Menu
Česky English
532 23 1111

Laboratoř automatizované analýzy

Zajišťuje laboratorní preanalytickou fázy pro celé OKB. Od ledna  2008  je vybavena preanalytickou likou MPA, která  zajišťuje všechny činnosti týkající se laboratorní preanalytiky.

 

V rámci úseku  nabízí širokou paletu rutinních i speciálních spektrofotometrických metod, vyšetření ISE, imunochemické metody, stanovení AB a krevních plynů, chemické a morfologické vyšetření moči a akutní vyšetření v nepřetržitém provozu. Pro zpracování většiny spektrofotometrických, imunochemických a ISE požadavků je úsek vybaven zcela novou sestavou analytických modulů COBAS 8000.

Laboratoř využívá imunochemických a RIA metod pro stanovení řady nádorových markerů. Dále je zaměřena na vyšetření v rámci screeningu vrozených vývojových vad, stanovení hladin reprodukčních a jiných hormonů, úzce spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v rámci programu in vitro fertilizace.

Kontakt:

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
tel: 532 233 167

Mgr. Alena Korberová

tel: 532 231 805


 

IMG_3168

IMG_3169

IMG_3778 IMG_3781

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji