Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Nutriční poradna

Nutriční poradna ve FN Brno (Bohunice) byla založena v roce 2000 a od té doby prošla řadou proměn, které vedly k rozšíření činností ve prospěch klientů/pacientů. Kromě nutričního poradenství, které poskytují samostatně nutriční terapeuti, je nutriční poradna i ambulancí lékařů nutricionistů, kteří zde pravidelně ordinují.

 

FN Brno - Bohunice

 

Poradna

Nutriční vyšetření

Nuriční terapeut

Ambulance

Lékař + nutriční terapeut

Pondělí

7:00 - 9:00

9:00 – 14:00

Úterý

8:00 – 14:00

 

Středa

8:00 – 14:00

 

Čtvrtek

7:00 - 9:00

9:00 – 14:00

Pátek

8:00 – 14:00

 

 

 

Systém objednávání:

FN Brno – Bohunice

 • Objednání se provádí na telefonním čísle 532 233 997 v pracovní dny mezi 8:00 – 14:00 hod.
 • Na stejném čísle provedete i přeobjednání eventuálně rušení návštěvy Nutriční poradny. Včasným zrušením objednaného termínu projevíte ohleduplnost k jiným pacientům, neboť jinak zůstane termín zbytečně zablokován.
 • Objednání do nutriční poradny a ambulance provádíme na základě doporučení lékaře.

 

FN Brno – Dětská nemocnice

 • Objednání se provádí na základě doporučení lékařů na telefonním čísle 532 234 961 v pracovní dny mezi 13:00 – 15:00 hod.

 

Komunikace je možná i prostřednictvím adresy: .

 

Nutriční poradenství a s ním spojené úkony poskytované na základě indikace lékaře nutričními terapeuty jsou zdarma, hrazené zdravotními pojišťovnami. Bez indikace lékaře hradí samoplátci výkony sami, dle daného ceníku.

Z každé návštěvy klienta/pacienta je vyhotoven záznam, který obsahuje nejen soubor informací potřebných k bližší analýze nutričního stavu pacienta, jeho stravovacích zvyklostí, individuálních nutričních potřeb, potravinových alergií, obtíží ovlivňujících výživu, ale také zhodnocení nutričního stavu a  doporučení o vhodném stravování nebo dietě.

Velmi motivující je stanovení cílů pro dlouhodobé i krátkodobé změny v doporučeném nutričním (dietoterapeutickém) režimu. Pacienti mají možnost kontrolní návštěvy, kdy je provedeno kontrolní vyšetření spolu s porovnáním výsledků oproti minulé návštěvě. Na základě získaných informací je zhodnocen efekt první edukace, provedena reedukace, upozornění na nedostatky a rezervy ve způsobu stravování, motivace pacienta k fixaci pozitivních změn.

 

Odborné výkony poskytované nutričními terapeuty:

 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu
 • Sestavení nutričního plánu
 • Edukace
 • Propočet jídelních lístků, zhodnocení a nutriční bilance
 • Sestavení individuálního jídelního lístku na týden
 • Rozpis komplikovaných diet
 • Reedukace

Vybavení Nutriční poradny (pracoviště Bohunice) přístroji a pomůckami:

 • In Body 230 – pro změření tělesného složení – množství tuků, vody a svalů v těle
 • Dynamometr – pro změření síly stisku ruky
 • Kaliper – pro antropometrické měření kožních řas
 • Krejčovský metr – pro měření obvodu paže, pasu, boků, lýtka k antropometrickému zhodnocení výživového stavu
 • Enterální pumpy pro domácí enterální výživu

 

Nutriční ambulance lékařů

Lékaři nutricionisté ve specializované ambulanci řeší především nutriční stavy pacientů, kteří nemohou nebo nesmějí přijímat běžnou stravu ústy, nebo jejichž výživa je vzhledem zdravotnímu stavu dlouhodobě nedostatečná a nepokrývá celkovou nutriční potřebu. Na základě vyšetření, laboratorních výsledků a stavu pacienta předepisují do domácího prostředí enterální nebo parenterální výživu, sledují nutriční stav, rozhodují o postupech léčby souvisejících s výživou atp..

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji