Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ambulance pro lumbální spinální stenózu

V rámci specializovaných ambulancí Neurologické kliniky FN Brno funguje ambulance pro pacienty s lumbální spinální stenózou. V této ambulanci probíhá diagnostika pacientů s podezřením na lumbální spinální stenózu a dále navržení optimálního terapeutického postupu pro pacienta – operačního či konzervativního. V případě zvažovaného operačního řešení je pacient konzultován na multioborové indikační komisi (ve složení neurolog, radiolog, ortoped, neurochirurg) a v případě schválení operačního postupu je domluven další postup a konzultace pacienta s ortopedem či neurochirurgem FN Brno. V případě volby konzervativního postupu je pacientovi navržena medikamentózní léčba, rehabilitační terapie popřípadě epidurální aplikace kortikoidů (periradikulární terapie pod CT kontrolou ve spolupráci s radiology FN Brno nebo sakrální blokáda cestou ambulance léčby bolesti FN Brno). Pokud to vyžaduje stav pacienta (kolísavý klinický obraz, nejednoznačná volba terapeutického postupu), tak jsou pacienti v ambulanci pro lumbální spinální stenózu dispenzarizováni dlouhodobě.

Pacienta je možno do ambulance pro lumbální spinální stenózu objednat telefonicky cestou neurologické ambulance (tel. č. 53223 2367) nebo mailem: .

Bohaté zkušenosti s problematikou lumbální spinální stenózy se promítly i do vědecké činnosti na toto téma. Pracovníci Neurologické kliniky FN Brno jsou autory řady významných publikací na téma diagnostiky, dlouhodobého vývoje stavu pacientů a volby terapeutického postupu u pacientů s touto chorobou.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji