Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika dětské otorhinolaryngologie

Vážení rodiče a pacienti,

prosíme, věnujte pozornost oddílu „Informace pro rodiče a pacienty“. Naleznete zde rady, jak poskytnout první pomoc v domácím prostředí u nejčastějších akutních ORL onemocnění.

 

 

Přednosta:

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

532 234 440

Primář:

MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.

532 234 440

Zástupce přednosty kliniky pro školství:

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 532 234 440

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum:

MUDr. Klára Perce, Ph.D. 532 234 440

Vrchní sestra:

Hana Brhelová

532 234 448

Sekretariát:

Jana Puklová

532 234 440


Objednávání dítěte k operačnímu zákroku adenotomie (odstranění nosní mandle)

Objednávání dítěte k operačnímu zákroku adenotomie (odstranění nosní mandle) na oddělení Jednodenní chirurgie KDORL je nyní z důvodu naplnění kapacit do konce kalendářního roku 2024 dočasně pozastaveno.

Informace o spuštění objednávání na oddělení Jednodenní chirurgie pro rok 2025 bude oznámena cestou webových stránek Kliniky dětské ORL, FN Brno.

K objednání se osobně dostavte na ORL ambulanci každý pracovní den mezi 8.-12. hod. s doporučením k tomuto zákroku od ORL lékaře. Interval mezi vyšetřením nosní mandle a datem operace nesmí být starší než 6 měsíců. V případě uplynutí této doby je nutné kontrolní vyšetření ORL lékařem, zda indikace (důvody) k tomuto operačnímu zákroku trvají.


 

Důležitá telefonní čísla

  • 532 234 443 – objednávání pacientů v době 7:00 - 8:00 a dále 14:00 - 15:00

  • 532 234 454 – oddělení 20

  • 532 234 450 – oddělení 18 (jednodenní chirurgie)

 

Ošetřování pacientů na ambulanci KDORL

V pracovních dnech (po-pá) v čase 7:00 - 15:30 je možno na ambulancích KDORL FN Brno ošetřit pouze pacienty s akutními potížemi, nebo pacienty objednané k vyšetření personálem KDORL. Neobjednaní neakutní pacienti nebudou ošetřeni.

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ JE NUTNO ABSOLVOVAT VE SPÁDOVÉ ORL AMBULANCI V MÍSTĚ BYDLIŠTE, POKUD VE ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK.

V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO ZHORŠENÍ STAVU V DOBĚ POHOTOVOSTI JE MOŽNÁ KONTROLA U NÁS KDYKOLI.

 

Objednávání k hospitalizaci, k plánovaným operačním výkonům

Vážení rodiče,

na základě doporučení odborného ORL lékaře k určitým typům operačních  zákroků (např. odstranění nosní mandle, zavedení tlak vyrovnávajících trubiček) se dostavte osobně v pracovní dny 08:00 - 12:00 s písemným doporučením na ambulanci naší kliniky k domluvení termínu zákroku.

Při nahlašování na centrální evidenci uveďte, že jdete objednat dítě k zákroku.

U ostatních indikací je nutné posouzení stavu dítěte lékařem na ambulanci kliniky a objednání termínu hospitalizace zajistit v dopoledních hodinách.

 

O klinice

Dětská ORL má v Brně i v České republice svým výjimečným zaměřením na dětské pacienty specifické postavení. Dětská ORL klinika FN Brno poskytuje základní ORL péči pro dětské pacienty z Brna a blízkého okolí. Dále poskytuje specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty celé Moravy. V současné době se profiluje hlavně v oblasti patologie středouší, v endonazální chirurgii, poskytuje komplexní péči dětem s poruchami sluchu, hlasu, řeči a poruchami rovnováhy. Součástí kliniky je Centrum kochleární implantace.

 

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

přednosta Kliniky dětské ORL

 

 


Ambulantní doba:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE (ORL amb. 1, ORL amb. 2)
Pavilon G, 1 NP
Tel: 532 234 443

Vedoucí lékařka: MUDr. Alice Fryčková

Pondělí – pátek
7:00 - 15:30 všeobecná ORL ambulance
15:30 - 7:00 pohotovost (akutní případy)
Soboty, neděle, státní svátky: nepřetržitý provoz pro akutní případy

PŘÍJMOVÁ ORL AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

FONIATRIE
MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.
Pondělí – pátek 7:00 - 15:00 (Foniatrická ambulance)
Tel. 532 234 441

VESTIBULOLOGIE a FONIATRIE
MUDr. Vít Kruntorád
Pondělí 7:00 - 15:30 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


PORADNA PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
MUDr. Alice Fryčková
Pondělí 13:00 - 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


SPÁNKOVÁ PORADNA
MUDr. Gabriela Forstová
Úterý 13:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


RINOLOGICKÁ PORADNA
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Středa 12:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


OTOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Josef Machač
Čtvrtek 8:00 - 11:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Středa 9:00 - 12:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


DYSFAGIOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Úterý 8:00 - 13:00 (ORL amb. 3)
Tel. pro objednání: 532 234 220, 532 234 442


ROZŠTĚPOVÁ ORL PORADNA
MUDr.Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Čtvrtek 11:00 - 14:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


BIOSTIMULAČNÍ LASER
Pondělí až pátek 13:00 – 14:00 (příjmová ORL amb.)
Objednání na tel. 532 234 443


KLINICKÁ LOGOPEDIE
Pavilon A, 1.NP

Mgr. Denisa Bezděková
Pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.
Tel. 532 234 220

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji