Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení klinické biochemie

2022

Revendová K, Zeman D, Kusnierova P, Bunganic R, Hanzlikova P, Karasova K, Volny O, Bar M.: Prognostic value of intrathecal IgM synthesis determined by various laboratory methods in patients with early multiple sclerosis - a prospective observational study. Mult Scler Relat Disord 2022; 63:103847. doi: 10.1016/j.msard.2022.103847

Revendova KZ, Zeman D, Bunganic R, Karasova K, Volny O, Bar M, Kusnierova P.: Serum neurofilament levels in patients with multiple sclerosis.: A comparison of SIMOA and high sensitivity ELISA assays and contributing factors to ELISA levels. Mult Scler Relat Disord 2022; 67:104177. doi: 10.1016/j.msard.2022.104177

Zeman D, Revendova K, Bunganic R, Ryzi M, Masarovicova P, Kusnierova P, Kotrlova V, Hradilek P, Stejskal D, Thon V.: Analysis of cerebrospinal fluid cells by flow cytometry: Comparison to conventional cytology. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Czech Repub 2022; doi: 10.5507/bp.2022.021

Beňovská M., Vybíhal V., Skutilová S., Korberová A., Michálková N.: Stanovení tau proteinu, fosforylovaného tau proteinu a β-amyloidu (1-42) v likvoru. Labor Aktuell 2022, 26, č.1, s.12-15.

Vybíhal V., Beňovská M., Plevko M., Smrčka M.: Likvorový triplet u pacientů s idiopatickým normotenzním hydrocefalem. Labor Aktuell 2022, 26, č.1, s.16-21.

Beňovská M., Podborská M.: Stanovení β-amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného – srovnání reagencií Roche 1. a 2. generace. Labor Aktuell 2022, 26, č.1, s.25-28.

Hoffmannová A., Bouček L., Tůmová J. Přehled využití biomarkeru S-100B v klinické praxi, Labor Aktuell 2022, č.1, s.29-32.

Adam Z., Pour L., Zeman D. a kolektiv: Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinemií a zánětlivými projevy. Grada 2022, ISBN: 978-80-271-3709-1

 

2021

Článek v časopise

Publikace (autor):

Dastych M, Husová L, Aiglová K, Fejfar T, Dastych M Jr.: Manganese and copper levels in patiens with primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. Scandinavien Journal of Clinical&Laboratory Investigation

http://doi.org/10.1080/00365513.2020.1864835

 

Beňovská M, Tomanová J, Červienková M, Janků P, Serpa Nižnik P, Podborská M, Wiewiorka O: The Determination of Bile Acids in Women Upon Suspicion of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy; Global Journal of Reproductive Medicine  Submission:April 17, 2021; Published:April 30, 2021.

https://juniperpublishers.com/gjorm/GJORM.MS.ID.555736.php

 

2020

Článek v časopise

Publikace (spoluautor):

Parmova O,  Vlckova E, Hulova M, Mensova L, Crha I, Stradalova P, Kralickova E, Jurikova L, Podborska M, Mazanec R, Dusek L, Jarkovsky J, Bednarik J, Vohanka S, Srotova I: „Anti-Müllerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies“, Medicine (Baltimore), 2020 Jun 5; 99(23): e20523. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306369/

 

Selingerova I, Valik D, Gescheidtova L, Sramek V, Cermakova Z, Zdrazilova‐Dubska L: „Interpretive discrepancies caused by target values inter‐batch variations in chemiluminescence immunoassay for SARS‐CoV‐2 IgM/IgG by“, MAGLUMI.J Med Virol. 2020;1–5.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33079389/

 

Parenica J, Kala P, Mebazaa A, Littnerova S, Benesova K, Tomandl J, Goldbergová Pavkova M, Jarkovský J, Spinar J, Tomandlova M, Dastych M, Ince C, Helanova K, Tesak M, Helan M, Lokaj P, Legrand M: „Activation of the Nitric Oxide Pathway and Acute Myocardial Infarction Complicated by Acute Kidney Injury.“, GREAT Network.Cardiorenal Med. 2020;10(2):85-96. doi: 10.1159/000503718. Epub 2020 Jan 20.PMID: 31958795 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31958795/

 

Ďurč P, František Foret F, Homola L, Malá M, Pokojová E, Vinohradská HDastych M, Krausová D, Nagy D, Bede O, Dřevínek P, Skalická V, Kubáň P: „Skin wipe test: A simple, inexpensive, and fast approach in the diagnosis of cystic fibrosis“, Pediatr Pulmonol, 2020 Jul; 55(7):1653-1660. (doi: 10.1002/ppul.24758. Epub 2020 Apr 6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32250037/#affiliation-5

 

2019

Článek v časopise

Publikace (autor):

Dastych M, Synek O, Gottwaldová J: Impact of Long-Term Lithium Treatment on Renal Function in Patients With Bipolar Disorder Based on Novel Biomarkers. Journal of Clinical Psychopharmacology, Vol. 39, No. 3, May/June 2019

 

Vinohradská H: „Výsledky laboratorního novorozeneckého screeningu ve FN Brno a v ČR“; Nemocniční listy FN Brno, XX. roč., č. 2, červen 2019

 

2018

Článek v časopise

Publikace (autor):

Beňovská M., Wiewiorka O., Pinkavová J.: Evaluation of FUS-2000 urine analyzer: analytical properties and particle recognition. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 78:1-2, 143-148

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00365513.2017.1423108?journalCode=iclb20

 

Beňovská M., Opluštilová A., Pinkavová J., Hodická Z., Čermáková Z.: The New Possibilities in Early Diagnosis of Preeclampsia by Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1 and Placental Growth Factor in 16-20 Weeks Gestation. Lab Med. 2018 Mar 21;49(2):112-117. doi: 10.1093/labmed/lmx076.

https://academic.oup.com/labmed/article-abstract/49/2/112/4756462?redirectedFrom=fulltext

 

Tomanová J, Beňovská M: Preanalytický systém cobas 8100 Roche na OKB FN Brno. Labor Aktuell. roč. 22, č. 4, rok 2018, s. 16-20, ISSN: 1214-7672

http://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics_czechrepublic/cs_CZ/documents/Labor_Aktuell/LA2018/LA0418/LA%2004_2018%20Tomanova%20Web.pdf

 

Publikace (spoluautor):

Novotná D, Vinohradská H, Hrubá Z: Deficit 21-hydroxylázy s genotypem p.I173N/chimérní gen CYP21A1P/CYP21A2 před a po screeningu – Čs. Pediatrie  2018, roč.73, č.2, s.95-99. ISSN: 0069-2328, 1805-4501

 

David J, Chrastina P, Vinohradska H, Al Taji E, Holubova A, Hlidkova E, Kozich V, Votava F: Neonatal screening in the Czech Republic: increased prevalence of selected diseases in low birthweight neonates (European Journal of Pediatrics, November 2018, Volume 177, Issue 11, pp 1697–1704)

 

Votava F, Kožich V, Chrastina P, Pešková K, Adam T, Vinohradská H, Hedelová M, Holubová A, David J: Zhodnocení výsledků novorozeneckého screeningu v České republice. VI. Kongres pediatrů v Plzni. 23.-24.11.2018, Abstrakt in: Pediatrie pro praxi, 2018; 19 (Suppl F): 16.

 

Ďuriš K, Neuman E, Vybíhal V, Juráň V, Gottwaldová J, Kýr M, Vašků A, Smrčka M: Early dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery, New York, Thieme Medical Publ Inc, 2018, 2193-6315.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1604084

 

2017

Článek v časopise

Publikace (autor):

WIEWIORKA, O., DASTYCH, M. a ČERMÁKOVÁ, Z.: TRINDEROVA REAKCE V KLINICKÉ BIOCHEMII – PŘÍNOSY A LIMITY. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2017, roč. 111, č. 3, s. 186-191. ISSN 0009-2770.

https://is.muni.cz/auth/publication/1386382?vysledek=83969

 

Publikace (spoluautor):

PAŘENICA, J., JARKOVSKÝ, J., MALÁSKA, J., MEBAZAA, A., GOTTWALDOVÁ, J., HELÁNOVÁ, K., LITZMAN, J., DASTYCH, M., TOMANDL, J., ŠPINAR, J., DOSTÁLOVÁ, L., LOKAJ, P., TOMANDLOVÁ, M., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., ŠEVČÍK, P. a LEGRAND, M.: Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 47, č. 2, s. 165-174. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000000756.

https://is.muni.cz/auth/publication/1381316?vysledek=83969

 

ĎURČ, P., FORET, F., POKOJOVÁ, E., HOMOLA, L., SKŘIČKOVÁ, J., HEROUT, V., DASTYCH, M., VINOHRADSKÁ, H. a KUBÁŇ, P.: New approach for cystic fibrosis diagnosis based on chloride/potassium ratio analyzed in non-invasively obtained skin-wipe sweat samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Analytical and Bioanalytical chemistry, HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 409, č. 14, s. 3507-3514. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-017-0318-6.

https://is.muni.cz/auth/publication/1397246?vysledek=83969

 

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J.,VONKE, I. a WALTEROVÁ, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (CNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 23, č. 1, s. 82-99. ISSN 1213-5763.

https://is.muni.cz/auth/publication/1400119?vysledek=83969

 

2016

Článek v časopise

Publikace (autor):

WIEWIORKA, O.DASTYCH, M.: Comparison of two quality control methods of POC glucometers in University Hospital Brno. In The 4th Joint EFLM-UEMS Congress“Laboratory Medicine at the Clinical Interface”Warsaw, Poland, 21th–24th September, 2016. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2016-0657.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1369166

 

WIEWIORKA, O., ČERMÁKOVÁ, Z. a DASTYCH, M.: Lékové interference v Trinderově reakci. In Pardubice: Symposium klinické biochemie FONS. 2016. ISBN 978-80-87436-08-0.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1369179

 

BEŇOVSKÁ, M., WIEWIORKA, O. a TŮMOVÁ, J.: Mikroskopické vyšetření moče. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1353328

 

WIEWIORKA, O.: Úloha laboratoře při správě systémů POCT. In Sympozium klinické biochemie FONS v Pardubicích 2016. 2016. ISBN 978-80-87436-08-0.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1369186

 

DASTYCH, M., DASTYCH, M. a ŠENKYŘÍK, M.: Manganese in Whole Blood and Hair in Patients with Long-Term Home Parenteral Nutrition. Clinical Laboratory, Heidelberg: Clin Lab Publications, 2016, roč. 62, 1-2, s. 173-177. ISSN 1433-6510. doi:10.7754/Clin.Lab.2015.150622.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1346441

 

DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., DASTYCH, M., NOVÁK, F., WOHL, P., MAŇÁK, J. a KOHOUT, P.: Trace Element Status (Zinc, Copper, Selenium, Iron, Manganese) in Patients with Long-Term Home Parenteral Nutrition. Annals of Nutrition and Metabolism, Basel: Karger, 2016, roč. 69, č. 2, s. 120-124. ISSN 0250-6807. doi:10.1159/000450763.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1358964

 

Publikace (spoluautor):

PROCHÁZKOVÁ, D., TASLEROVÁ, R., DASTYCH, M., KONEČNÁ, P., KOLBOVÁ, L. a FAJKUSOVÁ, L.: Klinické, biochemické a genetické aspekty Wilsonovy choroby. In Pracovná konferencia 1.detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, říjen 2016.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1357253

 

GANOVSKÁ, E., ARRIGO, M., HELÁNOVÁ, K., LITTNEROVÁ, S., SADOUNE, KUBENA, P., PAVLUŠOVÁ, M., JARKOVSKÝ, J., GOTTWALDOVÁ, J., KALA, P., DASTYCH, M., ISHIHARA, S., N.L. VAN AELST, L., COHEN-SOLAL, A., GAYAT, E., ŠPINAR, J., PAŘENICA, K. a MEBAZAA, A.: Natriuretic peptides in addition to Zwolle score to enhance safe and early discharge after acute myocardial infarction: A prospective observational cohort study. International Journal of Cardiology, Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 215, JUL 15 2016, s. 527-531. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2016.04.148.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1350797

 

PAŘENICA, J., KALA, P., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., TOMANDL, J., ŠPINAR, J., LITTNEROVÁ, S., JARKOVSKÝ, J., MEBAZAA, A., TOMANDLOVÁ, M.,  DASTYCH, M.GOTTWALDOVÁ, J. a GAYAT, E.: Natriuretic peptides, nitrite/nitrate and superoxide dismutase have additional value on top of the GRACE score in prediction of one-year mortality and rehospitalisation for heart failure in STEMI patients - Multiple biomarkers prospective cohort study. International Journal of Cardiology, Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 211, MAY 15 2016, s. 96-104. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2016.02.135.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1363166

 

KRBKOVÁ, L., HOMOLA, L., BRAUNOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, P., BEDNÁŘOVÁ, J. a ČERMÁKOVÁ, Z.: Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and infection, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 144, č. 12, s. 2597-2604. ISSN 0950-2688. doi:10.1017/S0950268816000972.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1356783

 

ADAM, Z., STARÝ, K., KUBINYI, J., ZAJÍČKOVÁ, K., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., TOMÍŠKA, M., DOUBKOVÁ, M.,  PRÁŠEK, POUROVÁ, E., ČERMÁKOVÁ, Z., POUR, L., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., ŠEVČÍKOVÁ, E., ŠEVČÍKOVÁ, S., KRÁL, Z. a ČERMÁK, A.: Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1351324

 

KRBKOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ, J. a ČERMÁKOVÁ, Z.: Improvement of diagnostic approach to Lyme neuroborreliosis in children by using recombinant antigens in detection of intrathecally produced IgM/IgG. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 2, s. 112-117. ISSN 1210-7913.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1356786

 

ADAM, Z., POUR, L., KREJČÍ, M., VETEŠNÍKOVÁ, E., SANDECKÁ, V., ŠTORK, M., ČERMÁKOVÁ, Z., POUROVÁ, E., ŠEVČÍKOVÁ,S., KRÁL, Z. a MAYER, J.: Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu vlastní zkušenosti a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 12, s. 962-968. ISSN 0042-773X.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1369150

 

ADAM, Z., ŠEDIVÁ, A., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., PETRÁŠOVÁ, H., SZTURZ, P., ADAMOVÁ, Z., VETEŠNÍKOVÁ, E., POUR, L., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., POUROVÁ, E., ČERMÁKOVÁ, Z., ŠEVČÍKOVÁ, S., KRÁL, Z. a MAYER, J.: Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1371915

 

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., GOTTWALDOVÁ, J., KÝR, M., VAŠKŮ, A. a SMRČKA, M.: Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.

https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple?vysledek=91446;id=1365507

 

2015

Článek v časopise

Publikace (autor):

WIEWIORKA, O., PLEŠKOVÁ, V., ČERMÁKOVÁ, Z. a DASTYCH, M.: ANALYTIC AND POSTANALYTIC PARAMETERS OF DICYNONE INTERFERENCE IN METHODS WITH TRINDER REACTION. In EUROMEDLAB 2015. 2015. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2015-5026. MUNI/A/1195/2014, interní kód MU. Výsledek byl financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

ANALYTIC AND POSTANALYTIC PARAMETERS OF DICYNONE INTERFERENCE IN METHODS WITH TRINDER REACTION

 

WIEWIORKA, O., PLEŠKOVÁ, V., ČERMÁKOVÁ, Z. a DASTYCH, M.: Analytické a postanalytické parametry interference dicynonu u metod s Trinderovou reakcí. Sborník - XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí - Abstrakta přednášek a posterů. 2015. ISSN 1210-7921. MUNI/A/1195/2014, interní kód MU. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

Analytické a postanalytické parametry interference Dicynonu u metod s Trinderovou reakcí

 

PLEŠKOVÁ Veronika a Michal OBOŘIL. Bio-inspired computational algorithms and their application as a tool for analysis of leaf symptoms.  XVIII. International Plant Protection Congress. 2015. ISBN 978-3-9816508-7-7.

Bio-inspired computational algorithms and their application as a tool for analysis of leaf symptoms

 

DASTYCH, M., GOTTWALDOVÁ, J. a ČERMÁKOVÁ, Z.: Calprotectin and lactoferrin in the cerebrospinal fluid; biomarkers utilisable for differential diagnostics of bacterial and aseptic meningitis? Clinical Chemistry and Laboratory medicine, BERLIN: WALTER DE GRUYTER & CO, 2015, roč. 53, č. 4, s. 599-603. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2014-0775. Výsledek byl financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.

Calprotectin and lactoferrin in the cerebrospinal fluid; biomarkers utilisable for differential diagnostics of bacterial and aseptic meningitis?

 

BEŇOVSKÁ, M., BUČKOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, D., STAŠEK, J. a GOTTWALDOVÁ, J.: Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse. Klinická biochemie a metabolismus, Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 3, s. 89-94. ISSN 1210-7921. Výsledek byl financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.

Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse

 

DASTYCH, M., DASTYCH, M. a Michal ŠENKYŘÍK. Trace element status (Zn, Cu, Se, Fe, Mn) in patients with long-term home parenteral nutrition. 2015. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2015-5020.

Trace element status (Zn, Cu, Se, Fe, Mn) in patients with long-term home parenteral nutrition

 

Publikace (spoluautor):

SMRČKA, M., MADARÁSZOVÁ, T., ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., JURÁŇ, V., GOTTWALDOVÁ, J., DASTYCH, M. a VAŠKŮ, A.: Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015. Výsledek byl financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.

Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie

 

HELÁNOVÁ, K., LITTNEROVÁ, S., KUBENA, P., GANOVSKÁ, E., PAVLUŠOVÁ, M., KUBKOVÁ, L., JARKOVSKÝ, J., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., LIPKOVÁ, J., GOTTWALDOVÁ, J., KALA, P., TOMAN, O., DASTYCH, M., ŠPINAR, J. a PAŘENICA, J.:  Prognostic impact of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic in patients with ST-elevation myocardial infarction treated by primary PCI: a prospective observational cohort study. BMJ Open, London: BMJ Publishing Group, 2015, roč. 5, č. 10, s. "e006872". ISSN 2044-6055. MUNI/A/1544/2014, interní kód MU. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

Prognostic impact of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic in patients with ST-elevation myocardial infarction treated by primary PCI: a prospective observational cohort study

 

KLUZ, K., PAŘENICA, J., KUBKOVÁ, L., LITTNEROVÁ, S., TOMANDL, J., POLOCZEK, M., TOMAN, O., TESÁK, M.,  ČERMÁKOVÁ, Z., GOTTWALDOVÁ, J., MAŇOUŠEK, J., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., ŠPINAR, J. a JARKOVSKÝ, J.: Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacky University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 2, s. 251-258. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.003. MUNI/A/0914/2012, interní kód MU. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis

 

Skripta (autor):

DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-7788-1.

Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant

 

BEŇOVSKÁ Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana TŮMOVÁ. Mikroskopické vyšetření moče. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.

Mikroskopické vyšetření moče

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji