Menu
Česky English
532 23 1111

Praktické využití pupečníkové krve v pediatrii

Pupečníková krev se se nachází v pupečníku a placentě a je krví dítěte. Nejčastěji se tato krev společně s pupečníkem a placentou likvidují. Pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby a v současnosti se může použít podobně jako buňky kostní dřeně jako zdroj krvetvorné tkáně pro transplantace.

Pupečníková krev může být darována do speciální banky pupečníkové krve a následně použita u jakéhokoliv pacienta na světě, hovoříme o alogenním použití. Druhou možností je uschovat krev pro vlastní budoucí potřebu dítěte, tedy se jedná o autologní použití.

Pravděpodobnost použití darované a zpracované pupečníkové krve (alogenní použití) se pohybuje v současnosti zhruba kolem 5 % pro dospělé i dětské pacienty. Pravděpodobnost použití pupečníkové krve uschované pro vlastní potřebu (autologní použití) se pohybuje pod 0,1 %. I v těchto situacích může být nahrazena odběrem vlastních kmenových buněk krvetvorby, které se získají čerstvě z kostní dřeně. Nízká pravděpodobnost autologního použití pupečníkové je dána skutečností, že jí nelze použít u celé řady vrozených onemocnění jako jsou metabolická onemocnění, vrozené poruchy imunitního systému a také u některých leukémií. Navíc použití vlastních kmenových buněk krvetvorby (včetně pupečníkové krve) v léčbě maligních onemocnění krvetvorby (leukémie) je na ústupu, protože vlastní buňky neumí ničit zbytkové populace nádorových buněk.

Alogenní použití pupečníkové krve
(prokázaná úspěšnost u některých onemocnění):

 • leukémie (některé druhy)
 • myelodysplastické syndromy
 • lymfom
 • onemocnění s poruchou proliferace krevních buněk
 • dědičné poruchy imunitního systému a metabolická onemocnění

Autologní použití pupečníkové krve
(raritní použití, experimentální léčba):

 • dětská mozková obrna
 • autismus
 • poškození mozku způsobené nedostatkem kyslíku
 • Crohnova choroba
 • Diabetes melitus I.typu

Důležitá skutečnost nízkého či nepravděpodobného využití pupečníkové krve je rovněž její malé množství, které se většinou pohybuje okolo 50 ml a tento objem odebrané pupečníkové krve je z hlediska množství buněk pro autologní transplantaci nepoužitelný.

Autologní či alogenní použití pupečníkové krve z nejrůznějších pohnutek je již řadu let předmětem rozsáhlého výzkumu a klinických studií po celém světě. Dosažené průběžné výsledky jsou

nepřesvědčivé, nesplňují kritéria medicíny založené na důkazech, jedná se většinou o popsané jednotlivé případy podání pupečníkové krve. V posledních letech se také ukazuje, že použití buněk přítomných v pupečníkové krvi nemá žádnou výhodu oproti použití jiných buněk, které se v těle běžně vyskytují i v pozdějším věku.

Proto řada pediatrických odborných společností stejně jako Česká hematologická společnost odběr a uschování pupečníkové krve pro autologní použití v současnosti nepodporuje.

Naopak z prokazatelných odborných důvodů je podporováno dárcovství pupečníkové krve pro alogenní použití, případně pečlivě indikované uschování pupečníkové krve zdravých sourozenců narozených v rodinách s nemocnými dětmi (Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Autologous Cord Blood Banks).

Zdroje:

 1. Stanovisko České hematologické společnosti ČLS JEP k problematice využití autologního štěpu pupečníkové krve
 2. Parent's Guide to Cord Blood Foundation © 2007 - 2022 Date last modified: July 23 2020
 3. Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Autologous Cord Blood Banks

Tento text je v souladu se stanoviskem Pracovní skupiny pro dětskou hematologii, České hematologické společnosti a České společnosti pro trombózu a hemostázu

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji