělovými klecemi) nebo kostním cementem. Ze zadního přistupu po uvolnění nervových struktur připojujeme zadní instrumentaci se spondylodézou. Pokud není možné radikální operační léčení indikujeme perkutánní vertebroplastiky - aplikace cementu speciální jehlou do obratlového těla  pod kontrolou zesilovače rtg obrazu nebo CT za účelem konzolidace vnitřní struktury a tím úlevy od bolesti, (výkon v lokální anestezii a analgosedaci), perkutánní kyfoplastiky - korekce klínové deformity obratle, vytvoření dutiny a její vyplnění kostním cementem. Další léčení pokračuje na onkologických pracovištích.

Konzultace - elektronický formulář naleznete zde: >>> nebo telefonicky.
 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji