Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Oddělení klinické biochemie

CENÍK č. 2 / 2015 – 09.5

Vyšetření AMH

ÚLM poskytuje laboratorní služby z indikace lékaře s úhradou ze zdravotního pojištění ev. alternativní úhradou (např. samoplátci). ÚLM nedisponuje odběrovou místností. Laboratorní vyšetření bez indikace lékařem např. samoplátci bez žádanky a odebraného vzorku biologického materiálu ÚLM neprovádí.

Požadavek na laboratorní vyšetření je nutné realizovat přes všeobecnou nebo specializovanou ambulanci včetně odběru biologického materiálu. 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na vyšetření Anti-mülleriánského hormonu (AMH). Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Vyšetření AMH 620 Kč

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji