Menu
Česky English
532 23 1111

Nutriční poradna

Nutriční poradenství pod vedením nutričního terapeuta je možné zahájit na základě indikace lékaře. V tomhle případě jsou návštěvy pacienta plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Bez indikace lékaře hradí samoplátci výkony sami, viz Placené služby.

Samotné vyšetření se zaměřuje na analýzu nutričního stavu pacienta, jeho stravovacích zvyklostí a individuálních nutričních potřeb s následným doporučením vhodného stravovacího režimu nebo sestavením nutričního plánu. 

Pacienti mají možnost kontrolní návštěvy, kdy je zhodnocena efektivita doporučení dietoterapeutického režimu, reedukace nedostatků nebo rezerv v nastaveném režimu

Cílená, odborně vedená edukace ve spolupráci s pacientem přináší výsledky nejen v podobě zlepšení zdravotního stavu pacienta, ale i zpomalení progrese onemocnění a zlepšení kvality života.

Z každé návštěvy v Nutriční poradně je vyhotoven elektronický zápis.

Nutriční poradna se primárně zaměřuje na léčebnou výživu dospělých při těchto onemocněních:

 • podvýživa
 • onemocnění gastrointestinálního (trávícího) traktu
 • potravinové alergie a intolerance (např. histaminová intoleranci, laktózová intolerance, celiakie)
 • diabetes mellitus a jiná metabolická onemocnění
 • onemocnění ledvin
 • kardiovaskulární onemocnění

 

Objednávání:

Kontakt: +420 532 233 997

 • Objednání se provádí v pracovní dny mezi 8:00 – 14:00 hod.

 

 

Nutriční poradna

Nutriční terapeut

Pondělí

8:00 – 14:00

Úterý

8:00 – 14:00

Středa

8:00 – 14:00

Čtvrtek

8:00 – 14:00

Pátek

8:00 – 14:00

 

Systém objednávání: 

 • Objednávání se provádí na základě vystavené žádanky lékařem na telefonním čísle 532 233 997
 • Na stejném telefonním čísle provedete i přeobjednání, eventuálně zrušení návštěvy v Nutriční poradně. Náhradní termín Vám bude poskytnut dle volné kapacity poradny.
 • Včasným zrušením objednaného termínu projevíte ohleduplnost k jiným pacientům, neboť jinak zůstane termín zbytečně zablokován.
 • Nutriční poradenství je na základě žádanky od lékaře hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dle této žádanky je provedeno vstupní nutriční vyšetření a následně dvě kontroly dle potřeby. Bez žádanky od lékaře si vyšetření hradí samoplátci sami, dle daného ceníku.

Čekárna 

  

        Nutriční ambulance

 

 

 

 

Komunikace je možná i prostřednictvím adresy:

 

Přehled nasmlouvaných odborných výkonů nutričním terapeutem

 

 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu

Probíhá na základě odběru osobní a nutriční anamnézy se zapracováním antropometrického měření a s korekcí laboratorních ukazatelů. Vše ve vazbě na plánovanou léčbu, s úpravou na další rizikové faktory ovlivňující nutriční stav (pooperační stav, riziko vzniku dekubitů..)

 • Sestavení nutričního plánu pacienta

Plán individuálních nutričních opatření ve vazbě na aktuální stav a diagnózu pacienta vycházejících z nastavení nutriční potřeby.

 • Edukace

Edukace zahrnuje konzultaci o vhodnosti konkrétních potravin včetně technologie přípravy pokrmů, při zjištěném riziku onemocnění. Každý pacient obdrží doporučení. Součástí edukačního materiálu je u vybraných diet přiložen návrh vhodného jídelníčku pro dané nutriční omezení.

 • Reedukace

Součást kontrolních návštěv, navazujících na edukaci. Identifikuje a reaguje na zjištěné chyby a opakující se nedostatky ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných stravováním. Nevědomé dietní chyby mohou být přítomny i u pacientů/ klientů v dlouhodobém stravovacím režimu. Jejich odhalení napomáhá k úspěšnosti léčby.

 • Propočet nutriční bilance

Bilance nutričního příjmu z kompletního denního stravování všech forem výživy (strava, EV, kombinace). Prováděn na základě objektivizace příjmu a složení stravy dle záznamu – viz. Záznam stravy, často slouží jako podklad k předpisu enterální výživy lékařům-nutricionistům.

 • Indikace sippingu

Na základě stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou pacienta a jeho reálným příjmem živin lze při deficitním příjmu indikovat přípravky vhodné převážně k popíjení (možno i v krémové verzi), perorální nutriční suplementa.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji