Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Poradna pro spondylogenní cervikální myelopatii

Poradna pro spondylogenní cervikální myelopatii je založena na mnohaletých klinických a výzkumových zkušenostech kolektivu neurologické kliniky, které byly publikovány na řadě vědeckých sympoziích a kongresech a v odborných časopisech u nás i ve světě a patří k předním pracovištím v ČR.  Spondylogenní cervikální myelopatie je degenerativní  onemocnění páteře v krčním úseku, při kterém dochází k výhřezům plotének, nárůstu osteofytů a zvětšování poškozených  meziobratlových kloubů, což vede k zužování páteřního kanálu a k útlaku nervových struktur něm probíhajících (kořenů a míchy). Klinicky se nemoc projevuje bolestmi za krkem, bolestmi ramen a horních končetin,  neobratností rukou a poruchami chůze. Onemocnění je často progresivní a může vést mimo bolesti k závažným poruchám hybnosti končetin. Diagnostika je postavena na popisu potíží nemocného, objektivním nálezu a pomocných vyšetřeních (MR, EMG, EP).  Většina nemocných je léčena konzervativně, ale v případě progresivního průběhu nemoci, zvl. při zhoršování hybnosti končetin naše pracoviště spolupracuje úzce s neurochirurgickou a ortopedickou klinikou, na kterých se v případě potřeby realizují dekompresní operace s velmi dobrými výsledky.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji