Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Struktura oddělení

Oddělení léčebné výživy

Oddělení léčebné výživy (OLV) je pracovištěm zabezpečujícím nutriční péči napříč celým zdravotnickým zařízením FN Brno, pacientům hospitalizovaným, i ambulantním.

Nutriční péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky s odbornou klinickou a dietoterapeutickou připraveností v oblasti nutriční péče - nutričními terapeuty s vysokoškolským, vyšším odborným nebo středním vzděláním nebo specializovanou způsobilostí v oboru.

OLV je výukovým pracovištěm pro studenty Bc. i Mgr. studia LF MU oboru nutriční terapeut a nutriční specialista, oboru nutriční asistent SZŠ a oboru diplomovaný nutriční terapeut VOŠ. OLV je akreditovaným pracovištěm pro praktickou výuku certifikovaných kurzů a specializačního studia NCO NZO.

OLV je členěno na 4 úseky, které ve vzájemné součinnosti zajišťují provozní, odborné a kontrolní činnosti v oblasti výživy.

 

Vedoucí OLV: Mgr. Kateřina Ondrušová, MBA                 

Telefon: +420 532 233 492     

e-mail:

 

Úsek klinické a ambulantní péče

Realizuje specializovanou nutriční péči na lůžkových odděleních na základě identifikace nutričně rizikových pacientů prostřednictvím nutričního screeningu.  Na základě cíleného zhodnocení nutričního stavu je stanoven systematický nutriční plán pro optimální krytí nutriční potřeby pacienta. Poskytuje cílené odborné a edukační činnosti v oblasti výživy pro pacienty /zákonné zástupce) hospitalizované, tak ambulantní.

Vedoucí úseku: Marta Bácová

Telefon: +420 532 231 397       

e-mail:

Provozní úsek

Ve spolupráci se stravovacím provozem připravuje podklady pro výrobu a expedici pacientské stravy v požadované dietologické kvalitě při dodržení všech požadavků na stravu a správnou hygienickou a výrobní praxi. Zajišťují kontrolní činnosti s tím související.

Vedoucí úseku: Petra Nebenführová

Telefon: +420 532 233 872 

e-mail:

Úsek dětské léčebné výživy

Poskytuje nutriční péči o dětské pacienty na všech lůžkových odděleních Dětské nemocnice a zajišťuje ambulantní provoz nutriční poradny.

Nutriční péče zahrnuje vyhledávání pacientů v riziku podvýživy, hodnocení nutričního stavu, sestavení nutričního plánu, edukace dětských pacientů a jejich zákonných zástupců.

 

Vedoucí úseku: Mgr. Irena Haluzová

Telefon: +420 532 234 779     

e-mail:

Úsek mléčné kuchyně

Je provozním úsekem zajišťujícím přípravu a distribuci stravy pro kojence hospitalizované na pracovišti Dětské nemocnice.

Vedoucí úseku: Bc. Lenka Lutter

Telefon: +420 532 234 338 

e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji