Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laboratorní příručka a žádanky

Obsahuje seznam laboratorních metod, které poskytuje Oddělení klinické biochemie FN Brno. Naleznete zde pokyny k odběru pro zdravotníky i návody pro pacienty.

Laboratorní příručka a žádanky ke stažení - viz níže

 

Oznámení ÚLM-OKB

S účinností od 9.2.2023 změna metody stanovení kreatininu - zavedeno stanovení kreatininu pomocí fotometrické metody Jaffé. Metoda dobře koreluje s dříve používaným enzymatickým stanovením. Referenční meze pro sérum/plazmu a moč jsou uvedeny níže. 

Referenční meze sérum/plazma [umol/l] 

  

od 

do 

Muži 

62,0 

106,0 

Ženy 

44,0 

80,0 

Děti  - 1m. 

21,0 

75,0 

        - 1 r.  

15,0 

37,0 

        - 3 r. 

21,0 

36,0 

        - 5 r. 

27,0 

42,0 

        - 7 r. 

28,0 

52,0 

        - 9 r. 

35,0 

53,0 

       - 11 r. 

34,0 

65,0 

       - 13 r. 

46,0 

70,0 

       - 15 r. 

50,0 

77,0 

Referenční meze moč [mmol/24hod] 

 

od 

do 

Muži od 15 r. 

9,0 

21,0 

Ženy  od 15 r. 

7,0 

14,0 

 

S účinností od 13.12.2022 dochází k opuštění dosavadních analytických postupů na bázi radioimunoanalýzy. Diagnostické vyšetřovací metody byly postupně nahrazeny neradioaktivními postupy na principu elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy, chemiluminiscenční imunoanalýzy nebo ELISA. Důvodem změny místa vyšetřování reninu a aldosteronu v rámci ÚLM je existující dostupnost analyzátoru DiaSorin v laboratoři ÚLM-OKMI. Pro tyto dva analyty jde o nejrozšířenější postup stanovení v ČR, resp. i v Evropě. 

Výše uvedené analyty jsou nově stanovovány takto:

·          androstendion/ECLIA Roche, 17-OH progesteron/ELISA. Odběr, žádanka (el. žádanka), preanalytika, místo vyšetření (ÚLM-OKB) a způsob reportingu výsledku zůstávají beze změny

·          renin+aldosteron/CLIA DiaSorin. Vyšetření nyní provádí ÚLM-OKMI. Odběr: nesrážlivá krev v K3EDTA nebo K3EDTA plazma separovaná bezprostředně od odběru. Vyšetřovaný materiál je nutné dodat do laboratoře v den odběru. Příjem: ÚLM-OKMI, budova F; pracovní dny 6:00-16:30. Na žádanku je nutné uvést, zda se jedná o odběr v klidu (vleže) nebo zátěžový tj. vestoje (min. 30 min před odběrem). Pravidla pro odběr: odběr ráno 7-10, optimálně 2 h po probuzení; nalačno, den předtím normální strava s běžnou dávkou soli, bez konzumace alkoholu. Koncentrace obou analytů jsou ovlivněny léky ovlivňujícími systém renin-angiotensin-aldosteron např. diuretiky, betablokátory, antihypertenzivy a další. Při současné indikaci vyšetření reninu a aldosteronu, bude součástí výsledku poměr aldosteron / renin ARR. V případě aldosteronu dochází ke změně jednotek a oba analyty budou reportovány v ng/L. Referenční meze jsou součástí výsledkového listu. Vyšetření je prováděno 2x týdně (Po, Čt).

 

S účinností od 20.10.2022 dochází ke změně metody pro stanovení androstendionu v séru/plazmě. Stávající metoda RIA bude nahrazena novou, neizotopovou metodou ECLIA - elektrochemiluminiscenční imunoanalýzou na automatickém analyzátoru.

Stanovení androstendionu lze provádět ze séra (Serum-Gel) nebo plazmy (Li-heparin, K2,K3-EDTA).

Věnujte prosím pozornost změně referenčního rozmezí - horní meze referenčních rozmezí pro dospělé jsou výrazně nižší oproti předchozí metodě:

 Referenční meze:   

                    -       sérum/plazma:    

 

Muži [ug/l]

Ženy [ug/l]

Děti

0,15 – 0,52

Dospělí

0,28 – 1,52

0,49 – 1,31

Postmenopauzální

0,19 – 1,07

 

 

 

 

 

 

Odezva dodání výsledků bude jeden pracovní den. Vaše dotazy prosím směřujte na Dr. Martinu Podborskou, kl. 3150

Od 1.2. 2022 dochází ke změně analyzátoru na stanovení IGF-1 a IGFBP-3 (fy Roche). Očekávané hodnoty poskytnuté firmou jsou uvedeny pro IGF-1 zde  a pro IGFBP-3 zde.

Od 25.1.2022 dochází postupně ke změně metodiky u následujících parametrů: erytropoetin, beta2-mikroglobulin, C-peptid, IgE celkové, ACTH, STH, kalcitonin, tyreoglobulin. Kromě beta 2 mikroglobulinu dochází také ke změně referenčních mezí – viz tabulka níže. Referenční meze jsou již v NIS uváděny u nálezů nové (aktuální).

REFERENČNÍ ROZMEZÍ PŘEVÁDĚNÝCH METOD 

Metoda Původní hodnoty Immulite Nové hodnoty Roche
1.     Erytropoetin  4,3 – 29 IU/l  2,59 – 18,5 IU/l 
2.     ACTH 

5 – 46 ng/l 

D do 1m. 10 - 185 ng/l 

7,2 – 63,3 ng/l 
3.     C - peptid  298 – 2350 pmol/l  370 -1470 pmol/l 
4.     Kalcitonin 

M: 0 - 18,2 ng/l 

Ž:  0 – 11,5 ng/l 

M: 8,31 – 14,3 ng/l 

Ž:  5,17 – 9,82 ng/l 

5.     STH 

Děti 0 – 7 den: 2,6 – 65 mIU/l 

Děti 1 měsíc: 1,8 – 45 mIU/l 

Děti do 3 let: 1,3 – 8 mIU/l 

Děti do 6 let: 0,3 – 6 mIU/l 

Děti do 10 let: 0,3 – 13 mIU/l 

Chlapci do 11 let: 0,3 – 21 mIU/l 

Dívky do 11 let: 0,3 – 18 mIU/l 

Chlapci do 13 let: 0,3 – 23 mIU/l 

Dívky do 13 let: 0,5 – 46 mIU/l 

M a Ž od 15 let: 0,3 – 26 

M a Ž od 17 let: 0,5 – 31 mIU/l 

Chlapci 0 -10 let: 0,28 – 18,87 mIU/l 

Dívky 0 – 10 let: 0,36 – 23,37 mIU/l 

Chlapci 10 – 17: 0,23 – 32,4 mIU/l 

Dívky 10 – 17: 0,37 – 24,15 mIU/l 

M od 17 let:  0,09 – 7,41 mIU/l 

Ž od 17 let:  0,38 – 29,64 mIU/l 

6.     Tyreoglobulin 1,6 – 59,90 µg/l  3,5 – 77 µg/l 
7.     IgE celkové 

Děti do 1 roku 0 – 29 kU/l 

Děti 1 -9 let 0 – 52 kU/l 

Dospělí 0 - 87 kU/l 

Děti do 1 roku 0 - 15 IU/l 

Děti 1 – 9 let 0 – 90 IU/l 

Děti 10 -15 let 0 – 200 IU/l 

Dospělí 0 – 100 IU/l 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji