Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

ÚLM je výukovou základnou pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů, participuje na výuce posluchačů LF MU v Brně. 

ÚLM se podílí zejména na:

  • specializační vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru klinická biochemie a v oboru lékařská mikrobiologie
  • odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí

V případě zájmu o stáž, praxi nebo seminář s exkurzí kontaktujte vedoucího příslušného oddělení a nebo vedoucího laboranta ÚLM.

 

Oddělení vzdělávání FN Brno > >

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji