Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** Pokud nám chcete pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učnit na číslo účtu 173038621/0710. Děkujeme.

Placené služby - Oddělení klinické biochemie

CENÍK č. 2 / 2015 – 09.5

Vyšetření AMH

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na vyšetření Anti-mülleriánského hormonu (AMH). Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Vyšetření AMH 620 Kč

 

CENÍK  č. 94 / 2013 – 09.5

Kalkulace vyšetření preeklamptických markerů

Byla provedena kalkulace ceny za vyšetření preeklamptických markerů. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název   Cena 
Vyšetření preeklamtických markerů 1 650 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji