Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laboratoř automatizované analýzy

Zajišťuje laboratorní preanalytickou fázy pro celé OKB. Od ledna  2008  je vybavena preanalytickou likou MPA, která  zajišťuje všechny činnosti týkající se laboratorní preanalytiky.

 

V rámci úseku  nabízí širokou paletu rutinních i speciálních spektrofotometrických metod, vyšetření ISE, imunochemické metody, stanovení AB a krevních plynů, chemické a morfologické vyšetření moči a akutní vyšetření v nepřetržitém provozu. Pro zpracování většiny spektrofotometrických, imunochemických a ISE požadavků je úsek vybaven zcela novou sestavou analytických modulů COBAS 8000.

Laboratoř využívá imunochemických a RIA metod pro stanovení řady nádorových markerů. Dále je zaměřena na vyšetření v rámci screeningu vrozených vývojových vad, stanovení hladin reprodukčních a jiných hormonů, úzce spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v rámci programu in vitro fertilizace.

Kontakt:

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
tel: 532 233 167

Mgr. Alena Korberová

tel: 532 231 805


 

IMG_3168

IMG_3169

IMG_3778 IMG_3781

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji