Menu
Česky English
532 23 1111

Ústav laboratorní medicíny


Přednosta ÚLM: 

prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. 

532 236 941 

Vedoucí ÚLM-OKMI:  prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.  532 236 941 

Vedoucí ÚLM-OKB: 

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

532 233 948 

 

Vedoucí metabolické ambulance: 

MUDr. Dana Bučková, Ph.D. 

532 233 152 

 

Zástupce přednosty ÚLM pro školství: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

532 233 948 

 

Zástupce přednosty ÚLM pro vědu a výzkum: 

doc. RNDr. Dolejská Monika, Ph.D. 

532 232 479 

 

Zástupce přednosty ÚLM pro LPP pro diagnostiku: 

RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

532 236 958

Vedoucí laborantka ÚLM: 

Martina Kvěchová 

532 233 054        

 

Sekretariát: 

Michaela Gregorovičová 

532 233 151 

 

 

 

Ústav laboratorní medicíny FN Brno provádí veškerá rutinní, speciální a statimová vyšetření a činnosti vycházející z koncepce oboru klinické biochemie, oboru klinické mikrobiologie a oboru alergologie a klinická imunologie pro potřeby klinik a oddělení FN Brno i pro ostatní zdravotnická zařízení mimo FN Brno v rámci jihomoravského regionu. Provádí konzultační a konziliární činnost v rámci diferenciální diagnostiky, interpretace laboratorních nálezů a optimalizace diagnostických a léčebných postupů. Provozuje ambulanci pro metabolické poruchy. Zajišťuje provoz Banky biologického materiálu zaměřenou na získávání, zpracování, skladování a distribuci vzorků pro výuku a výzkum v medicíně a biomedicíně. Je výukovou základnou pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů, podílí se na výuce posluchačů LF MU v Brně a na řešení výzkumných úkolů klinik a oddělení FN Brno.

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji