Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laboratoř automatizované analýzy

Zajišťuje laboratorní preanalytickou fázy pro celé OKB. Od ledna  2008  je vybavena preanalytickou likou MPA, která  zajišťuje všechny činnosti týkající se laboratorní preanalytiky.

 

V rámci úseku  nabízí širokou paletu rutinních i speciálních spektrofotometrických metod, vyšetření ISE, imunochemické metody, stanovení AB a krevních plynů, chemické a morfologické vyšetření moči a akutní vyšetření v nepřetržitém provozu. Pro zpracování většiny spektrofotometrických, imunochemických a ISE požadavků je úsek vybaven zcela novou sestavou analytických modulů COBAS 8000.

Laboratoř využívá imunochemických a RIA metod pro stanovení řady nádorových markerů. Dále je zaměřena na vyšetření v rámci screeningu vrozených vývojových vad, stanovení hladin reprodukčních a jiných hormonů, úzce spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v rámci programu in vitro fertilizace.

Kontakt:

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., 532 233 167
Ing. Martina Podborská, Ph.D., 532 233 150 

IMG_3168

IMG_3169

IMG_3778 IMG_3781

 

Laboratoř likvorologie a analýzy proteinů

Úsek je zaměřen na stanovení specifických proteinů včetně speciálních elektroforetických metod, typizace monoklonálních gamapatií, diagnostiku proteinurií, komplexní diagnostiku změn likvoru a základní toxikologický a drogový screening.

Kontakt: MUDr. Ing. Zeman David, Ph.D.532 233 503

 

IMG_3172 IMG_3177

 

Laboratoř farmakologie a spektrometrických metod

Odborné zaměření úseku  spočívá ve využití speciálních separačních  a detekčních metod jako je HPLC, AAS, MEIA, FPIA. Techniky se využívají pro stanovení hladin léků, imunosupresiv, stopových prvků a specifických substrátů. Dále se zaměřuje na parametry charakterizující vnitřní prostředí. Od poloviny roku 2010 využívá pro vysoce speciálná vyšetření kapalinovou chromatografii s hmotnostní detekcí (HPLC/HS).

Kontakt: Mgr. Ondřej Wiewiorka, 532 233 150

 

do prezentací 003 IMG_3174

 

Laboratoř statimových metod Obilní trh

Laboratoř na PRM zajišťuje základní soubor biochemických metod v nepřetržitém statimovém režimu, včetně supervize přístrojů pro POCT.

Kontakt:

Mgr. Hana Schneiderová, 532 238 341
Bc. Martina Střížová, 532 238 336

 

Integra

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji