Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ústav lékařské genetiky a genomiky


Vedení pracoviště

Primářka:

Doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

532 234 962

 

Kontakt:

Ambulance ÚLGG:

532 234 489/490

 

 

Sekretariát:

Bc. Kateřina Kolesová

532 234 298

 

Lékaři

MUDr. Rastislav Beharka

532 234 236

MUDr. Klára Drábová, Ph.D. 532 234 712
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. 532 234 489
MUDr. Zdeněk Kalina, CSc. 532 234 711
MUDr. Šárka Prášilová 532 234 710
MUDr. Jana Šoukalová 532 234 249
MUDr. Alena Štinčíková 532 234 712

 


Ústav lékařské genetiky a genomiky Fakultní nemocnice Brno je komplexní genetické pracoviště, které patří k největším pracovištím svého druhu v České republice.

Provádí genetické konzultace a zajišťuje vysoce specializovaná laboratorní vyšetření (cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická). Věnuje se diagnostice dospělých i dětí a žen v období těhotenství a zaměřuje se na prevenci dědičných vzácných onemocnění (např. vrozené a získané chromosomové aberace, vrozené vývojové vady a monogenně podmíněná onemocnění).

Z onkologických onemocnění se specializuje především na genetické poradenství v rodinách s podezřením na dědičná nádorová onemocnění. Provádí i testy na určení otcovství a příbuznosti. 

Část zdravotnická sestává z Ústavu lékařské genetiky a genomiky (část ambulantní). Část laboratorní je v rámci FN Brno organizačně začleněna pod Centrum molekulární biologie a genetiky (CMBG FN Brno) a tvoří ji:

 

  • Sekce cytogenomiky – Pracovní skupina klinické cytogenomiky (dříve cytogenetické laboratoře OLG)

    • Laboratoř klinické cytogenetiky

    • Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky

Vedoucí:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

532234745

  • Sekce screeningu genetických onemocnění (dříve Laboratoř molekulární diagnostiky OLG)

Vedoucí:

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

532234715

532234718

Vedoucí laborantka:

Bc. Renata Spěšná

532234572

532234716

Laboratoře ÚLGG FN Brno jsou akreditovany ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete zde


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji