Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení dětské hematologie a biochemie

2020

ČLÁNEK V ČASOPISE

AULICKÁ, Š., ČESKÁ, K., SANA, J., LOJA, T., JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., DANHOFER, P., VINOHRADSKÁ, H., DOLEŽALOVÁ, I., BRÁZDIL, M., ŠTOURAČ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., SLABY, O. Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2020, 83(1), 8-13. ISSN 1210-7859. IF 0.377.

BLATNÝ, J., HAJŠMANNOVÁ, Z., VOTAVA, T., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KESSLER, P., KÖHLEROVÁ, S., PENKA, M., ULLRYCHOVÁ, J., ŠEBLOVÁ, J., FRANĚK, O., TRUHLÁŘ, A., SLABÝ, M., GŘEGOŘ, R. Mezioborové stanovisko pro přístup k pacientům s hemofilií a von Willebrandovou chorobou v přednemocniční péči (PNP). Urgentní medicína. 2020, 23(2), 28-31. ISSN 1212-1924.

BRANDAO, LR., ALBISETTI, M., HALTON, J., BOMGAARS, L., CHALMERS, E., MITCHELL, LG., NURMEEV, I., SVIRIN, P., KUHN, T., ZAPLETAL, O., TARTAKOVSKY, I., SIMETZBERGER, M., HUANG, F., SUN, Z., KREUZER, J., GROPPER, S., BRUECKMANN, M., LUCIANI, M. Safety of dabigatran etexilate for the secondary prevention of venous thromboembolism in children. Blood. 2020, 135(7), 491-504. ISSN 0006-4971. IF 17.543.

ĎURČ, P., FORET, F., HOMOLA, L., MALÁ, M., POKOJOVÁ, E., VINOHRADSKÁ, H., DASTYCH, M., KRAUSOVÁ, D., NAGY, D., BEDE, O., DŘEVÍNEK, P., SKALICKÁ, V., KUBÁŇ, P. Skin wipe test: A simple, inexpensive, and fast approach in the diagnosis of cystic fibrosis. Pediatric Pulmonology. 2020, 55(7), 1653-1660. ISSN 8755-6863. IF 2.534.

HERMANS, C., GIANGRANDE, PLF., O'MAHONY, B., DE KLEIJN, P., BEDFORD, M., BATOROVA, A., BLATNÝ, J., JANSONE, K. European principles of inhibitor management in patients with haemophilia: implications of new treatment options. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2020, 15(1), 219. ISSN 1750-1172. IF 3.523.

HRDLIČKOVÁ, R., SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HAJŠMANOVÁ, Z., HLUŠÍ, A., ZÁPOTOCKÁ, E., PENKA, M. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2020. Transfuze a hematologie dnes. 2020, 26(3), 257-262. ISSN 1213-5763.

KÖHLEROVÁ, S., ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. První zkušenosti s užitím emicizumabu - nesubstituční terapie dětí s hemofilií A. Remedia. 2020, 30(3), 292-296. ISSN 0862-8947.

MOTWANI, J., GUILLET, B., BLATNÝ, J., SCHILLING, FH., WIBAUT, B., GOLDSTINE, J., NAGY, A., DORALT, J., ENGL, W., TANGADA, S., SPOTTS, G. Postauthorization safety surveillance study of antihaemophilic factor (recombinant) reconstituted in 2 mL sterile water for injection in children with haemophilia A. Haemophilia. 2020, 26(3), 478-486. ISSN 1351-8216. IF 2.990.

RATAJOVÁ, K., BLATNÝ, J., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., BOHŮN, M., MEIER, Z., HORŇÁKOVÁ, T., BRNKA, R., TAVEL, P. Tematizace problémů komplexní péče z perspektivy osob s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes. 2020, 26(3), 196-200. ISSN 1213-5763.

RATAJOVA, K., BLATNÝ, J., SOLCOVA, IP., MEIER, Z., HORNAKOVA, T., BRNKA, R., TAVEL, P. Social support and resilience in persons with severe haemophilia: An interpretative phenomenological analysis. Haemophilia. 2020, 26(3), E74-E80. ISSN 1351-8216. IF 2.990.

VOLEJNIKOVA, J., VOJTA, P., URBANKOVA, H., MOJZIKOVA, R., HORVATHOVA, M., HOCHOVA, I., CERMAK, J., BLATNÝ, J., SUKOVA, M., BUBANSKA, E., FEKETEOVA, J., PROCHAZKOVA, D., HORAKOVA, J., HAJDUCH, M., POSPISILOVA, D. Czech and Slovak Diamond-Blackfan Anemia (DBA) Registry update: Clinical data and novel causative genetic lesions. Blood cells, molecules and diseases. 2020, 81(MAR 2020), 102380. ISSN 1079-9796. IF 2.460.

ZAPLETAL, O., MÁCHAL, J., BLATNÝ, J. Léčba trombotických příhod u novorozenců a kojenců. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(2), 82-90. ISSN 0069-2328.

OSTATNÍ

El-Lababidi, Vinohradská H., Hedelová M.: Saturace jódem u těhotných a novorozenců – Praha, XIII. Konference o jódovém deficitu (přednáška)

RATAJOVA, K., BLATNÝ, J., POLACKOVA-SOLCOVA, I., TAVEL, P., MEIER, Z. Social support and resilience in patients suffering with severe haemophilia and inhibitors – First analysis of the pilot project. 13th Annual Congress of European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, Hague, Netherlands, 05.02.2020-07.02.2020. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2020, 26(Suppl. 2), 177. ISSN 1351-8216.

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. Tromboembolické příhody v dětském věku. XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 24.09.2020-26.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(S1), 17. ISSN 0069-2328.

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

DAVID, J., CHRASTINA, P., PESKOVA, K., KOZICH, V., FRIEDECKY, D., ADAM, T., HLIDKOVA, E., VINOHRADSKÁ, H., NOVOTNÁ, D., HEDELOVA, M., AL TAJI, E., HOLUBOA, A., SKALICKA, V., MACEK, M., GAILLYOVÁ, R., VOTAVA, F. Epidemiology of rare diseases detected by newborn screening in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2019, 27(2), 153-159. ISSN 1210-7778. IF 0.653.

DOLEŽEL, Z., FIAMOLI, V. Pseudotrombocytopenie – satelitismus trombocytů. Pediatrie pro praxi. 2019, 20(6), 371-372. ISSN 1213-0494.

FIAMOLI, V., BLATNÝ, J., PEJCHALOVÁ, A., ZAPLETAL, O., KÖHLEROVÁ, S. Sirolimus – alternativa pro léčbu autoimunitní hemolytické anémie způsobené tepelnými protilátkami (WAIHA). Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(3), 264-268. ISSN 1213-5763.

FORMANKOVA, R., KANDEROVA, V., RACKOVA, M., SVATON, M., BRDICKA, T., RIHA, P., KESLOVA, P., MEJSTRIKOVA, E., ZALIOVA, M., FREIBERGER, T., GROMBIRIKOVA, H., ZEMANOVA, Z., VLKOVÁ, M., FENCL, F., COPOVA, I., BRONSKY, J., JABANDŽIEV, P., SEDLACEK, P., ŠOUKALOVÁ, J., ZAPLETAL, O., STARY, J., TRKA, J., KALINA, T., KRAMARZOVA, KS., HLAVÁČKOVÁ, E., LITZMAN, J., FRONKOVA, E. Novel SAMD9 Mutation in a Patient With Immunodeficiency, Neutropenia, Impaired Anti-CMV Response, and Severe Gastrointestinal Involvement. Frontiers in Immunology. 2019, 10(SEP 18), 2194. ISSN 1664-3224. IF 5.085.

KÖHLEROVÁ, S. Komentář ke studii. Farmakoterapie. 2019, 15(2), 179. ISSN 1801-1209.

MÁCHAL, J. Farmakokinetika v léčbě hemofilie. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(3), 230-240. ISSN 1213-5763.

MICHIELS, JJ., SMEJKAL, P., MAYGER, K., MOORE, G., BLATNÝ, J., PENKA, M., BUDDE, U., BERNEMAN, Z., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A. Superiority of the Rapid Von Willebrand Factor (VWF) VWF:GPIbR and VWF:GPIbM Assays in Type 2A, 2B and 2M Von Willebrand Disease. International Journal of Clinical and Experimental Medical Sciences. 2019, 5(5), 80-91. ISSN 2469-8024.

MICHIELS, J., SMEJKAL, P., MAYGER, K., MOORE, G., BUDDE, U., BERNEMAN, Z., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A., BLATNÝ, J., PENKA, M. Combined Use of Rapid Von Willebrand Factor (VWF) Activity, VWF-Propetide and Classical VWF Assays for Improved Diagnosis of Von Willebrand Disease Type 1, 2N and 2E Due to Mutations in the D1, D2, D’, D3 and D4 Domains of the VWF Gene. Thrombosis & Haemostasis: Research. 2019, 3(2), 1027. ISSN 2689-9663.

STARÝ, J., BLATNÝ, J., POSPÍŠILOVÁ, D. 25 let vývoje dětské hematologie. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(1), 43-49. ISSN 1213-5763.

VANGENECHTEN, I., SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., MICHIELS, JJ., BERNEMAN, Z., ZAVŘELOVÁ, J., BLATNÝ, J., PENKA, M., GADISSEUR, A. Analysis of von Willebrand Disease in the South Moravian Population (Czech Republic): Results from the BRNO-VWD Study. Thrombosis and Haemostasis. 2019, 119(4), 594-605. ISSN 0340-6245. IF 4.379.

VINOHRADSKÁ, H. Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningu ve FN Brno a v ČR. Nemocniční listy. 2019, 20(2), 22-23. ISSN 1802-0224.

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J., OVESNÁ, P., KOMRSKA, V., PAVLÍKOVÁ, T., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V. Intrakraniální krvácení u pacientů s hemofilií A. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(4), 233-239. ISSN 0069-2328.

OSTATNÍ

AULICKÁ, Š., ČESKÁ, K., ŠÁNA, J., LOJA, T., JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., DANHOFER, P., VINOHRADSKÁ, H., BRÁZDIL, M., ŠTOURAČ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., SLABÝ, O. Co nám může mozkomíšní mok říct o epilepsii a epileptogenezi?. XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, Bratislava, 15.03.2019-16.03.2019. (Konferenční abstrakta) In: Neurológia pre prax - Suplement 1. 2019, 20(S1), 29-30. ISSN 1337-4451.

BLATNÝ, J., NOSÁĽ, S. ŽOK u dětí po 12 měsících - feedback. XVI.Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči, Ostrava, 29.01.2019-30.01.2019. (Přednáška)

BLATNÝ, J. The benefit of a national registry. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 21. ISSN 1351-8216.

BLATNÝ, J. Profylaxe TEN u kriticky nemocných dětí: data nebo empirie?. XVI. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči, Ostrava, 29.01.2019-30.01.2019. (Přednáška)

BLATNÝ, J. Farmakokineticky řízená profylaxe v éře koncentrátů s prodlouženým účinkem a její vliv na farmako-ekonomiku. XI. Hemofilické dni s mezinárodnou účasťou, Bratislava, 25.04.2019-26.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: XI. Hemofilické dni s mezinárodnou účasťou: zborník abstraktov. 2019, 28-29. ISBN 978-80-973245-3-7.

BLATNÝ, J. Nové trendy v léčbě dětského pacienta s hemofilií. XIV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Olomouc, 26.09.2019-28.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(S1), 21-22. ISSN 0069-2328.

HOLUBOVÁ, A., GAILLYOVÁ, R., SKALICKÁ, V., VINOHRADSKÁ, H., HEDELOVÁ, M., LIBIK, M., VALÁŠKOVÁ, I., BARTOŠOVÁ, J., DOUŠOVÁ, T., HOLČÍKOVÁ, A., HOMOLA, L., VOTAVA, F., MACEK, M. Cystic fibrosis newborn screening (CF NBS) in the Czech Republic: analysis of the false negative results. 42nd European Cystic Fibrosis Conference, Liverpool, UK, 05.06.2019-08.06.2019. (Konferenční abstrakta) In: Journal of Cystic Fibrosis. 2019, 18(Suppl. 1), S70. ISSN 1569-1993.

Mikušková A.: Sada pro stanovení katalytické aktivity terapeuticky podané asparaginázy – Užitný vzor č. 32566 Úřadu průmyslového vlastnictví

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A., ROMANOVÁ, G., POLÁK, P., BLATNÝ, J., MICHIELS, JJ., PENKA, M. Platelet function analyser in diagnosis of von Willebrand disease. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 156. ISSN 1351-8216.

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A., ROMANOVÁ, G., POLÁK, P., BLATNÝ, J., MICHIELS, JJ., PENKA, M. Analysis of carriers of type 3 von Willebrand disease caused by heterozygous deletion c.2435delC in South Moravian region. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 157. ISSN 1351-8216.

TAKÁCS, A., HORÁK, O., BLATNÝ, J., LAŠTOVIČKA, D., SKOTÁKOVÁ, J., ŠOUKALOVÁ, J., OŠLEJŠKOVÁ, H. Moya-moya a etika vyšetřování asymptomatických pacientů. 53. česko-slovenské dny dětské neurologie, Brno, 15.05.2019-17.05.2019. (Konferenční abstrakta) In: 53. česko-slovenské dny dětské neurologie: program a sborník abstrakt. 2019,

VINOHRADSKÁ, H. Novorozenecký screening. Edukační seminář pro sestry z Center pro léčbu poruch růstu, Brno, 29.03.2019-30.03.2019. (Přednáška)

VINOHRADSKÁ, H. Novorozenecký screening - jak a proč jej vyšetřujeme. XXV. Luhačovické pediatrické dny, Luhačovice, 15.11.2019-17.11.2019. (Přednáška)

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V., MÁCHAL, J., JELÍNKOVÁ, M. Použití emicizumabu u pacientů s hemofilií v reálné praxi - nové možnosti v léčbě hemofilie. XXIX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Hradec Králové, 01.11.2019-03.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: XXIX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky: sborník abstrakt. 2019, L34. ISBN 978-80-907517-5-0.

 

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

DAVID, J., CHRASTINA, P., VINOHRADSKÁ, H., AL TAJI, E., HOLUBOVA, A., HLIDKOVA, E., KOZICH, V., VOTAVA, F. Neonatal screening in the Czech Republic: increased prevalence of selected diseases in low birthweight neonates. European Journal of Pediatrics. 2018, 177(11), 1697-1704. ISSN 0340-6199. IF 2.188.

DOLEŽEL, Z., FIAMOLI, V., PAPEŽ, J. Znáte schistocyty?. Pediatrie pro praxi. 2018, 19(6), 363. ISSN 1213-0494.

GIANGRANDE, P., HERMANS, C., O'MAHONY, B., DE KLEIJN, P., BEDFORD, M., BATOROVA, A., BLATNÝ, J., JANSONE, K. European principles of inhibitor management in patients with haemophilia. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2018, 13(APR 2018), 66. ISSN 1750-1172. IF 3.687.

IORIO, A., EDGINTON, A., BLANCHETTE, V., BLATNÝ, J., BOBAN, A., CNOSSEN, M., COLLINS, P., CROTEAU, S., FISCHER, K., HART, D., ITO, S., KORTH-BRADLEY, J., LETHAGEN, S., LILLICRAP, D., MAKRIS, M., MATHOT, R., MORFINI, M., NEUFELD, E., SPEARS, J. Performing and interpreting individual pharmacokinetic profiles in patients with Hemophilia A or B: Rationale and general considerations. Research and Practice in Thrombosis and Haemostatis. 2018, 2(3), 535-548. ISSN 2475-0379.

LUKÁŠOVÁ, V., SCHNEIDEROVÁ, H., FIAMOLI, V., ZAPLETAL, O., KÖHLEROVÁ, S., BLATNÝ, J. Bezpečnost a efektivita léčby rituximabem u dětí s autoimunitním onemocněním. Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(4), 270-282. ISSN 1213-5763.

NOVOTNÁ, D., VINOHRADSKÁ, H., HRUBÁ, Z. Deficit 21-hydroxylázy s genotypem p.I173N//chimérní gen CYP21A1P/CYP21A2 před a po screeningu. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(2), 95-99. ISSN 0069-2328.

PARIZEK, A., BINDER, T., BLAHA, J., BLATNÝ, J., BURSIK, M., FEYEREISL, J., JANKŮ, P., KOKRDOVA, Z., KREPELKA, P., KVASNICKA, J., LUBUSKY, M., SEIDLOVÁ, D., SIMETKA, O., ŠTOURAČ, P., CERNY, V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení. Česká gynekologie-Czech Gynaecology. 2018, 83(2), 150-157. ISSN 1210-7832.

SERWAS, N., HUEMER, J., DIECKMANN, R., MEJSTRIKOVA, E., GARNCARZ, W., LITZMAN, J., HOEGER, B., ZAPLETAL, O., JANDA, A., BENNETT, K., KAIN, R., KERJASCHKY, D., BOZTUG, K. CEBPE-Mutant Specific Granule Deficiency Correlates With Aberrant Granule Organization and Substantial Proteome Alterations in Neutrophils. Frontiers in Immunology. 2018, 9(MAR 29), 588. ISSN 1664-3224. IF 4.716.

STAŇO KOZUBÍK, K., RADOVA, L., PESOVA, M., RÉBLOVÁ, K., TRIZULJAK, J., PLEVOVÁ, K., FIAMOLI, V., GUMULEC, J., URBANKOVA, H., SZOTKOWSKI, T., MAYER, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., DOUBEK, M. C-terminal RUNX1 mutation in familial platelet disorder with predisposition to myeloid malignancies. International Journal of Hematology. 2018, 108(6), 652-657. ISSN 0925-5710. IF 2.251.

VANGENECHTEN, I., MAYGER, K., SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., MICHIELS, J., MOORE, G., GADISSEUR, A. A comparative analysis of different automated von Willebrand factor glycoprotein Ib-binding activity assays in well typed von Willebrand disease patients. Journal of thrombosis and haemostasis. 2018, 16(7), 1268-1277. ISSN 1538-7933. IF 4.662.

ZAORAL, T., BLATNÝ, J., VOBRUBA, V., NOSÁĽ, S., RAFFAJ, D., CVACHOVEC, K., ĆERNÝ, V. Česko-slovenský mezioborový doporučený postup diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (ŽOK) u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(1), 57-61. ISSN 0069-2328.

  

KNIHA

FENDRYCHOVÁ, J., BARTL, V., BLATNÝ, J., BRAUNER, R., ČERNÁ, O., DOMINIK, P., FEDORA, M., MALOŇ FRIEDLOVÁ, K., HORKÁ, T., JURÁNEK, S., LOKAJ, P., KAMENÍČKOVÁ, J., KLIMOVIČ, M., PAPEŽ, J., PILÁT, M., PROKOP, JM., ŠEDA, M., ŠTARHA, J., ZAJÍČEK, R., ZAORAL, T., ZERHAU, L. Péče o kriticky nemocné dítě. 2. přepracované a rozšířené. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 s. ISBN 978-80-7013-592-1.

OSTATNÍ

AULICKÁ, Š., ČESKÁ, K., ŠÁNA, J., LOJA, T., JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., VINOHRADSKÁ, H., BRÁZDIL, M., ŠTOURAČ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., SLABÝ, O. Role prozánětlivých cytokinů a chemokinů v epileptogenezi a vzniku farmakorezistence epilepsie. 32. slovenský a český neurologický zjazd, Martin, 28.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

AULICKÁ, Š., ČESKÁ, K., ŠPANĚLOVÁ, K., DANHOFER, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠÁNA, J., LOJA, T., LOJOVÁ, M., JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., VINOHRADSKÁ, H., BRÁZDIL, M., ŠTOURAČ, P., SLABÝ, O. Role prozánětlivých cytokinů a chemokinů v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus u dětí. 30. česko-slovenský epileptologický sjezd s XXII. postgraduálním kurzem epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“, Průhonice u Prahy, 04.10.2018-06.10.2018. (Přednáška)

BLATNÝ, J. New products in haemophilia therapy: Single chain recombinant FVIII, recombinant FIX-Fusion protein. XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 24.05.2018-26.05.2018. (Konferenční abstrakta) In: Vaskulárna medicína - Suplement. 2018, 10(S1), 25-26. ISSN 1338-0214.

BLATNÝ, J., JIMENEZ-YUSTE, V., RODRIGUEZ-MERCHAN, E., LOBET, S., GARCÍA DIEGO, D., GARCÍA-BARCENILLA, S. Radiosynovectomy—an important treatment option for patients with target joint. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 1), 15. ISSN 1351-8216.

HOLUBOVÁ, A., GAILLYOVÁ, R., SKALICKÁ, V., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., LIBIK, M., VALÁŠKOVÁ, I., BARTOŠOVÁ, J., DOUŠOVÁ, T., HOLČÍKOVÁ, A., HOMOLA, L., KINCLOVÁ, E., VOTAVA, F., MACEK, M. Seven years of nationwide cystic fibrosis newborn screening in the Czech Republic: analysis of the IRT/DNA/IRT scheme outcomes. 41st European Cystic Fibrosis Conference, Belgrade, Serbia, 06.06.2019-09.06.2019. (Konferenční abstrakta) In: Journal of Cystic Fibrosis. 2018, 17(Suppl. 3), S19. ISSN 1569-1993.

VINOHRADSKÁ, H. Novorozenecký screening - jak a proč jej vyšetřujeme. "Brněnské dny pro zdraví", Brno, 25.09.2018-25.09.2018. (Přednáška)

VINOHRADSKÁ, H., NOVOTNÁ, D. Proč a jak vyšetřujeme kongenitální hypotyreózu. 37. regionální dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 12.12.2018-14.12.2018. (Přednáška)

VINOHRADSKÁ, J., VALÁŠKOVÁ, I., GAILLYOVÁ, R., VINOHRADSKÁ, H., HOLČÍKOVÁ, A. Detekce nové varianty c.2250delT v genu CFTR u dítěte z novorozeneckého screeningu CF. 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice, 21.11.2018-23.11.2018. (Poster)

VOTAVA, F., KOŽICH, V., CHRASTINA, P., PEŠKOVÁ, K., ADAM, T., FRIEDECKÝ, D., VINOHRADSKÁ, H., HEDELOVÁ, M., HOLUBOVÁ, A., DAVID, J., GAILLYOVÁ, R.

Zhodnocení výsledků novorozeneckého screeningu v České republice. VI. Kongres pediatrů v Plzni, Plzeň, 23.11.2018-24.11.2018. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi: abstrakta. 2018, 19(Suppl. F), 16. ISBN 978-80-7471-251-7.

 

2017

ČLÁNEK V ČASOPISE

BERNTORP, E., DARGAUD, Y., HART, D., LOBET, S., MANCUSO, M., D'OIRON, R., PERRY, D., POLLARD, D., VAN DEN BERG, M., BLATNÝ, J., CHAMBOST, H., DORIA, A., HOLME, P., KACZMAREK, R., MANTOVANI, L., MCLAUGHLIN, P., NANAYAKKARA, L., PETRINI, P., SANNIE, T., LAANE, E., MAIA, R., DETTORAKI, A., FARRELL, A., HALIMEH, S., RAZA, S., TAYLOR, S. The second Team Haemophilia Education Meeting, 2016, Frankfurt, Germany. European Journal of Haematology. 2017, 98(S85), 1-15. ISSN 0902-4441. IF 2.595.

BLATNÝ, J., OVESNÁ, P. Léčba dětí s hemofilií v České republice. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 148-153. ISSN 0069-2328.

BLATNÝ, J., BLÁHA, J., CVACHOVEC, K., ČERNÝ, V., FIRMENT, J., KUBISZ, P., KVASNIČKA, J., MASOPUST, J., PENKA, M., SALAJ, P., STAŠKO, J., ZÁHOREC, R., ZÝKOVÁ, I. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2017, 28(4), 263-269. ISSN 1214-2158.

ČERMÁKOVÁ, Z., HRDLIČKOVÁ, R., SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., GUMULEC, J., KOŘÍSTEK, Z., HAJŠMANOVÁ, Z., PROCHÁZKOVÁ, J., BLATNÝ, J., BLAŽEK, B., ĆERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., ŠLECHTOVÁ, J., TIMR, P., VONKE, I., WALTEROVÁ, L., PENKA, M. Diagnostika a léčba získané hemofilie - konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Transfuze a hematologie dnes. 2017, 23(2), 101-109. ISSN 1213-5763.

DURC, P., FORET, F., POKOJOVÁ, E., HOMOLA, L., SKŘIČKOVÁ, J., HEROUT, V., DASTYCH, M., VINOHRADSKÁ, H., KUBAN, P. New approach for cystic fibrosis diagnosis based on chloride/potassium ratio analyzed in non-invasively obtained skin-wipe sweat samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2017, 409(14), 3507-3514. ISSN 1618-2642. IF 3.307.

IORIO, A., BLANCHETTE, V., BLATNÝ, J., COLLINS, P., FISCHER, K., NEUFELD, E. Estimating and interpreting the pharmacokinetic profiles of individual patients with hemophiliaA or B using a population pharmacokinetic approach: communication from the SSC of the ISTH. Journal of thrombosis and haemostasis. 2017, 15(12), 2461-2465. ISSN 1538-7933. IF 4.899.

KÖHLEROVÁ, S., TIMR, P., BLATNÝ, J. Riziko pozdní diagnózy hemofilie. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 160-163. ISSN 0069-2328.

KOMRSKA, V., OVESNÁ, P., ZÁPOTOCKÁ, E., ČEPELÁKOVÁ, V., BLATNÝ, J. Kvalita života dětských hemofiliků v České republice – zkušenosti jednoho centra. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 154-159. ISSN 0069-2328.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (CNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes. 2017, 23(2), 82-99. ISSN 1213-5763.

OSTATNÍ

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., GADISSEUR, A., VANGENECHTEN, I., BULIKOVÁ, A., KAMELANDER, J., KISSOVÁ, J., ROMANOVÁ, G., ŠLECHTOVÁ, M., BLATNÝ, J., MICHIELS, J., PENKA, M. PFA v diagnostice von Willebrandovy choroby. XXIV. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 18.05.2017-20.05.2017. (Přednáška)

BUČKOVÁ, H., BLATNÝ, J. Project of complex psychological care for adults with haemophilia. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 1), 14. ISSN 1351-8216.

HELEŠIC, J., LITZMAN, J., FREIBERGER, T., FIAMOLI, V., KRBKOVÁ, L. Omennův syndrom u novorozence. 14.festival kazuistik. Pediatrická konference, Luhačovice, 20.04.2018-22.04.2018. (Konferenční abstrakta) In: 14. festival kazuistik: pediatrická konference: sborník abstrakt. 2018, 70. ISBN 978-80-906874-2-4.

JELÍNKOVÁ, M., ZAPLETAL, O., KOKESZOVÁ, M., BLATNÝ, J. Leukocytóza u dětí pokaždé jinak. 1. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16.09.2018-19.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(Suppl. 2), 124-125. ISSN 1213-5763.

NOVÁKOVÁ, M., KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, M., FROŇKOVÁ, E., NIEMEYER, C., WLODARSKI, M., JANDA, A., SUKOVÁ, M., KANDEROVÁ, V., KALINA, T., ZEMANOVÁ, Z., CAMPR, V., ZAPLETAL, O., POSPÍŠILOVÁ, D., VODIČKOVÁ, E., TRKA, J., STARÝ, J., HRUŠÁK, O., MEJSTŘÍKOVÁ, E. SPECIFICKÉ ZMĚNY V ZASTOUPENÍ LYMFOCYTÁRNÍCH SUBPOPULACÍ V PERIFERNÍ KRVI ODLIŠUJÍ JEDNOTLIVÉ PODSKUPINY DĚTSKÝCH PACIENTŮ SE SELHÁNÍM KOSTNÍ DŘENĚ. I.český hemotologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16.09.2018-19.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(Suppl. 2/b), 34. ISSN 1213-5763.

OVESNÁ, P., KOMRSKA, V., ANTONIN, H., CERMAKOVA, Z., GOWDA, A., BLATNÝ, J., BOSBACH, S. Retrospective chart review of hemophilia patients registered at Haemophilia centers across Czech Republic (CR) since the past 6 years. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 5), T-P-017 (520). ISSN 1351-8216.

ROHLEDER, O., ZAPLETALOVÁ, D., ULRICHOVÁ, M., DOMANSKÝ, J., KÝR, M., NOSKOVÁ, H., SLABÝ, O., DRÁBOVÁ, K., ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V., TŮMA, J., ŠTĚRBA, J. Život ohrožující krvácení u leukemika v indukci. 14. festival kazuistik: Pediatrická konference, Luhačovice, 20.04.2018-22.04.2018. (Poster) In: 14. festival kazuistik: pediatrická konference: sborník abstrakt. 2018, 130. ISBN 978-80-906874-2-4.

SMÍŠEK, P., FIAMOLI, V., SUKOVÁ, M., SLÁMOVÁ, L., BLAŽEK, B., STARÝ, J. Léčba dětí s chronickou imunitní trombocytopenií mykofenolát mofetilem. XXVIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, České Budějovice, 02.11.2018-04.11.2018. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky: program konference a sborník abstrakt. 2018, 65.

PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU

BLATNÝ, J. Moderní léčba hemofilie - stávající doporučení, trendy a výzvy. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. Praha, 16.09.2018 - 19.09.2018. In: Transfuze a hematologie dnes: edukační program. 2018, 24(Suppl. 2/a), 69-71. ISSN 1213-5763.

 

2016

ČLÁNEK V ČASOPISE

ASTERMARK, J., HART, D., LOBET, S., BLATNÝ, J., D'OIRON, R., KENET, G., DOLAN, G., LIBOTTE, V., HERMANS, C. Partnering to change the world for people with haemophilia: 6(th) Haemophilia Global Summit, Prague, Czech Republic, 24-26(th) September 2015. European Journal of Haematology. 2016, 97(SI), 3-23. ISSN 0902-4441. IF 2.653.

FIAMOLI, V. Rekombinantní přípravky třetí generace v léčbě hemofilie. Remedia. 2016, 26(05), 430-433. ISSN 0862-8947.

FISCHER, K., BLATNÝ, J. Do the SIPPET study results apply to the patients I treat?. Haemophilia. 2016, 23(3), 348-149. ISSN 1351-8216. IF 3.569.

HRDLIČKOVÁ, R., SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, P., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes. 2016, 22(1), 39-43. ISSN 1213-5763.

NOVAKOVA, M., ZALIOVA, M., SUKOVA, M., WLODARSKI, M., JANDA, A., FRONKOVA, E., CAMPR, V., LEJHANCOVA, K., ZAPLETAL, O., POSPISILOVA, D., CERNA, Z., KUHN, T., SVEC, P., PELKOVA, V., ZEMANOVA, Z., KERNDRUP, G., VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, M., VAN DER VELDEN, V., NIEMEYER, C., KALINA, T., TRKA, J., STARY, J., HRUSAK, O., MEJSTRIKOVA, E. Loss of B cells and their precursors is the most constant feature of GATA-2 deficiency in childhood myelodysplastic syndrome. Haematologica. 2016, 101(6), 707-716. ISSN 0390-6078. IF 7.702.

PAPEŽ, J., PROCHÁZKOVÁ, D., VINOHRADSKÁ, H., KŘEPELOVÁ, A., MECHL, M., KOLBOVÁ, L., KONEČNÁ, P., NOVOTNÁ, D., DOLEŽEL, Z. Hypofosfatázie - vzácné onemocnění s možností nové terapie. Pediatria. 2016, 11(5), 271-274. ISSN 1336-863X.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes. 2016, 22(1), 44-54. ISSN 1213-5763.

OSTATNÍ

BLATNÝ, J. DDAVP v léčbě hemofilie – návrat po 50 letech. Koagulace a krvácení, Konopiště, 20.10.2016-21.10.2016. (Přednáška)

BLATNÝ, J. Ovlivní výsledky studie SIPPET náš přístup k léčbě hemofilie?. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

FIAMOLI, V. Není hemofilie jako hemofilie. Festival Kazuistik, Luhačovice, 22.04.2016-24.04.2016. (Přednáška)

FIAMOLI, V. Glanzmannova trombastenie - součást diferenciální diagnostiky krvácivých stavů u dětí. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

JELÍNKOVÁ, M. Rozšířené parametry krevního obrazu a jejich klinické využit. Jarní hematologické sympozium, Kroměříž, 01.04.2016-01.04.2016. (Přednáška)

KÖHLEROVÁ, S., BLATNÝ, J., ZAPLETAL, O., FIAMOLI, V., BUČKOVÁ, H. Úloha hematologa v EB centru – péče o pacienty s Epidermolysis bullosa. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Poster) In: XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republik: zborník abstraktov. 2016, 74.

PALLA, R., MENEGATTI, M., MENEGATTI, M., BOSCARINO, M., BLATNÝ, J., ZAPLETAL, O. Prospective Evaluation of Bleeding Incidence in Fibrinogen Deficiency (PRO-RBDD Study). (Konferenční abstrakta) In: Blood. 2016, 2016(128), ISSN 0006-4971.

STEHLÍKOVÁ, O., BERNARD, T., FIAMOLI, V., KISSOVÁ, J., DOUBEK, M. Raritní nálezy z laboratoře průtokové cytometrie. XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.11.2016-11.11.2016. (Konferenční abstrakta) In: XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie: sborník abstrakt. 2016, x. ISBN 978-80-906205-4-4.

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. S léčbou asociovaná rizika vzniku inhibitoru u PUPs s hemofilií A. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

 

2015

ČLÁNEK V ČASOPISE

BLATNÝ, J., KOMRSKA, V., BLAZEK, B., PENKA, M., OVESNA, P. Inhibitors incidence rate in Czech previously untreated patients with haemophilia A has not increased since introduction of recombinant factor VIII treatment in 2003. Blood coagulation and fibrinolysis. 2015, 26(6), 673-678. ISSN 0957-5235. IF 1.242.

NEMES, L., BLATNÝ, J., KLUKOWSKA, A., SPASOVA, M., SAULYTE TRAKYMIENE, S., SERBAN, M. Haemophilia care in Central and Eastern Europe: challenges and ways forward from clinicians´perspective. Haemophilia. 2015, 21(5), E419–E421. ISSN 1351-8216. IF 2.673.

PROCHÁZKOVÁ, D., JARKOVSKY, J., HAŇKOVÁ, Z., KONEČNÁ, P., BENAKOVA, H., VINOHRADSKÁ, H., MIKUŠKOVÁ, A. Long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria: a risk for nutritional vitamin B-12 deficiency?. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. 2015, 28(11-12), 1327-1332. ISSN 0334-018X. IF 0.912.

OSTATNÍ

VANGENECHTEN, I., SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., ZAVŘELOVÁ, J., BLATNÝ, J., PENKA, M., MICHIELS, JJ., GADISSEUR, A. Identification of large vwf gene deletions and duplications by mlpa in the south moravian (Czech republic) vwd cohort in the Brno-vwd study. ISTH 2015 Congress, Toronto, 20.06.2015-25.06.2015. (Konferenční abstrakta) In: Journal of thrombosis and haemostasis. 2015, 13(Suppl. 2), 500. ISSN 1538-7933.

FIAMOLI, V. Hematologická kazuistika s hlasováním. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F15. ISBN 978-80-7471-121-3.

JELÍNKOVÁ, M., BLATNÝ, J. Není odběr jako odběr. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F13. ISBN 978-80-7471-121-3.

KÖHLEROVÁ, S., ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. Anémie u dětí - diferenciální diagnostika. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F13-F14. ISBN 978-80-7471-121-3.

PROCHÁZKOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., KONEČNÁ, P., HANA, B., VINOHRADSKÁ, H. Does long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria create a risk of vitamin B12 nutritional deficiency?. Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism 2015, Lyon, France, 01.09.2015-04.09.2015. (Konferenční abstrakta) In: JIMD. 2015, 38(Suppl. 1), 87. ISSN 0141-8955

SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., GADISSEUR, A., VANGEMECHTEN, I., ZAVŘELOVÁ, J., BLATNÝ, J., MICHIELS, J., PENKA, M. Laboratorní a molekulární analýza rodin s von Willebrandovou chorobou v regionu jižní Moravy. XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Bratislava, 24.09.2015-27.09.2015. (Přednáška)

ZAPLETAL, O. Trombocytopenie a neutropenie u dětí. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F14. ISBN 978-80-7471-121-3.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji