Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie

Primářka:

MUDr. Stefania Dvořáčková Fasouli

532 234 374

Vedoucí klinický psycholog:

Mgr. Milan Pilát

532 234 575

Sekretariát:

Marie Lavická

532 234 812

 

 

S ohledem na aktuální nedostatek personálu dětské psychiatrické ambulance až do odvolání pozastavila příjem nových pacientů z důvodu zajištění nezbytného konziliárního provozu.

Kontakt:

FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 22a, 613 00 Brno (budova R, 3. patro)

Objednávání pacientů: 532 234 574

 

Historie

Oddělení bylo zřízeno v roce 1958. Zásadní podíl na jeho vzniku měl prim. MUDr. Vratislav Vrzal, CSc., který oddělení vedl až do roku 1989. Po roce 1989 došlo k postupně k několikerému střídání na postu vedoucího oddělení. Za vedení MUDr. Taťjany Horké (2002 – 2004) byla vybudována výtvarná dílna, která dnes funguje jako arteterapeutické pracoviště pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Z iniciativy pracovníku oddělení se v roce 2004 podařilo obnovit nemocniční kapli.

 

Odborný profil

Pracoviště poskytuje konziliární psychologickou a psychiatrickou péči prakticky pro všechna oddělení a kliniky Dětské nemocnice (pacienti s psychosomatickou problematikou, po prodělaných úrazech, operacích, neurotickými příznaky, vývojovými vadami, podezřením na ohrožení prostředím ad.)

Ve svém ambulantní části se činnost oddělení zaměřuje na pacienty indikované k péči pediatry či na žádost rodičů.

Oddělení je v úzkém pracovním kontaktu s institucemi a zařízeními, které poskytující navazující terapeutickou či sociální péči (psychiatrické nemocnice, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra, OSPOD ad.).

 

K nejčastěji řešením tématům patří:

 • psychosomatická onemocnění dětského věku

 • neurotické poruchy a reakce na závažný stres

 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)

 • neurovývojové, pervazivní vývojové poruchy (MR, PAS)

 • poruchy chování, hyperaktivita

 • emoční poruchy (úzkostné poruchy, depresivní stavy, OCD)

 • poruchy vyměšování (enuréza, enkopréza)

 • disharmonický vývoj osobnosti

 • psychosociální problematika u chronicky nemocných pacientů

 

Služby jsou poskytovány primárně dětským a dospívajícím pacientům (od 3 do 18 let), v indikovaných případech jejich rodinným příslušníkům.

 

Psychiatrická, klinicko-psychologická a psychoterapeutická péče:

 • psychiatrické vyšetření s možností převzetí do ambulantní péče

 • psychologické vyšetření

 • psychoterapie a klinické poradenství (rodinná terapie, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, rodičovské skupiny)

 • arteterapie

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji