Menu
Česky English
532 23 1111

Ústav lékařské genetiky a genomiky


Vedení pracoviště

Přednosta: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 532 234 622

Primář:

MUDr. Jana Šoukalová

532 234 249

 

Kontakt:

Ambulance ÚLGG:

532 234 490

 

 

Sekretariát:

Bc. Kateřina Kolesová

532 234 298

 

Lékaři

MUDr. Rastislav Beharka

532 234 236

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. 532 234 719
MUDr. Tomáš Gyönyör 532 234 712
MUDr. Zdeněk Kalina, CSc. 532 234 711
MUDr. Jana Šoukalová 532 234 249
MUDr. Alena Takácsová 532 234 710
MUDr. Jakub Trizuljak 532 233 875
MUDr. Mgr. Eva Šustrová 532 234 068
MUDr. Tereza Svatoňová 532 234 068

 

Ústav lékařské genetiky a genomiky Fakultní nemocnice Brno je komplexní genetické pracoviště, které provádí genetické konzultace a věnuje se diagnostice dospělých i dětí a žen v období těhotenství. Dále se zaměřuje na prevenci dědičných vzácných onemocnění (např. vrozené a získané chromosomové aberace, vrozené vývojové vady a monogenně podmíněná onemocnění). 

Z onkologických onemocnění se specializuje především na genetické poradenství v rodinách s podezřením na dědičná nádorová onemocnění. 

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji