Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Hodnocení nutričního stavu

K významným ukazatelům zdravotního stavu jedince patří nutriční zhodnocení (výživový stav) podávající informace potřebné pro rozpoznání problému souvisejících s výživou.

Základním diagnostickým předpokladem je pečlivá a detailně odebraná nutriční anamnéza, která je doplněna různými klinickýmilaboratorními parametry.

1. Nutriční anamnéza

Cíleně zjišťujeme dlouhodobé stravovací návyky, jejich změny, hodnotíme dynamiku vývoje tělesné hmotnosti za určitý časový úsek. V nutriční anamnéze se zaměřujeme na otázky sledující stravovací zvyklosti a denní příjem stravy, frekvenci konzumace vybraných potravinových skupin, potravinové alergie, apetit, dyspeptické a jiné potíže související s příjmem stravy, příjem tekutin, druh a trvání onemocnění, rozsah fyzické aktivity. Nedílnou součástí komplexního šetření je také hodnocení denního příjmu živin. Zkrátka věnujeme pozornost ukazatelům, které mohou být významně ovlivňujícími výživový stav pacienta. 

2. Klinické, antropometrické vyšetření

Předpokladem správného hodnocení antropometrických údajů je přesné měření tělesné výšky a hmotnosti (bez přítomnosti otoků, ascitu) na kalibrovaných přístrojích. Údaje jsou pak základními hodnotami pro určení BMI (Body Mass Index, Index tělesné hmotnosti).

Z doprovodných měření může jít o doplnění antropometrickými hodnotami paže – obvod paže a kožní řasa, které jsou ukazateli tukových rezerv celého organismu. U dalších pak obvod pasu a boků, obvod lýtka.

Funkční vyšetření svalové síly je doplňujícím vyšetřením při vybraných diagnózách přístrojem, dynamometrem. Hodnotí maximální sílu stisku ruky (hand grip) a poukazuje na riziko, případně diagnózu malnutrice u pacienta.

Provádíme také bioelektrickou impedanční analýzu tělesného složení přístrojem Inbody 230.

3. Laboratorní vyšetření

Sledování laboratorních hodnot vypovídajících nutričních ukazatelův krvi a moči je důležitým informačním parametrem pro celkové hodnocení změn metabolismu, výživy, stavu onemocnění. Jejich výsledky se hodnotí a interpretují současně s ostatními ukazateli nutričního stavu.    

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji