Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Gynekologicko-porodnická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

E-mail: , tel. 532233843

 

Diagnostika gynekologických prekanceróz a dispenzarizace pacientek po skončení komplexní onkologické léčby (COP). Komplexní diagnostika malignit gynekologických orgánů (ve spolupráci s RDK).

Celé spektrum radikální gynekologické operativy (klasické laparotomické operace, laparoskopické výkony, včetně fertilitu zachovávajících operací), adjuvantní i neoadjuvantní chemoterapie, paliativní hormonoterapie, léčba symptomatická, senologický program včetně pravidelných jednání multidisciplinární komise pro nádory prsu (komplexní péče v diagnostice, léčbě a dispenzarizace karcinomu prsu s výjimkou radioterapie). Od roku 2002 držitelem akreditace postgraduálního onkogynekologického centra v ČR.

Specializovaná péče o gravidní pacientky s nádorovým onemocněním. Je využíváno specializované laboratorní zázemí, akreditované mamografické pracoviště, ambulantní stacionář pro aplikaci protinádorové léčby. Program profylaxe a léčby infertility u onkologických pacientů. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji