Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Onkologie

Vážení,

rád bych Vás jako náměstek pro onkologii Fakultní nemocnice Brno oslovil prostřednictvím těchto webových stránek. Informace zde jsou určeny jak pro nemocné, tak pro lékaře případně i pro další zájemce o informace v této oblasti. Onkologie je typická mezioborová disciplína. Jsem přesvědčen, že ideální místo, kde pěstovat onkologii je velká, špičková, mezioborová nemocnice. Nádorová onemocnění jsou totiž velmi úzce spjata s různými základními obory medicíny a nelze je od těchto oborů zcela oddělit. Na druhou stranu, onkologie má svá specifika a vyžaduje svůj zvláštní přístup. Například gynekologické nádory jistě bude ideálně diagnostikovat gynekolog a léčit, eventuelně operovat gynekolog, ovšem ve spolupráci s chirurgy, onkology, případně odborníky dalších specializací. Podle této filozofie jsme koncipovali onkologickou péči ve Fakultní nemocnice Brno. Základními organizačními jednotkami nemocnice jsou sice kliniky a oddělení, ale je zde již specializovaná funkce náměstka pro onkologickou péči, který koordinuje onkologické aktivity v nemocnici, a jsou zde také tzv. indikační komise a mezioborové pracovní skupiny. Indikační komise řeší konkrétní nemocné, rozhodují o optimálním diagnosticko-terapeutickém postupu, kdežto mezioborové pracovní skupiny spíše řeší koncepční otázky rozvoje jednotlivých oblastí onkologie. Takto se dá ideálně využít potenciál velké fakultní nemocnice s těsnou blízkostí Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a výzkumných infrastruktur Masarykovy univerzity. Jednotlivé indikační komise a mezioborové pracovní skupiny jsou dále vypsány na tomto webu. FN Brno má statut tzv. Komplexního onkologického centra. Některá pracoviště nemocnice jsou zaměřena dominantně na onkologickou problematiku-jako například Interní hematologická a onkologická klinika a Klinika dětské onkologie. Na jiných pracovištích je onkologie důležitou a nedílnou součástí. Výhodou velké nemocnice je také dostupnost dalších provozů, které jsou nezbytné pro fungování široce koncipované onkologické péče, jako je například rozsáhlé laboratorní zázemí a transfuzní oddělení. Ve FN Brno také probíhá na některých pracovištích špičkový výzkum, což dává nemocným možnost být léčeni podle nejnovějších postupů.

Vážení, věříme, že onkologické služby, které Vám nabízíme, Vás plně uspokojí, budou splňovat nejvyšší standardy a budete s naší prací spokojeni.

 

S pozdravem

 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno

přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU

děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

 

Komise a meziooborové pracovní skupiny

  • Transplantační komise - prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
  • Indikační komise dětské onkologie ve FN Brno - prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
  • Indikační komise onkogynekologická - prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
  • Indikační komise pro nádory hlavy a krku ve FN Brno - doc. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
  • Indikační komise pro tumory prsu ve FN Brno – MUDr. Dagmar Brančíková
  • Indikační komise pro urologické malignity - prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
  • Mezioborová pracovní skupina molekulární onkologie - prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  • Mezioborová pracovní skupina pro nádory gastrointestinálního traktu - MUDr. Lenka Ostřížková
  • Mezioborová pracovní skupina pro diagnostiku a léčbu oportunních infekcí u onkologických pacientů při FN Brno – doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
  • Mezioborová pracovní skupina pro onemocnění plic a pohrudnice - prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji