Menu
Česky English
532 23 1111

Dětské kožní oddělení PeK


 

 

Ordinář:

MUDr. Blanka Pinková, Ph.D.

532 234 538

Vrchní sestra:

Bc. Dana Vítková

532 234 461

 

 

Objednání na odborné vyšetření je možné na tel. 532 234 533 v pracovní dny mezi 7,00-8,00 hod.

Ambulance: 532 234 536, 532 234 538

 

Dětské kožní oddělení (DKO) Pediatrické kliniky FN Brno poskytuje léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětské dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 19. roku života.

DKO je druhé nejstarší oddělení svého druhu v Evropě a jediné specializované lůžkové zařízení v České republice. Působí nadregionálně a poskytuje vysoce specializovanou péči a superkonziliární služby v oboru. Ambulantní a lůžková část pracoviště společně s laboratoří funkčních testů, fototerapií a sálem korektivní dermatologie tvoří organizačně funkční celek, který se účastní diagnostických i terapeutických procesů a dalšího sledování pacientů.

Historicky je DKO zaměřeno na vzácná kožní onemocnění, o pacienty pečuje mezioborový tým specialistů. Většina vrozených, dědičných vad kůže je diagnostikována na  molekulární úrovni. Kromě chronických dermatóz, autoimunitních onemocnění, virových a bakteriálních exantémů se pracoviště zaměřuje také na diagnostiku kožních onemocnění u novorozenců a na venerologické choroby.

V roce 1999 Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP stanovil DKO Centrem dětské dermatologie.

V roce 2001 bylo na pracovišti založeno EB Centrum (www.ebcentrum.cz), v roce 2004 DebRA ČR (www.debra-cz.org), které soustředí pacienty (děti a dospělé) s Epidermolysis bullosa congenita (EB) z celé České republiky. EB Centrum je člen mezinárodní sítě expertů EB Clinet (www.ebclinet.org).

Od roku 2016 je DKO členem mezinárodní referenční sítě pro vzácná kožní onemocnění – European Reference Networks-Skin. https://ern-skin.eu

 logo ERN-SKIN

Naše nadace

Konto darů pro oddělení - Komerční banka, č. ú. 6996130207/0100.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji