Menu
Česky English
532 23 1111

Nutriční ambulance

Nutriční ambulance se specializuje na nutriční podporu podávanou v domácím prostředí v rámci prevence rozvoje malnutrice. Je zajišťována lékaři – nutricionisty.

Jde o zajištění kontinuální nutriční péče v rámci ukončení hospitalizace (na základě konziliární činnosti), kdy pacient bude nově nutriční podporu potřebovat nebo který je již z minulosti v nutriční ambulanci dispenzarizován.

Jedná se především o případy, které nelze řešit dietoterapií, ale které vyžadují zavedení enterální výživy. U případů s nedostatečnou funkcí trávicího traktu, intestinálním selháním nebo kontraindikací podávání enterální výživy je aplikována výživa parenterální. Podmínkou pro preskripci enterální výživy je nedostatečný příjem stravy a zvýšené riziko komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou nepokrývající nutriční nároky pacienta. Předepisována je především u diagnóz s vysokou prevalencí nutričního rizika, zejména u onkologických, neurologických, polymorbidních interních a geriatrických pacientů, u pacientů s metabolickými onemocněními, pacientů v indikované předoperační přípravě nebo po komplikovaných chirurgických výkonech.   

Nutriční podpora je sestavena podle individuálních potřeb pacienta, je pravidelně monitorována a jejím cílem je udržení nebo nejlépe zlepšení nutričního a funkčního stavu a zlepšení kvality života pacienta. K optimálnímu efektu je nutné provázání s adekvátní rehabilitací a pohybovou aktivitou.

Vhodná intervence může být prováděna ve spolupráci s nutričním terapeutem, který vyšetření nutričního stavu doplní o informace stran nutriční bilance, individualizovanou edukaci dietoterapie, případně doporučení sippingu. Komplexní povahu nutriční péče doplňuje  v ambulanci zdravotní sestra zaměřující se na ošetřovatelské aspekty (zajišťování  a logistika aplikačních pomůcek, ošetřovatelská péče).

 

Objednávání:

Kontakt: +420 532 232 063

  • Objednání se provádí v pracovní dny mezi 13:00 – 15:00 hod.
  • Odběry: v pracovní dny 6:30 – 8:00 hod.

Na stejném telefonním čísle provedete i přeobjednání, eventuálně zrušení návštěvy v nutriční ambulanci. Náhradní termín Vám bude poskytnut dle volné kapacity poradny.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji